Kohti työtä 2.0

Hankkeella edistetään nuorten mahdollisuuksia työllistyä omia kykyjä vastaavasti

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2017 – 31.12.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektiryhmän muodostavat hankkeen koordinaattorin WinNovan projektipäällikkö Liisa Sarasoja ja hankkeen osatoteuttajien yhteyshenkilöt Olli-Pekka Ojalainen Sataedusta ja Hannele Myllymäki Kankaanpään opistolta.

Hankkeessa toimivat opettajat muodostavat koulutusalakohtaisia omia toimintatiimejään, joita perehdytetään, ohjataan ja tuetaan hankkeen aikana projektipäällikön ja yhetyshenkilöiden toimesta.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: S20978
Toteuttajaorganisaatio: Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on muodostaa opiskelijoille koulutusalastaan jo alkuvaiheessa monipuolinen ja kokonaisvaltainen käsitys ja edistää opiskelijoiden valmiuksia ja mahdollisuuksia työllistyä paremmin omia kykyjään vastaaviin työssäoppimisopaikkoihin ja jatkossa työtehtäviin. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uudenlaisia yhteistyömalleja työelämän kanssa painottaen opiskelijoiden osallistamista yhdessä tekemiseen.

Hankkeeseen on valittu tietyt alat, jotka suunnittelevat ja pilotoivat elementtejä, mm Apps-kehittäminen pilotoidaan Marata-alalla.

Hanke koostuu kolmesta erityyppisestä elementistä, joita kuvataan alla:     

  1. Työelämän koulutusalakohtianen kuvaus ja työvälineet yhteistyöhön.  Tämä elementti isältää mm. Apps -työkalun
  2. Opiskelijan osaamisen ja valmiuksien esiin nosto ja kehittäminen. Esim. opiskelijan toiminnallista osaamista painottava CV 2.0
  3. Työelämäyhteistyön uudet mallit, caset. Erlaiseia yhteisiä tapahtumia, haastattelut työpaikoilla, työelämäpaneelit, toimintatapahtumat jne

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy kuvaukset ja pilotoinnit eri elementeistä.

Hankkeessa kehitetään Apps, jota testataan Marata-alalla, mutta joka on sovellettavissa myös muille aloille.

Appsin idea on toimia opiskelijan työkaluna hänen etsiessään sopivaa työssäoppimis- tai työpaikkaa.  Appsin avulla myös työammateista ja yrityksistä saadaan informaatiota esim. kytkemällä mukaan kuvallista mediaa.

 

Koulutusaloilla ideoidaan ja kokeillaan aloille sopivia CV 2.0 -malleja, jotka  koostuvat opiskelijoiden oman osaamisen kuvaamisesta eri välineillä opintojen eri vaiheissa. Lopputuloksena syntyy oma uudenlainen CV 2.0, jota voi käyttää työssäoppimispaikkojen ja työtehtävien haussa.

Työelämäyhteistyöhön kehitetään uudenlaisia ideoita ja malleja –  elementit ja caset kuvataan ja arvioidaan

 

 

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen kolmea eri elementtiä varten on laadittu suunnittelu- ja seurantapohjat, joista saa hyvän käsityksen, mitä aiotaan tehdä. Samaan pohjaan kuvataan myös toteutusta ja arviointia.

     

mallit lomakkeista

Elementit ovat:

Suunnittelulomake työelämän kuvaus

Suunnittelulomake opiskelijan valmiuksien esiin nosto 

Suunnittelulomake caset docx

  1. Työelämän koulutusalakohtianen kuvaus ja työvälineet yhteistyöhön.  Tämä elementti isältää mm. Apps -työkalun
  2. Opiskelijan osaamisen ja valmiuksien esiin nosto ja kehittäminen. Esim. opiskelijan toiminnallista osaamista painottava CV 2.0
  3. Työelämäyhteistyön uudet mallit, caset. Erilaisia yhteisiä tapahtumia, haastattelut työpaikoilla, työelämäpaneelit, toimintatapahtumat jne

Apps-työkalun avulla pyritään luomaan opiskelijalla käyttökelpoinen tapa muodostaa käsitys omasta alasta ja saada kontaktitiedot sujuvasti.

Opettaja toimii aluksi tietokannan kokoajana ja päivittäjänä.

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen yhteiset kuvauspohjat helpottavat opettajien toimintaa.

Kaikki opettajat hankkeessa rakentavat elementtien kuvaukset samanlaiselle pohjalle. Sisällöt muodostuvat kuhunkin tapauskohtaisesti.

 

Hyvän käytännön siirtotapa

O 365 -alustan ottaminen käyttöön heti hankkeen alusta lähtien auttaa hanketoimijoita omassa suunnittelutyössä.

Jatkossa tuotosten ja kokemusten  levittämistä varten myös hyvä työkalu.

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen valmisteluvaiheessa koordinaattorin ja toimijoiden välillä oli hyvä näkemys hankkeen tavoitteista ja tarpeiden ajankohtaisuudesta.

Hankkeeseen mukaan tulevat koulutusalat muodostuivat kuitenkin melko lyhyellä kartoituksella. Tähän vaiheeseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Kumppanit

Sataedu
Kankaanpään opisto

Rahoittaja

ESR Keski-Suomen Ely

Ohjausryhma

Juha Vasama, WinNova - varamies Taina Kivioja
Tuomas Mäki-Ontto, Sataedu - varamies Anne Laine
Marja Kallioniemi, Kankaanpään opisto - Timo Hirvinen
Työelämän vaihtuva asiantuntijaedustaja
Liisa Sarasoja WinNova
Olli-Pekka Ojalainen, Sataedu
Hannele Myllymäki, Kankaanpään opisto
(Hankkeen varsinaiset ohjausryhmän jäsenet ovat samat kuin OI!- hankkeella)