Luova kiertotalous: Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen

Hankkeella tuetaan luovien alojen opiskelijoiden yrittäjyyttä ja työllistymistä

Toimintalinja 4 (ESR) | 11.09.2017 – 29.02.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö

Sirpa Vauhkala

040 341 5568

sirpa.vauhkala@gradia.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia

 

Projektikoordinaattori

Kirsi Knuuttila

040 776 8880

kirsi.knuuttila@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR-sosiaalirahasto
EURA-tunnus: S21117
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, GRADIA
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 11.09.2017
Lopetuspäivä: 29.02.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Keski-Suomen maakuntastrategian yksi ajankohtaisimmista, alueellisista kehittämiskohteista on biotalous. Uusien biomateriaalien hyödyntäminen luovilla aloilla on vielä toistaiseksi ollut marginaalista. Usein käytännön haasteena on se, että bio- ja kiertotalousalojen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden väliset tiet eivät kohtaa. Hanke kokoaa erilaisia bio- ja kiertotalousalojen toimijoita yhteen.

Hankkeessa kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kiertotalousosaamista, siihen liittyviä innovointi- ja tuotekehitystaitoja sekä työelämässä tärkeitä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksia. Hankkeen ytimen muodostavat koulutuskokonaisuudet, työpajat ja tuotekehitysprojektit, joissa hyödynnetään keskisuomalaisia, uusia bio- ja turvepohjaisia materiaaleja sekä kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja. Hankkeessa tuetaan luovien alojen ammatillisen koulutuksen ja tekniikan alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä työelämäyhteyksien ja yritysyhteistyön syntymistä. Hankkeen aikana opiskelijat verkostoituvat ja perustavat tiimimäisiä yhteisyrityksiä, mikä lisää vuorovaikutusta eri koulutustasojen välillä ja tukee opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia.

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäisen pääsisältö on luovien alojen ammattiopisto- ja teknisen alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen. Koulutuksissa ja työpajoissa sekä oppilaitos- ja yritysvierailuilla tutustutaan biomateriaaleihin, tuotekehitystyöhön sekä nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin ja ohjelmistoihin kuten 3D, CNC, lasertyöstö. Toinen työpaketti painottuu opiskelijoiden tiimiyrittäjyysvalmennukseen ja innovaatiotaitojen kehittämiseen. Monialaisissa tiimeissä kohtaavat luovien alojen sekä biotalous- ja liiketalousalojen osaaminen. Kolmannessa työpaketissa paneudutaan tuotteiden ideointiin, kehittämiseen ja protoiluun sekä innovaatioiden tuotteistamiseen, tuotannollistamiseen ja kaupallistamiseen yhteistyössä muotoilijoiden kanssa.

Toteutettavat tietoiskut, lyhytkurssit ja työpajat kuten hackhaton sekä avoimet seminaarit kehittävät hanketoimijoiden osaamista, tarjoavat luontevan, käytännönläheisen ja monialaisen sekä toimiala- ja organisaatiorajoja rikkovan tavan tehdä työelämälähtöistä yhteistyötä. Hanketiedottamisessa ja – viestinnässä hyödynnetään digitaalisten, kaikille avointen jakelukanavien tarjoamia mahdollisuuksia.

http://luovakiertotalous.blogspot.fi/

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy uusia tuoteideoita ja tuotteita, yhteistyöverkostoja, innovaatiopolkumalli ja monialainen yrittäjyyspolku -valmennusmalli sekä vaihtoehtoisia, yksilöllisiä opinpolkuja. Hankkeen aikana syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia, ja saadut kokemukset kootaan kolmeksi julkaisuiksi. Hanketiedottamisessa ja – viestinnässä hyödynnetään digitaalisten, kaikille avointen jakelukanavien tarjoamia mahdollisuuksia.

Ratkaisun kuvaus

Opiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamista kehitetään hankkeen järjestämissä koulutuksissa ja työpajoissa, oppilaitos- ja yritysvierailuilla sekä avoimilla seminaareilla. Yrittäjyyttä tuetaan tuotteiden innovointikokeiluilla, protoilulla, koemyynnillä ja tuotteistamisella yhteistyössä asiantuntijoiden ja muotoilijoiden kanssa. Opiskelijoille luodaan uusia opinpolkuja, minkä lisäksi he voivat osallistua monialaiseen tiimiyrittäjyysvalmennukseen.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys