Live – Lisää vetovoimaa

Tekniikan koulutusalojen vetovoiman kasvattaminen Lounais-Suomessa

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.04.2018 – 31.07.2020 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Tuire Raudaskoski, etunimi.sukunimi@Turku.fi

Johanna Jernberg, etunimi.sukunimi@Turku.fi

Marianne Leistén, etunimi.sukunimi@konteknologiakeskus.fi

Sami Valtonen, etunimi.sukunimi@koneteknologiakeskus.fi

Tuija Kiviaho, etunimi.sukunimi@samk.fi

Riitta Koivunen, etunimi.sukunimi@winnova.fi

Ilkka Kortelainen, etunimi.sukunimi@raseko.fi

Marko Kortetmäki, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Kari Valtanen, etunimi.sukunimi@novida.fi

Mari Laihonen, etunimi.sukunimi@novida.fi

Pirjo Rajakangas, etunimi.sukunimi@sskky.fi

Pasi Kallioinen, etunimi.sukunimi@sataedu.fi

Juho Vuorinen, etunimi.sukunimi@taos.fi

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot
EURA-tunnus: S21297
Toteuttajaorganisaatio: Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus ja projektitoimisto
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.07.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Live – Lisää vetovoimaa -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat
– VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeessa kehitettyjen markkinointi- ja vetovoimatoimintamallien (opiskelijoiden osallistaminen oman alan markkinoimiseen) pilotointi ja juurruttaminen muilla kuin kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä edelleen kehittäminen laajasti tekniikan aloilla
– kouluasteiden ja koulutusalojen välisten siirtymien sekä työelämään siirtymisen sujuvoittaminen
– opetus- ja ohjaushenkilöstön osallistaminen vetovoimaisuuden kasvattamiseen

Hankkeen kohderyhmänä ovat
– yläkouluikäiset nuoret
– toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus)
– nuoret ja nuoret aikuiset
– opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella

Hankkeen toteuttajaorganisaatioihin kuuluvat:
– Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus ja projektitoimisto
– Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
– Raision seudun koulutuskuntayhtymä
– Salon seudun koulutuskuntayhtymä
– TAO Turun Ammattiopistosäätiö
– Turun ammattikorkeakoulu Oy
– Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
– Satakunnan ammattikorkeakoulu
– Satakunnan koulutuskuntayhtymä
– Koneteknologiakeskus Turku Oy

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö Tuire Raudaskoski
Turun kaupungin sivistystoimiala
Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto
Yliopistonkatu 27, 20100 Turku
p. 040 486 0835 tai etunimi.sukunimi@turku.fi

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

- Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Raision seudun koulutuskuntayhtymä
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä
- TAO Turun Ammattiopistosäätiö
- Turun ammattikorkeakoulu Oy
- Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
- Satakunnan ammattikorkeakoulu
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä
- Koneteknologiakeskus Turku Oy

Kumppanit

Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Kemianteollisuus ry ja SAK

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot