Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.10.2015 – 31.08.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Anne-Riikka Rautio
Projektipäällikkö
anne-riikka.rautio(a)centria.fi
puh. 040 706 4720

 

Mervi Liesi
Kehitysinsinööri
mervi.liesi(a)centria.fi
puh. 050 469 4782

 

Anna Kirveslahti
TKI-asiantuntija
anna.kirveslahti(a)centria.fi
puh. 040 630 8132

 

Johanna Salmi
Projektisuunnittelija
johanna.salmi(a)centria.fi
puh. 040 661 8887

 

Centria-ammattikorkeakoulu
Tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: A70997
Toteuttajaorganisaatio: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.10.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kokkola Industrial Symbiosis System on Keski-Suomen ELY-keskuksen Euroopan unionin kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta päärahoittama kaksivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on resurssiviisaan toiminnan ja materiaalikiertojen sulkemisen avulla parantaa Kokkolan seudulla jo olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta sekä synnyttää uutta teknologia- ja palveluliiketoimintaa. Hanke hyödyntää alueella olevia materiaali-, energia- ja henkilöresursseja lisäten alueen omavaraisuutta.

KISS edistää yritysten pyrkimyksiä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi siten, että tulevaisuudessa jätettä käsitellään resurssina ja enemmän materiaaleja päätyy kierrätykseen korkeatasoisen kierrätyksen kautta. Hankkeen puitteissa toteutettavien toimenpiteiden avulla:

–  säästetään neitseellisiä raaka-aineita,
–  vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, kaatopaikkajätteen ja vaarallisen jätteen määrää, sekä
–  lisätään kierrätettävän tai uudelleenkäytettävän materiaalin käyttöä.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen teolliset yritykset. Tavoitteena on kuitenkin saattaa kiertotaloutta edistävään yhteistyöhön sekä isot toimijat pk-, maatalous- että kunnallisen sektorin toimijat viranomaiset mukaan lukien.

KISS:n puitteissa toteutettavaa työtä tukevat keväällä uudessa hallitusohjelmassa linjatut esitykset kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellosta, kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä hevosen lannan käytön sallimisesta energiatuotannossa. Hankkeen mukaisilla toimilla edesautetaan Eurooppa 2020 -strategian Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen ja Kohti resurssitehokasta Eurooppaa -etenemissuunnitelman toteuttamista.

KISS toimii yhteistyössä Motiva Oy:n koordinoiman teollisia symbiooseja edistävän kansallisen FISS-ohjelman kanssa.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeessa pyritään etsimään tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä sivuvirtojen kierrättämiseksi ja hyödyntämiseksi vähentäen kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja neitseellisen materiaalin käyttöä sekä lisäten materiaali- ja energiatehokkuutta.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana suoritetaan kartoituksia, selvityksiä, analyysejä ja testauksia alueella syntyville materiaalivirroille vaihtoehtoisten käsittely- ja hyödyntämisemenetelmien löytämiseksi.

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektitiimissä projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaistoteutuksesta, toimenpidekokonaisuuksien suunnittelusta, hallinnoinnista sekä raportoinnista. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat myös asiantuntijatehtävät eri työpaketeissa prosessitekniikkaan, materiaalien käsittelyyn sekä kierrättämiseen liittyen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön Kemia ja biotalous -vastuualueen asiantuntijat ja osaajat vastaavat hankkeessa toteutettavista tutkimus- ja kehitystehtävistä.

Kumppanit

Hankkeeseen osallistuvien yritysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä edistetään kiertotalouden mukaisen toiminnan käyttöönottoa alueella sekä teollisten symbioosien toteutumista.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittamisesta vastaavat päärahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus sekä kuntarahoittaja Kosek Oy. Hankkeeseen osallistuvat yritykset vastaavat hankkeen yritysrahoitusosuudesta. Hankkeen toteuttaja vastaa omarahoitusosuudesta.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä seuraa hankkeen edistymistä projektisuunnitelman / rahoituspäätöksen mukaisesti, seuraa ja ohjaa hankkeen sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista sekä arvioi hankkeen etenemistä. Lisäksi ohjausryhmä toimii asiantuntijana ja linkkinä sidosryhmiin hankkeen toteuttamista tukien.