Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2014 – 31.08.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Esa Mäkinen
esa.makinen@tut.fi
puh. +358 50 320 4896

Projektipäällikkö Lauri Sydänheimo
lauri.sydanheimo@tut.fi
puh. +358 44 5341501

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A70003
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen teknillinen yliopisto
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.09.2014
Lopetuspäivä: 31.08.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

METURA (Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla) hankkeen tavoitteena on vastata monitieteisiin tutkimus- ja kehitystarpeisiin, jotka ovat nousseet esiin aiemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä koskien Rauman meriteollisuutta sekä uusioraaka-aineen käsittelylaitteita valmistavia yrityksiä. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rauman tutkimusyksiköiden nykyiset resurssit eivät ole täysin riittäviä, vaan tähän tarvitaan laajempaa yhteistyötä.

Hanke kartoittaa Rauman seudun teknologiayritysten TKI-tarpeet sekä TTY:n mahdollisuudet tutkimusresurssien lisäämiseksi Raumalla. Kartoituksen jälkeen hankkeessa tarkastellaan tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia ja synergioita yrityksissä sekä mallinnetaan tutkimusyhteistyö. Hankkeen lyhyen aikavälin tulostavoitteena on TTY:n tutkimuspalvelujen laajentaminen Raumalla ja pilottihankkeiden käynnistäminen, joiden avulla todennetaan tutkimusyhteistyömallien toimivuus. Pitkän aikavälin tavoitteena ja visiona on perustaa Raumalle meriklusteria ja Rauman Seaside-teollisuuspuiston yritysten TKI-tarpeita palveleva meritekninen osaamiskeskittymä, jonka osaamista voitaisiin hyödyntää myös muissa Rauman seudun teknologiayrityksissä.

Avainsanat:

Hyvät käytännöt

Yrityskartoituksen kysymyslistan testaaminen ja täsmentäminen aluksi hyvin rajatulla joukolla yrityksiä oli toimiva ratkaisu.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys