MERIOSAAJAT

MERIOSAAJAT -korkeakouluosaaminen pk-yritysten innovaatiotoiminnan tueksi.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2016 – 31.08.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Turun Yliopiston
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Technology Research Center (TRC)
Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Rauman kaupunki
EURA-tunnus: Hankenumero 301947 ja koodi A71897
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopiston Brahea-keskus MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

MERIOSAAJAT -hankkeen tarkoitus on korkeakouluverkostossa syntyneen uusimman TKI-toiminnan ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon hyödyntäminen Satakunnan alueen pienyritysten tueksi. Ideana on yhdistää yritysten omaa tuotanto- ja alakohtaista osaamista, korkeakoulujen menetelmä- ja toiminnanohjausosaamista sekä teknologisten innovaatioiden pilottitoteutuksia, niin että yhteisen asiantuntijuuden ja osaamisen keskittymän kautta saadaan aktivoitua pienten yritysten TKI-toimintaa. Tavoitteena on aktivoida yritysten omien prosessien ja palveluiden kehittämistä ja kannustaa meriklusterisidonnaisia mikro- ja pk-yrityksiä älykkääseen erikoistumiseen omien vahvuusalueiden löytämiseksi ja terävöittämiseksi.

Tarkoituksena on myös löytää toimiva, ja käytännön yhteistyötä helpottava toimintamalli siihen, miten niukkien resurssiensa puitteissa mikro- ja pk-yritykset voivat hyödyntää uusinta teknologiaa ja toisaalta kehittää omaa strategista osaamistaan. PK-sektorilla vähäinen innovointitoiminta johtuu usein uskalluksen ja sopivien kumppanuuksien puutteesta, eikä niinkään halusta tai teknisestä osaamattomuudesta.

Tiivistetysti MERIOSAAJAT-hanke saattaa osaajat ja tarvittavat resurssit yhteen, jotta kukin taho voi keskittyä omiin ydinosaamisalueisiinsa ja kehittää yhdessä älykkäästi yritysten toiminta- ja palveluprosesseja.

Hanke tuottaa Pk- ja mikroyritysten tueksi: opiskelujen tutoroinnilla täydennettynä maksutonta räätälöityä itseopiskelumateriaalia, teknologiaesittelyjä ja pilottituotteita (esim. 3D-mallinnusta, 2D ja 3D konenäön käytännön sovelluksia ja robotiikkaa). Lisäksi panostetaan tiedottamiseen ja yhteistyökanavien esittelyyn.

Lisätietoa hankkeen nettisivuilta: blogit.utu.fi/meriosaajat

Tulokset

 

Hanke järjesti Porissa 8.2.2017 teknologian esittelypäivän:  Teknologiapäivä_8-2-2017esite

Seuraava  teknologian esittelypäivä 23.5.2017 Raumalla: Teknologiapäivä_toukokuu

 

 

Ratkaisun kuvaus

MERIOSAAJAT-hanke edistää uusimpien teknologioiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa esittelemällä tuotantoa ja suunnittelua lähellä olevaa uudenlaista teknologiaa ( 3D-mallinnus, 2D ja 3D -konenäkö, robotiikka jne.). Tavoitteena on auttaa pienyrityksiä löytämään näistä uusia ratkaisuja omaan toimintaansa.

Lisäksi TKI-toimintaa tuetaan rakentamalla ja tuottamalla verkko-oppimismateriaali aiheista, joissa alan veturiyritysten mukaan pienyrityksillä on suurimpia osaamisvajeita. Teemat ovat: projektien ja tuotantoprosessien hallinta, hinnoitteluosaaminen ja riskienhallinta.

Hyvän käytännön siirtotapa

Teknologioiden esittelypäivien konseptia on aiemmin toteutettu Turun yliopiston Technology Research Centerin (TRC) toimesta Varsinais-Suomessa Turussa nimikkeellä ”Toy Thursday”. Esittelyt olivat osa SensiLab-hanketta. Konseptin toimivuutta ja houkuttelevuutta testataan nyt Satakunnan yrityskenttään.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö Johanna Vuorenmaa
p. 044-571 0918, s-posti johanna.vuorenmaa@utu.fi

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

• Turun Yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
• Turun Yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
• Turun Yliopiston Technology Research Center (TRC)
• Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos
• Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)