Kpedu LEAN

LEAN menetelmän ja -ajatusmallin käyttöönotto oppilaitoksessa.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.06.2017 – 31.12.2019 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Arto Alapiha

Projektityöntekijä (pilottiala 1.) Päivi Seppälä

Projektityöntekijä (pilottiala 2.) Virpi Siipo

Projektityöntekijä (pilottiala 3.) Teemu Mäkinen

Projektityöntekijä (pilottiala 4.) Tuula Junttila

Projektityöntekijä (pilottiala 5.) Hanna Rehnlund

Projektityöntekijä (pilottiala 6.) Eija Mäki-Ullakko

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S21016
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.06.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden, laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseen LEAN-ajattelumallin ja -menetelmän avulla. Hankkeella vastataan myös ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiseen lisätä työelämäyhteistyötä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Kehitetään yhdessä elinkeinoelämän kanssa joustavia ja työelämälähtöisiä koulutuksen toteuttamismalleja. Lisätään alueen elinkeinoelämän, kouluttajien sekä opiskelijoiden LEAN-osaamista. Nykyisten oppimisympäristöjen kehittäminen LEAN-ajatteluun perustuen.

Luodaan toimintamalli LEAN-oppien integroimiseksi koulutuksiin. Tavoitteena on saada eri alojen opiskelijoille hyvät perustiedot Lean ajattelusta ja -menetelmistä, mitkä edesauttavat alueen elinkeinoelämää leanin käyttöönotossa.

Tulokset

Henkilöstön koulutus on aloitettu, lähes kaikille oppilaitoksen henkilöille on pidetty kahden tunnin koulutus Lean ajattelutavasta ja -menetelmistä. Oppilaitoksen eri toimintojen nykytilasta on aloitettu laatimaan kuvauksia, kerätään dataa ja analysoidaan toteutunutta toimintamallia. Näiden arvovirtakuvausten perusteella laaditaan tavoitetilasuunnitelmat ja tehdään suunnitelmat niihin pääsemiseksi.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä tavoitteena on työelämäyhteistyön lisääminen. Entistä isompi osa opinnoista
suoritetaan jatkossa työpaikoilla todellisissa työelämän tilanteissa. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä
työelämäkumppaneiden kanssa sekä lisää tarvetta joustavien ja ketterien toimintamallien luomiseen. Nopeus ja
joustavuus opintoihin hakeutumisessa ja opintojen suorittamisessa korostuu. Organisaation ketteryys ja reagointikyky
työelämän tarpeisiin on avainasemassa muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutusten täytyy olla osuvaa ja
kohdennettua sekä yksilöllisten että elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Opiskelijat täytyy saada entistä nopeammin
työelämään oikeanlaisella osaamisella varustettuna.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana kehitetään yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa joustavia ja työelämälähtöisiä koulutuksen
toteuttamismalleja LEAN-ajatteluun perustuen.
– järjestetään yhteisiä, toimialakohtaisia työelämäfoorumeja ja -seminaareja sekä työpajoja, joissa on puhujina sekä
alustajina LEAN-osaajia elinkeinoelämästä.
– mukana tilaisuuksissa sekä opetushenkilöstöä että opiskelijaedustajia
– tilaisuuksissa saadaan kuuluviin elinkeinoelämän ja opiskelijoiden näkemykset laadukkaasta ja tarpeeseen
vastaavasta koulutuksesta sekä ideoidaan ja kehitetään yhdessä työelämälähtöisiä koulutusmalleja
– koulutusten avaaminen ja kehittäminen yhdessä LEAN-työkalujen avulla, arvovirtakuvaus nykytilan ja pullonkaula-
/ongelmakohtien tunnistamiseksi
– pitkäjänteinen kehitystyö alakohtaisissa kehitysryhmissä (jatkuva parantamisen malli). Lean-kehittämistoimintaa
kuvaa hyvin PDSA-kehä (Plan, Do, Study, Act).
2) Hankkeen aikana luodaan ja pilotoidaan malli Leanin integroimiseksi osaksi koulutussisältöjä ja oppimisympäristöjä
– mallissa otetaan huomioon opiskelijan LEAN-osaamisen teoriassa, erilaisissa oppimisympäristöissä ja työsaleissa
(5S, layoutin merkitys jne.), työssäoppimispaikoissa sekä työpaikoissa.
– erilaiset toteutustavat eri toimialoilla; luennot, ryhmätyöt, LEAN-pelit ja simulaatiot, digitalisaation hyödyntäminen
– 5S-pilotteina metallialan sekä rakennusalojen tulevat oppimisympäristöt (siisteys, järjestys, kulkureitit ja turvallisuus)
3) LEAN-oppimisympäristön suunnittelu ja toteuttaminen
– LEAN-oppimisympäristö toteuttajaorganisaation tiloihin
– 1-2 LEAN-pilottiympäristön luominen alueen yrityksiin yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa (esimerkkinä
edellä mainittu ja alustavasti visioitu Tulevaisuuden venetehdas 2.0).
4) Opetushenkilöstön LEAN-osaamisen lisääminen
– sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla, valmennuksilla sekä seminaareilla (esimerkiksi LEAN & julkishallinto ja Suomen
LEAN-yhdistyksen seminaarit)
– benchmarking-matkat Leania menestyksekkäästi soveltaviin organisaatioihin, etenkin julkis- ja palveluorganisaatiot
sekä muut koulutusorganisaatiot
– aktiivinen verkostoutuminen ja muilta oppiminen sekä hyvien käytänteiden molemminpuolinen jakaminen (käsittäen
sekä työelämäkumppanit että muut koulutusorganisaatiot)

