Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa: SataMari

Parannetaan energiatehokasta operointia, tuetaan energiatehokkaita tuotteita

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2018 – 31.12.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Minna Keinänen-Toivola, 044 710 3063, minna.keinanen-toivola@samk.fi

Projektitutkijat:

Teija Järvenpää, teija.jarvenpaa@samk.fi

Teemu Heikkinen, teemu.heikkinen@samk.fi

Riitta Dersten, riitta.dersten@samk.fi

Petri Lähde, petri.lahde@samk.fi

Projektisihteeri: Minna Jaakkola, minna.jaakkola@samk.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaanliitto, Satakuntaliitto
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Satakunnan meriklusterilla on tarve lisätä energiatehokkuutta ja Satakunnan ammattikorkeakoulun luotsaama SataMari-hanke vastaa tähän kehittämistarpeeseen. Kolmivuotisen hankkeen tehtävänä on kehittää ja pilotoida energiatehokkaita ratkaisuja ja samalla lisätä Satakunnan meriklusterin toimintaedellytyksiä.

Energiatehokkuus vaikuttaa meriteollisuuden kannattavuuteen, mutta toistaiseksi se ei ole ollut toiminnan keskiössä Satakunnassa. Kansainväliseen ympäristösääntelyyn vastaaminen ja energiatehokkuuden lisääminen parantavat alueen osaamista ja synnyttävät uutta liiketoimintaa.

Hankkeessa pilottialustoina toimivat Raumalla SeaSide Industry Park ja Rauman sataman alue. Olemassa olevien toimintojen energiatehokkuuden parantamisen lisäksi SataMari pyrkii luomaan uutta liiketoimintaa tuotteiden ja palveluiden muodossa. SataMari yhdistää satakuntalaisen osaamisen yrityksissä ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden ja meriklusterin alueella. Visiona on, että Satakunta on Euroopan johtava alue meriteknologia-alan energiatehokkuusosaamisessa Euroopassa vuoteen 2022 mennessä.

Lisätietoja: http://smarturbanbusiness.samk.fi/satamari/

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys