Lukiosta käytännön taitajia

Työelämätaitojen ja -osaamisen lisääminen lukion kurssitarjontaan.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2015 – 31.12.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen yhteyshenkilö

Pentti Räisänen / Markku Piippo (1.11.2018 alk)

Aluelukion rehtori ( Pihtipudas -Viitasaari )

044 4596 873

pentti.raisanen@pihtipudas.fi /markku.piippo@pihtipudas.fi

Projektipäällikkö

Heli Hjelmeroos-Haapasalo

040 7144884

heli.hjelmeroos-haapasalo@pihtipudas.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: EURA 2014/1986/09 02 01 01/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Pihtiputaan kunta / Pihtiputaan lukio
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Lukiosta käytännön taitajia -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja -osaamista hankkeessa toteutettujen, lukio-opintoihin integroitujen työelämä- ja yrittäjyysverkkokurssien avulla. Hanke tarjoaa samalla työvälineitä nuorten jatko-opintojen suunnitteluun. Olennaisena osana hankkeen työelämäkursseissa on ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu ja alueen yritysten kanssa tehty yhteistyö. Lukiolaiset suorittavat kursseihin liittyviä, eri pituisia työssäoppimisjaksoja oikeissa yrityksissä. Lukiolaisille tarjotaan myös työelämässä tarvittavia työelämäkorttikursseja.

Hankkeessa on luotu malli ja opintokokonaisuus, joka mahdollistaa lukion aikana työelämätaitojen opiskelun sekä koulussa teoreettisina opintoina että niihin integroituina työssä oppimisina paikallisissa yrityksissä sekä yhteisöjen ja julkisen sektorin työpaikoilla. Hankkeessa kehitetään Lukiolaisen Työelämäpassi. Lukiolaisen Työelämäpassiin kirjataan  lukiolaisen työelämä- ja yrittäjyysopinnot eli Lukiosta käytännön taitajia verkkokurssit, työssäoppimispaikat sekä  suoritetut työelämäkorttikurssit (esim. hygieniapassikortti). Työelämäpassi annetaan valmistumisen yhteydessä, ylioppilastodistuksen kanssa.

Hankkeen työelämäopinnoista lukiolainen saa kuvaa yleensä työelämän pelisäännöistä sekä alueen elinkeinorakenteesta ja yrityksistä. Nuori saa valmiuksia myös  tulevaisuuden urasuunnitteluun ja jatko-opintopaikan valintaan.

Hankkeessa ovat mukana Karstulan, Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren lukiot ja kunnat. Yhteistyökumppaneina Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Avainsanat:

Tulokset

Lukiolaisten työelämätietous ja -osaaminen on lisääntynyt ja työelämään siirtyminen on helpottunut.  Yritysten ja lukiolaisten välinen yhteistyö on käynnistynyt hyvin.

Lukiolaisille suunniteltu Työelämä- ja yrittäjyysverkkokurssikokonaisuus on toteutettu ja otettu käyttöön, samoin kuin lukiolaisille tarjotut työelämäkorttikurssit (mm. järjestyksenvalvoja-, hygieniapassi- ja anniskelupassikoulutus, tie-ja tulityökorttikoulutus ja työturvallisuuskoulutus). Hankkeen toimissa lukiolaisia on alueella mukana noin 300 ja yrityksiä yli 50.

Hankkeen toimenpiteet (työelämä- ja yrittäjyysverkkokurssien opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta sekä keskeiset työelämäkorttikurssit) kiinnostavat lukiolaisia. Kurssit auttavat   nuorta työelämään siirtymisessä. Lukiolaisen Työelämäpasseja on annettu 10 kappaletta. (syksyyn 2018 mennessä)

Ratkaisun kuvaus

Lukiolaiset innostuivat työelämään siirtymistä edistävien työelämäkurssien suorittamisesta.  Myös työelämä- ja yrittäjyysverkkokurssien sisältö ja toteutustapa on käyttäjien mielestä onnistunut.

Lukiolaiset suorittavat Lukiosta käytännön taitajia -hankkeen työelämä- ja yrittäjyysverkkokursseja jokaisessa hankelukiossa,  noin kolmekymmentä opiskelijaa (syksy 2018) suorittaa yhtä tai useampaa kurssikokonaisuutta.  

Työssäoppimisjaksoja lukiolaisille tarjoaa yli 50 yrittäjää tai yhteisöä. Yhteistyöyrityksiä hankkeen toimiin on ollut helppo saada mukaan. Hanke koetaan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi alueen yrittäjien keskuudessa.

Työelämäkorttikurssit (järjestyksenvalvoja-, hygieniapassi-, anniskelupassi-, tie- ja tulityöturvakurssit sekä lastenhoitaja- ja työturvallisuuskurssit) toteutuivat kaikissa lukioissa. Hankkeen työelämäopinnoissa on ollut mukana noin 300 hankealueen lukiolaista.

Hankkeesta on tiedotettu säännöllisesti sekä lukiolaisille, yrittäjille, medialle että yhteistyöyrityksille. Hanke on saanut hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä, myös opiskelijat ja yrittäjät on tavoitettu hyvin.

Lukiolaiset osallistuvat entistä enemmän hankkeen kursseihin kun kurssikokemukset lisääntyvät ja käytännöt juurtuvat lukioihin.  Opiskelijat kokevat Työelämä- ja yrittäjyysverkkokurssiaineiston hyödylliseksi ja mukavaksi. Lukiolaisten kursseihin liittyvät työssäoppimisjaksot ovat onnistuneita myös työssäoppimispaikkoja tarjonneiden yrittäjien mielestä.

Hankkeen tehtävä on tarpeellinen, lukiolaisten työelämätiedot ja –taidot ovat edelleen vähäisiä. Moni lukiolainen kokee kuitenkin lukio-opiskelun työlääksi, valinnaisia kursseja ei jakseta tai ehditä ottaa lisäkursseiksi.

Opinto-ohjaajien rooli on hankkeessa toteutettujen oppimissisältöjen jatkokäytön suhteen ensiarvoisen tärkeää. Vaikka kurssit ovat itseohjautuvia, opiskelijan kanssa tulee olla vuorovaikutuksessa;   motivoida ja antaa palautetta.

Käytäntöön on viety hyvä Työelämä- ja yrittäjyysverkkokurssikokonaisuus sekä   Lukiosta käytännön taitajia OPOn –opas.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Tukee, seuraa ja arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja varmistaa rahoittajalle toimenpiteiden ja rahoituksen käytön toteutumisen. Ohjausryhmän jäsenet tuovat oman asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön ja välittävät tietoa hankkeesta verkostoissaan.
Ohjausryhmässä on edustajat hankkeeseen osallistuvista lukioista, kunnista ja kehittämisyhtiöistä. Lisäksi ohjausryhmässä on yrittäjien ja opiskelijoiden edustajat. Rahoittajan edustajana Minna Koivukangas, Ely-keskuksesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Heikki Vihava Viitasaaren kaupungin edustajana.