Learn Fast – kokeilevan kehittämisen ohjelma

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.02.2015 – 31.01.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Marika Lähde ja Minna Nore

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20123
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tämän päivän menestyjillä on hyvä tilanneherkkyys ja he reagoivat ympäristönsä muutoksiin muita nopeammin. Silti liiketoimintaa koskeva päätöksenteko tarvitsee todellista tietoa asiakkaiden valinnoista, jotta ratkaisuja uskalletaan tehdä. Ainoa tapa on kokeilla ja oppia nopeasti. Kokeilujen kautta uudistuminen onkin ehkä jopa kilpailukykyisin tapa kehittää omaa bisnestään. Learn Fast on kokeileva kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tuoda pk-kenttään kokonaan uusi, kokeilevampi kehittämisen kulttuuri sekä pk-yritysten ulottuville uusia menetelmiä sovellettavaksi.

 

 

 

Tulokset

Learn Fast – on kokeileva kehittämisohjelma, jossa on tuotu pk-kenttään uutta kokeilevan kehittämisen kulttuuria. Monet workshopit yrityksissä antavat vahvaa evidenssiä siitä, että kokeileva kehittäminen on keskeinen, mutta haastava uudistumistekijä. Tästä syystä sen merkitystä tulee korostaa ja tuoda laajemmin keskusteluun myös johtamisen näkökulmasta PK-yrityksissä.

Kokeilemalla kehittämisen kulttuuri ja työskentelytavat ovat herättäneet paljon kiinnostusta PK-yrityksissä. Hankkeessa on järjestetty kaksi Mind Set -seminaaria, jotka kumpikin keräsivät paikalle noin 100 henkilön yleisön. Learn Fast -miniseminaareissa taas ryhmäkoko on mahdollistanut vilkkaan ja avoimen vuorovaikutuksen yritysten kesken. Kartoittavissa työpajoissa yritysten kanssa on käyty läpi kokeilevan kehittämisen mahdollisuuksia ja käynnistetty työskentelyprosesseja.

Ratkaisun kuvaus

Learn Fast -hankkeessa kiinnitetään paljon huomiota työskentelymallien rakentamiseen. Tavoitteena on rakentaa tavoitteellisia, korkeatasoisia ja vuorovaikutteisia työskentelyitä. Toimintaan sitoutetaan yrittäjien lisäksi yritysten henkilöstöä. Ideana on, että kokeilevan kehittämisen työskentelytavat siirtyvät nopeasti käytäntöön.

Hyvät käytännöt

Kokeilutyöpajojen kautta syntyvät Next Step -oivallukset.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvän käytännön jakamisessa vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa on ensisijainen siirtomenetelmä. Hyvän käytännön mallintaminen piirroskuvan muotoon toimii erittäin hyvänä muistin tukivälineenä.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Perehtyminen vielä syvällisemmin kokeilukulttuurin rakentamiseen.

Hankkeen aikana:

Kehittäviä havaintoja hankkeen tähänastisen toiminnan perusteella

  1. On havaittu, että keskeisin onnistumisen edellytys kokeilukulttuurin soveltamisessa liittyy rohkeuteen ja taitoon tehdä asioita uudella tavalla työyhteisöissä ja asiakasrajapinnassa.
  2. Muutokset työtavoissa saattavat aiheuttaa työyhteisöissä myös vastarintaa. Se miten kokeilukulttuuri viedään koko organisaatioon, vaikuttaa merkittävästi koko työyhteisön työhyvinvointiin. Sekä muutosjohtamisen että itsensä johtamisen taidot korostuvat uuden toimintakulttuurin juurtumisessa.
  3. Asiakkaat saavat hyvän asiakaskokemuksen vain hyvän henkilöstökokemuksen avulla. Sisäiset ristiriidat tai työhyvinvoinnin puute heijastuvat heti asiakasrajapintaan ja innovointikykyyn.

Hankkeen jälkeen:

Työskentelymallien jakaminen.

Toimintatavat

Learn Fast -hankkeen keskeiset toimintatavat ovat Mind Set -seminaarit ja Learn Fast -miniseminaarit sekä kartoittavat työpajat ja Can Do –valmennukset.

Eri tahojen merkitys