Hankkeen jälkeen:

Lisääntynyt LEAN-osaaminen alueella, sekä alueen elinkeinoelämän, opiskelijoiden että koulutusorganisaation
henkilöstön keskuudessa (mitataan hankkeen aluksi ja lopuksi toteutettavalla työelämäkyselyllä)
Alueen elinkeinoelämän vaatimuksia vastaavat, LEAN-ajattelun mukaiset joustavat ja laadukkaat koulutuksen
toteuttamismallit
LEAN-oppimisympäristö(t)

Toimintatavat

Hankkeeseen on valittu kuusi asiantuntijaa eri koulutusaloilta toteuttamaan tavoitteiden mukaista toimintaa. Kolme projektityöntekijää on käynyt LEAN-koulutuksen ja ovat kouluttaneet ja konsultoineet aiheesta eri tilaisuuksissa useamman vuoden ajan. Heidän resurssi on suurempi kuin muiden ja he ovat päävastuussa ainakin alkuvaiheessa toiminnan LEAN asiantuntijuudesta ja -kehittämistyöstä. Lisäksi he ovat alakohtaisten kehitysryhmien vetäjiä, työelämäyhteistyökumppaneiden ja henkilöstön valmentajia ja kouluttajia. Kolme projektityöntekijää on eri toimialoilta, joista projektin avulla kehitetään asiantuntijoita ja he tekevät alakohtaisesti Lean-työtä asiantuntijoiden avustamana.

Toiminta-ajatuksena on kartoittaa ja etsiä työelämäkumppaneita yhteistyöhön alakohtaisten kehitysryhmien toimintaan. Projektityöntekijän tehtävänä on henkilöstön valmennus, koulutus ja sparraus, LEAN-verkoston kehittäminen ja verkostossa toimiminen.

Toimintaa ohjaa muun muassa kuusi kirjattua tavoitetta, joiden avulla pyritään saavuttamaan tavoiteltu tila.

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Ohajusryhmää ei ole vaadittu. Sisäisenä ohjausryhmänä toimii Kpedun johtoryhmä sekä projektipäällikkö.