Konetekniikan ja automaatiotekniikan koulutus – ja tutkimusedellytysten kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Hanke pilotoi konetekniikan DI-koulutuksen yhteistyömallin Varsinais-Suomessa

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.04.2016 – 31.12.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Timo Vasankari

Projektipäällikkö

Turun yliopisto, Tulevaisuuden teknologioiden laitos

timo.vasankari@utu.fi

+358405546246

Jouko Kiviö

Yliopisto-opettaja

Tampereen teknillinen yliopisto, Kone- ja tuotantotekniikka

+358 40 572 0152

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20676
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopisto (päätoteuttaja), Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien kehitysnäkymät ovat myönteiset. Pelkästään Turun telakan risteilyalustilausten työllistävä vaikutus alueella on arviolta 10 000 – 12 000 henkilötyövuotta, minkä lisäksi välillisesti tilausten arvioidaan työllistävän tuhansia henkilöitä. Alueilla on myös monipuolinen toimialarakenne ja käynnissä mittavia investointeja esimerkiksi lääketeollisuuteen, autonrakennukseen ja meriteollisuuteen.

Kilpailukyvyn säilyttämisen ja elinkeinorakenteen elinvoimaisuuden kannalta huippuosaamisen, innovaatiokyvykkyyden ja koulutuksen määrätietoinen vahvistaminen strategisesti valituilla fokusalueilla on ratkaisevaa. Selvityksissä on todettu teknillisen alan ylemmän korkeakoulutason osaamispääoman vajavaisuus Varsinais-Suomen alueella suhteessa alueen vahvaan asemaan teknologiateollisuuden keskittymänä sekä verrattuna muihin suuriin kaupunkiseutuihin ja verrokkimaakuntiin. Länsirannikon tekniikan koulutuksen rakenteet ja tutkintotuotanto eivät nykyisellään vastaa riittävästi alueen elinkeinoelämän vaatimuksiin. Kehittämispaine kohdistuu ennen kaikkea kone- ja automaatiotekniikan alan tutkimus- ja koulutustoimintaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kone- ja automaatiotekniikan koulutus- ja tutkimusedellytyksiä Varsinais-Suomessa
ja Satakunnassa ja tätä kautta vahvistaa maakuntien kilpailukykyä. Hankkeen aikana pilotoidaan kone- ja
automaatiotekniikan ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusmalli diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämiseksi ja
vakiinnuttamiseksi alueella sekä vahvistetaan alan tutkimusta koulutusyhteistyön kautta. Toimintaympäristöä
kehitetään Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Åbo Akademin sekä Turun ja Satakunnan
ammattikorkeakoulujen välisenä poikkitieteellisenä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuvat asiantuntijatahoina
myös Turun ja Porin kaupungit, Teknologiateollisuus ry sekä Turun kauppakamari.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Hankkeessa tuotetaan kone- ja tuotantotekniikan tutkintokoulutusta, 2-vuotisia koulutusohjelmia, jotka johtavat DI-tutkintoon.

Koulutusohjelman sisällöstä ja opiskelijavalinnan kriteereistä vastaa tutkinnot myöntävä TTY.

Koulutusohjelman sisällön painotus sovitaan kullekin aloittavalle koulutusohjelmalle (2016,2017,2018) erikseen, pyrkien ottamaan huomioon Varsinais-Suomen elinkeinoelämän monipuoliset konetekniikan alaan liittyvät osaajatarpeet, ja toisaalta hankkeeseen osallistuvan opetushenkilöstön kuormitus.

Opetusohjelman laativat yhteistyössä TTY, TY ja TuAMK.  Turun yliopisto tuottaa koulutusohjelmaan matematiikan ja ohjelmoinnin kurssit, Tampereen teknillinen yliopisto pää- ja sivuaineen opinnot.  Pää- ja sivuaineopinnoissa käytetään TuAMK:n opetustiloja ja -laitteistoja, sekä TuAMK:n opetushenkilöstöä TuAMK:n ja Koneteknologiakeskuksen laitteistojen käytön opastuksessa ja harjoitustöiden ohjauksessa.

Kullekin vuosikurssille on laadittu yksityiskohtainen opetusohjelma, lukujärjestys, jolla varmistetaan usean toimijan toteuttaman opetuksen ajoittaminen niin, ettei päällekkäisyyksiä ole.  Tämä on oleellista ja kriittistä, koska hankkeessa räätälöity koulutusohjelma ei sisällä valinnaisia ja vaihtoehtoisia opintojaksoja.

Opetusohjelma on laadittu päiväopiskeluun, päätoimiselle opiskelijalle, kahden lukuvuoden mittaiseksi.

Koulutusohjelmaan haetaan keväällä järjestettävällä pääsykokeella, jota edeltävän 6 viikon aikana on mahdollista osallistua pääsykokeeseen valmentavalle, matematiikan aiheita käsittelevälle valmennuskurssille.  Yhden vuosikurssin enimmäiskoko on 50 opiskelijaa.  2016 opiskelun aloitti 27 ja 2017 28 opiskelijaa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö
- ylläpitää hankesuunnitelmaa
- koordinoi maksatushakemusten laatimisen ja projektin raportoinnin
- toimii ohjausryhmän sihteerinä
- koordinoi muun kuin TTYn tuottaman opetuksen järjestämisen ja sovittamisen opetusohjelmaan
- vastaa hankkeen juoksevista asioista ja hanketta koskevista ulkopuolisten tahojen kysymyksiin

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Turun Yliopisto - koordinoi hankkeen ja toteuttaa opetusohjelman yleiset opinnot
Tampereen teknillinen yliopisto - vahvistaa koulutusohjelmien sisällön ja valintakriteerit, tekee hyväksymispäätökset koulutusohjelmaan, toteuttaa pää- ja sivuaineopetuksen ja myöntää tutkinnot.
Turn Ammattikorkeakoulu - tarjoaa tilat pää- ja sivuaineiden opetukseen ja koulutusohjelmaan sisältyviin moniin harjoitustöihin. TuAMKn opetushenkilökunta osallistuu opetukseen ja harjoitustöiden ohjaukseen.
Åbo Akademi - toteuttaa tekniikan opiskelijoille kohdennetun Matlab-ohjelmoinnin opintojakson.
Satakunnan ammattikorkeakoulu - toteuttaa konenäön opistojakson.

Kumppanit

Varsinais-Suomen teknologiayritykset, mm Meyer Turku Oy, Sandvik Mining Oy, Pemamek Oy, Rauma Marine Constructions Oy.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto / Keski-Suomen ELY-keskus
Turun kaupunki
Turku Science Park
Turun kauppakamari
Porin kaupunki

Ohjausryhma

Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto
Kari T. Koskinen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto, Konetekniikka
Tapio Salmi, professori, Åbo akademi
Juhani Soini, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu
Jouko Kiviö, koulutusohjelmasta vastaava opettaja, TTY Konetekniikka
Leena Nolvi, lehtori, tiimivastaava, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Esa Tuomisto, johtava asiantuntija, Turun kaupunki
Janne Vartia, elinkeinopäällikkö, Porin kaupunki
Teppo Virta, alueasiamies, Varsinais-Suomen teknologiateollisuus ry
Kaisa Leiwo, johtaja, Turun kauppakamari
Minna Koivukangas, rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus
Timo Vasankari, projektipäällikkö, sihteeri, Turun yliopisto