Lukiosta käytännön taitajia

Työelämätaitojen ja -osaamisen lisääminen lukion kurssitarjontaan.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2015 – 31.07.2017 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen yhteyshenkilö

Pentti Räisänen

Aluelukion rehtori ( Pihtipudas -Viitasaari )

044 4596873

pentti.raisanen@pihtipudas.fi

Projektipäällikkö

Mari Ikäheimonen

040 7144884

mari.ikaheimonen@pihtipudas.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: EURA 2014/1986/09 02 01 01/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Pihtiputaan kunta / Pihtiputaan lukio
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.07.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja – osaamista eri aineiden opetussuunnitelmassa olevien kurssien avulla sekä selkeyttää jatko-opintojen suunnittelua. Hankkeessa luodaan malli ja opintokokonaisuus, joka mahdollistaa lukion aikana työelämätaitojen opiskelun sekä koulussa teoreettisina opintoina että niihin integroituina työssä oppimisina paikallisissa yrityksissä sekä yhteisöjen ja julkisen sektorin työpaikoilla. Hankkeessa kehitetään lukiolaisen Työelämäpassi, joka koostuu kolmesta eri opintokokonaisuudesta. Työelämäpassiin sisältyvien kurssien avulla lukiolainen saa kokonaiskuvan työelämästä ja valmiuksia mm jatko-opintopaikan valintaan ja tulevaisuuden urasuunnitteluun.

Hankkeessa ovat mukana Karstulan, Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren lukiot. Yhteistyökumppaneina Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen arviointia:

-Hanke on käynnistynyt hyvin.

-Hankkeen sisällön tarkentaminen ja toimenpiteiden toteuttamistavan ratkaiseminen vaikuttaa keskeisesti kohderyhmän osallistumishalukkuuteen.

-Hankkeessa pitää kehittää työelämäkursseille erilaisia toteuttamistapoja aikaisempiin verrattuna.

– Käytäntöön viety lukiokohtaisten työryhmien perustaminen, opiskelijoille tehty kysely ja yrittäjille tiedottaminen.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Tukee, seuraa ja arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja varmistaa rahoittajalle toimenpiteiden ja rahoituksen käytön toteutumisen. Ohjausryhmän jäsenet tuovat oman asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön ja välittävät tietoa hankkeesta verkostoissaan.
Ohjausryhmässä on edustajat hankkeeseen osallistuvista lukioista, kunnista ja kehittämisyhtiöistä. Lisäksi ohjausryhmässä on yrittäjien ja opiskelijoiden edustajat. Rahoittajan edustajana Minna Koivukangas, Ely-keskuksesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Heikki Vihava Viitasaaren kaupungin edustajana.