KOHTAAMO – Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2014 – 31.12.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Pasi Savonmäki

Projektipäällikkö

pasi.savonmaki@ely-keskus.fi

p. 0295 020 260

 

Tuija Kautto

projektisuunnittelija

p. 0295 024973

 

Ville Rötkö

verkkopalvelusuunnittelija

p. 029 502 0224

 

Titta Korpilauri

projektisuunnittelija

p. 0295 024974

 

Mirja Määttä

tutkija

p. 0295 024 996

 

Seija Sundqvist

projektiasiantuntija

p. 0295 024 602

 

Outi Pantsar

projektiassistentti

p. 0295 024 016

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20318
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2014
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tarkoituksena on kehittää valtakunnallisesti nuorten matalan kynnyksen monialaisia ohjauspalveluja (Ohjaamot). Hanke on osa nuorisotakuun toimeenpanoa ja tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Hanke toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla useiden hallinnonalojen, elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Hankkeen tavoitteena on koordinoida, kehittää ja tukea Ohjaamo-palvelujen syntyä ja vakiinnuttamista pysyväksi toimintamalliksi sekä varmistaa toiminnan pysyvä rahoituspohja.
Toisena tavoitteena on luoda valtakunnallinen verkko-ohjauspalvelu, joka sisältää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä itsepalveluna että henkilökohtaisena ohjauksena. Verkko-ohjauksen kehittämisessä käytetään hyväksi olemassa olevia verkkopalveluja ja se liittyy osaksi kansallisia verkkopalveluratkaisuja.

http://kohtaamo.info/

Avainsanat:

Tulokset

Ohjaamo-toiminta muodostaa valtakunnallisen verkoston, jossa tarjotaan alle 30-vuotiaille nuorille tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työllistymiseen ja arjen hallintaan. Ohjaamot ovat suurimmaksi osaksi muodostuneet ESR-hankkeiden resursseilla, ja palvelupisteitä on 60 vuonna 2018. Ohjaamo-toimintaa on yli sadan kunnan alueella ja näiden kuntien alueella asuu yli 65% 15-29-vuotiaista nuorista. Yhä enemmän Ohjaamoja perustetaan kuntien aloitteesta ilman varsinaista projektirahaa.

Kohtaamo-hanke on koordinointityössä auttanut Ohjaamoja vahvistamaan Ohjaamo-brändiä ja tuonut Ohjaamo-toiminnan yleisesti tunnetuksi. ESR-hankkeiden lisäksi Ohjaamo-toimintaan on suunnattu merkittävästi kansallista rahaa hallituksen päätöksillä vuosille 2018-21. Ohjaamojen vakiinnuttaminen on siksi onnistunut jo hankekauden puolivälissä sijoittumaan merkittäväksi osaksi nuorten ohjauspalveluja.

Verkko-ohjauspalveluiden kehittäminen on osa kansallisia digipalveluja, joissa on edetty hankesuunnitelman mukaan siten, että palvelun ensimmäinen vaihe saadaan käyttöön vuonna 2018.

 

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys