Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Asukaslähtöiset toimintavat osallisuuden tukemisessa.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.05.2015 – 31.05.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Raisa Ranta, projektipäällikkö
raisa.ranta(@)karhuseutu.fi
044 765 1565

Rauli Vuorela, projektivastaava
rauli.vuorela(@)diak.fi
040 869 6036

Hannu Piironen, projektityöntekijä
hannu.piironen(@)diak.fi
040 550 1992

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20250
Toteuttajaorganisaatio: Leader Karhuseutu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.05.2015
Lopetuspäivä: 31.05.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa kaupunginosien paikallista yhteisöllisyyttä kansalaistoimijalähtöisin menetelmin. Kehittämällä uusia asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita tuetaan laajapohjaista osallisuutta Porin kaupunginosisssa.

Tavoitteena on vähentää työttömyyttä käynnistämällä useita työnhakuun motivoivia ja työn saantia sekä elämänhallintaa edistäviä toimenpiteitä sekä löytää paikallisia ratkaisuja työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien palveluohjauksen parantamiseksi. Hankkeen toimenpiteet perustuvat hankkeen alussa paikallisten toimijoiden yhdessä laatimiin kehittämissuunnitelmiin. Paikallisesti muodostetut monialaiset yhdistysten, asukkaiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin edustajista koostuvat yhteistyöryhmät suunnittelevat ja toteuttavat osallistavan suunnitteluprosessin aikana esiin nousseita kehittämistoimenpiteitä alueilla. Toimenpiteillä edistetään alueen sosiaalista koheesiota ja yhteisöllisyyttä, parannetaan työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä sekä parannetaan palveluohjausta eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Hankkeen aikana luodaan uusi laajapohjaiseen paikalliseen osallisuuteen perustuva toimintamalli.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys