Kohtaanto 2017

Toimintalinja 3 (ESR) | 02.01.2017 – 30.09.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Tarja Naskila

tarja.naskila@poke.fi

Puh. 040 5611542

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto / Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20879
Toteuttajaorganisaatio: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 02.01.2017
Lopetuspäivä: 30.09.2017
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kohtaanto 2017 -hankkeessa tehdään esiselvityksenä syvällinen kartoitus kohtaanto-ongelmasta. Hankkeessa kerätään tietoa seudun kaikilta työllisyyden kanssa toimivilta tahoilta kyselyin, haastatteluin ja osallistavin menetelmin. Hankkeessa etsitään todellisia vastauksia Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan ja Äänekosken korkeaan työttömyyteen ja siihen liittyviin työvoiman osaamisen haasteisiin. Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan avoimien työpaikkojen vaatimusten ja työnhakijoiden osaamisen heikkoa yhteensopivuutta. Arkikielessä ilmiö näyttäytyy yritysten vaikeutena saada osaavaa työvoimaa, vaikka samanaikaisesti seudun työttömyys on korkea.

Tavoitteet

1) Löytää yrityksen ja työvoiman näkökulmasta vastauksia kohtaanto-ongelmaan ja sen taustatekijöihin

2) Koota näkemyksiä seudulla toimivien oppilaitosten työssä oppimisen ohjaajilta ja opettajilta, miten ilmiö näyttäytyy oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyössä ja miten se vaikuttaa siihen

3) Koota työllisyyden edistämiseksi toimivien tahojen näkemyksiä kohtaanto-ongelmaan

4) Selvittää onnistuneisiin rekrytointeihin vaikuttaneita tekijöitä yrityksen ja rekrytoidun työntekijän kannalta, ns. onnistumisen avaimet

5) Tuottaa aluekehityksen näkökulmasta helppokäyttöinen kartoitustyökalu/-menetelmä, jota hyödyntäen Kohtaanto 2017 -hankkeen toimenpiteet voidaan toistaa tarvittaessa/säännöllisesti ja jota muut alueet voivat hyödyntää

 

Tuloksena on

Saarijärvi-Viitasaari -seudun ja Äänekosken kohtaanto-ongelmaan liittyvä selvitys ja raportti, jossa on vastattu keskeisiin kysymyksiin mukana olevien tahojen näkökulmasta, on esitetty arvio ongelmakohdista ja ehdotukset toimenpiteiksi. Lisäksi on kehitetty selvityksen kautta ja ohella oma työkalu/menetelmä, jota voidaan monistaa ja toistaa muilla alueilla ja eri aikakausina.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys