Konetekniikan ja automaatiotekniikan koulutus – ja tutkimusedellytysten kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Hanke pilotoi konetekniikan DI-koulutuksen ja -tutkimuksen yhteistyömallin

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.04.2016 – 31.12.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Timo Vasankari

Projektipäällikkö

Turun yliopisto, Tulevaisuuden teknologioiden laitos

timo.vasankari@utu.fi

+358405546246

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20676
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopisto (päätoteuttaja), Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien kehitysnäkymät ovat myönteiset. Pelkästään Turun telakan risteilyalustilausten työllistävä vaikutus alueella on arviolta 10 000 – 12 000 henkilötyövuotta, minkä lisäksi välillisesti tilausten arvioidaan työllistävän tuhansia henkilöitä. Alueilla on myös monipuolinen toimialarakenne ja käynnissä mittavia investointeja esimerkiksi lääketeollisuuteen, autonrakennukseen ja meriteollisuuteen.

Kilpailukyvyn säilyttämisen ja elinkeinorakenteen elinvoimaisuuden kannalta huippuosaamisen, innovaatiokyvykkyyden ja koulutuksen määrätietoinen vahvistaminen strategisesti valituilla fokusalueilla on ratkaisevaa. Selvityksissä on todettu teknillisen alan ylemmän korkeakoulutason osaamispääoman vajavaisuus Varsinais-Suomen alueella suhteessa alueen vahvaan asemaan teknologiateollisuuden keskittymänä sekä verrattuna muihin suuriin kaupunkiseutuihin ja verrokkimaakuntiin. Länsirannikon tekniikan koulutuksen rakenteet ja tutkintotuotanto eivät nykyisellään vastaa riittävästi alueen elinkeinoelämän vaatimuksiin. Kehittämispaine kohdistuu ennen kaikkea kone- ja automaatiotekniikan alan tutkimus- ja koulutustoimintaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kone- ja automaatiotekniikan koulutus- ja tutkimusedellytyksiä Varsinais-Suomessa
ja Satakunnassa ja tätä kautta vahvistaa maakuntien kilpailukykyä. Hankkeen aikana pilotoidaan kone- ja
automaatiotekniikan ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusmalli diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämiseksi ja
vakiinnuttamiseksi alueella sekä vahvistetaan alan tutkimusta koulutusyhteistyön kautta. Toimintaympäristöä
kehitetään Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Åbo Akademin sekä Turun ja Satakunnan
ammattikorkeakoulujen välisenä poikkitieteellisenä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuvat asiantuntijatahoina
myös Turun ja Porin kaupungit, Teknologiateollisuus ry sekä Turun kauppakamari.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys