KoordiKes -tuloskortti

Koordinaatiohanke

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.11.2016 – 31.05.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Eija Raatikainen, puh. 0295 024 985

Projektisuunnittelija: Saila Pulkkinen, puh. 0295 024 846

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
EURA-tunnus: S20833
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen ELY-keskus
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.11.2016
Lopetuspäivä: 31.05.2018
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

KoordiKes -hanke on koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on koordinoida Keski-Suomen alueella muissa ESR-hankkeissa olevia työvoimapoliittisia toimia. KoordiKes perustaa pääprojekteille (kehittämishankkeille) ns. rinnakkaishankkeet ja hallinnoi niitä. Rinnakkaishankkeissa olevalla määrärahalla kilpailutetaan pääprojektien suunnitelmissa olevaa työvoimakoulutusta ja valmennuksia sekä koordinoidaan palkkatukimäärärahoja.  Kaikkien kunkin rinnakkaisprojektien kautta hankittavien työvoimapoliittisten toimenpiteiden päämääränä on edistää pääprojektin hankesuunnitelman toteuttamista.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaationa toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja toiminta-alueena on koko Keski-Suomi.

Kumppanit

Työvoimapoliittisia toimia sisältävät ESR-projektit Keski-Suomessa mm.
Elevaattori – portaat työelämään -hanke
TAIKO – Työtaidot kuntoon ja kohti työelämää -hanke
Uutta virtaa – nuorille ja pitkäaikaistyöttömille katkeamaton ja oikea-aikainen palveluketju -hanke
Työmies -hanke
Kasvun Maisema - hanke