Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2017 – 31.08.2019 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Ulla Jaakkola (TTY Pori)
Tuula Raukola (Prizztech Oy)
Jarmo Viitala (Prizztech Oy)
Petri Sotarauta (WinNova)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S21052
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen teknillinen yliopisto (Pori), Prizztech Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.08.2017
Lopetuspäivä: 31.08.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea satakuntalaisten mikro- ja pk-yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Hankkeessa kehitetään kestävän kehityksen ympäristöpainotteinen riskienhallintalomakkeisto, digitalisoidaan lomakkeisto ja pilotoidaan sen käyttöä yrityksissä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yrityksille suunnattu koulutuspilotti kestävän kehityksen, riskienhallinnan ja kiertotalouden teemoista. Koulutuksen sisältöä pilotoidaan myös ammatillisessa koulutuksessa.

www.tut.fi/kekeos

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys