KILPAILUETUA VERTAISTUKEA HYÖDYNTÄMÄLLÄ

Vertaistuki ja mentorointi,

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2017 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektikoordinaattori
Kati Mäenpää
Satakunnan Yrittäjät

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto / Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: EURA 2014/4341/09 02 01 01/2016/PL
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan Yrittäjät
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Satakunnan Yrittäjät haluaa auttaa yrittäjiä parantamaan kilpailukykyään ja löytämään kilpailuetujaan. Tavoitteenamme on tarjota verkkosovellusalusta, jolla mentorointiapua etsivä löytää helposti tarpeeseensa soveltuvan mentorin. Uudenlaisella toimintamallilla voidaan tarjota vertaistukea yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin käyttäjätarpeiden mukaisesti. Tuloksena satakuntalaisten yrittäjien kilpailukyky vahvistuu ja syntyy uusia työpaikkoja ja investointeja.

Verkkosovellus toimii osoitteessa mentorisi.fi ja sieltä satakuntalaiset voivat itse etsiä sopivan mentorin itselleen ja jättää yhteydenottopyynnön valitsemalleen mentorille. Mentoreille järjestetään muutamia verkostoitumistapaamisia Satakunnan Yrittäjien toimistolla hankkeen aikana jossa he voivat verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan mentorisi.fi -palvelusta saaduista kokemuksista.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Mentorisi.fi käyttäjistä ei saada datatietoa, koska he eivät joudu kirjautumaan verkkosovellukseen etsiessään mentoria. Kirjautumispakkoa ei suositeltu ettei kynnys käyttää palvelua olisi liian korkea.

Tietoa käyttäjistä saadaan vain mentoreilta jos mentoroitava antaa luvan tiedon antoon.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys