Mixed Reality and Collaborative Robotics

Yhteistyörobotiikan ja mixed reality -teknologian demonstraatioympäristö

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2018 – 31.05.2020 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Toni Luomanmäki, projektipäällikkö

Marika Toivonen, asiantuntija

Janne Kapela, asiantuntija

Jarno Arkko, asiantuntija

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR)
EURA-tunnus: EURA 2014/5962/09 02 01 01/2017/PL ja EURA 2014/5963/09 02 01 01/2017/PL
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2018
Lopetuspäivä: 31.05.2020
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Perinteiset teollisuusrobotit on kehitetty suuren tuotantovolyymin tarpeisiin ja ovat yleensä ammattilaisten ohjelmoimia. Markkinoille tulleet yhteistyörobotit ovat vastaus pk-yritysten robotisoinnin tarpeisiin. Yhteistyörobotit luovat joustavuutta tuotantoon sekä tarjoavat helppokäyttöisen tavan robottien ohjelmoinnille. Pk-yrityksissä tuotantomäärät ja -sarjat ovat usein pieniä ja tästä syystä perinteisen robotin investointi usein jää toteuttamatta kustannussyistä. Yhteistyörobotiikan piiriin kuuluvat myös mobiilirobotit, joiden päätehtävänä on vähentää ihmisten turhaa liikkumista yritysten sisällä eri työvaiheiden välissä.

Päälle puettavien VR (virtual reality)-lasien ja robottisimulointiohjelmiston integraatio luo täysin uusia ulottuvuuksia robotin käytössä ja ohjelmoinnissa sekä tarkasteltaessa ihmisen ja yhteistyörobotin välistä toimintaa tuotantotilanteessa. Johtavissa teknologia-alan yrityksissä on jo alettu testata kyberfyysisten ympäristöjen käyttöä robottien ohjelmoinnissa (mixed reality).

Hankkeessa kehitetään Mixed Reality and Collaborative Robotics -demonstraatioympäristö tukemaan teknologian käyttöönottoa ja soveltamista alueen pk-yrityksissä. Demonstraatioympäristön kehittäminen edellyttää investointeja yllä mainittuihin teknologioihin ja niiden haltuunottoa. Hankkeessa tehdään lisäksi esiselvitys kansainvälisistä sosiaali- ja terveysalan robotiikkasovelluksista ja alan oppilaitosten järjestämistä robotiikan koulutuksista sekä eteläpohjalaisten hyvinvointialan yritysten tarpeista ja valmiuksista robotiikan hyödyntämiseksi toiminnassaan. Hankepari koostuu toisiaan tukevasta investointi- ja kehittämishankkeesta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy Mixed Reality and Collaborative Robotics -demonstraatioympäristö varmistamaan
alueellisen osaamisen kasvamisen ja teknologian soveltamisen aloittamisen yritysten omissa tuotannon
kehitysprosesseissa. Yritykset, jotka harkitsevat robotiikkainvestointeja, saavat hankkeen avulla neutraalia tietoa
kyseisestä teknologiasta, joka edelleen helpottaa yrityksiä lopullisten investointipäätöksien tekemisessä.

Demonstraatioympäristö nostaa robotiikan osaamisen SeAMKissa uudelle tasolle. Siinä yhdistyvät yhteistyörobotiikka
ja virtuaaliteknologia. Demonstraatioympäristöä käyttävät tekniikan yksikkö sekä Ruoka yksikkö.
Demonstraatioympäristö koostuu pk-yrityksille tyypillisista käyttökohteista, joista rakennetaan useita demoja.

Pitkällä aikavälillä demonstraatioympäristöä käytetään paitsi perehdyttämään yrityksiä teknologian hyödyntämisessä
heidän omissa tuotannonkehitysprojekteissaan, mutta myös insinööriopiskelijoiden koulutuksessa. Näin hanke
parantaa tuottavuutta hankealueen pk-yrityksissä yhteistyörobottien (sekä olemassa olevan robottikannan) ja
nykyaikaisen virtuaalitekniikan yhdistämisellä. (Investoinnit toteutetaan rinnakkaisessa projektissa.)

Hankkeessa tehdään lisäksi esiselvitys kansainvälisistä sosiaali- ja terveysalan robotiikkasovelluksista ja alan
oppilaitosten järjestämistä robotiikan koulutuksista sekä eteläpohjalaisten hyvinvointialan yritysten tarpeista ja
valmiuksista robotiikan hyödyntämiseksi toiminnassaan.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys