KV-TEHIS

Kansainvälistymishankkeen valmistelu

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 30.06.2016 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Tomi J. Kallio ja tiimissä työskentelee neljä projektitutkijaa.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70067
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yks.
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2016
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen virallisena nimenä on ”Tehokkuus yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnoilla”.

Hankkeella luotiin perusta kansainväliselle konsortiolle ja yhteistyöhankkeelle rahoitettavaksi EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta.

Tulokset

Hankkeen aikana koostettiin yhdeksän Eurooppalaisen maan tutkijoista koostuva kansainvälinen konsortio. Konsortiossa suunniteltiin ja toteutettiin hankehakemusluonnos Horisontti 2020-rahoitusohjelmaan.

Hyvät käytännöt

Hyväksi käytännöksi osoittautui pitää hankehakemusvalmisteluun liittyviä verkostotapaamisia kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Tällöin puitteet oli järjestetty konferenssijärjestäjän puolesta ja yleensä kokoushuoneen sai konferenssijärjestäjältä ilmaiseksi. Lisäksi konsortiokumppaneiden osallistumismahdollisuudet tapaamisiin kasvavat kun rahoitusta on helpommin haettavissa konferensseihin osallistumiseksi kuin hankevalmisteluun.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli hanketoteuttajan kehittyminen kansainvälisessä hankevalmistelussa.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana työstettiin hankekonsortiota ja hankehakemusluonnosta. Haasteellista oli mm. konsortion hankehakemuksen valmisteluun liittyvän toiminnan organisointi. Konsortiossa tapahtui myös koordinaattorin vaihtuminen, mikä asetti monenlaisia haasteita hankehakemusluonnoksen valmistelulle.

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen jälkeen haasteena on konsortion ylläpitäminen ja uusien tutkimusavausten yhteinen suunnittelu.

Toimintatavat

Hankekonsortiota koostettiin ja hankehakemusluonnosta valmisteltiin useissa konsortiotapaamisissa hankkeen aikana.

Eri tahojen merkitys