MORE – Modernin teknologian uudet ratkaisut musiikkiyrittäjyyden kehittämisessä

moderni videoneuvottelutila luovan alan yrittäjille Rytmikorjaamolla

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.07.2015 – 30.06.2016 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Petri Välimäki, Projektipäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö

+358407104371,

petri.valimaki@uniarts.fi

Mika Virkkala, Koulutuspäällikkö Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö

+358503843484

mika.virkkala@uniarts.fi

Eeva-Liisa Vaivila, toimisto- ja taloussihteeri Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö

+358407104340

eeva-liisa.vaivila@uniarts.fi

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan liitto
EURA-tunnus: A70680
Toteuttajaorganisaatio: Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.07.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2016
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Palveluympäristö

Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikköön Rytmikorjaamolle rakennetaan uudenlainen yrittäjyyttä ja ammattitoimintaa vahvistava palveluympäristö. MORE-projekti toteuttaa modernin videoneuvottelutilan, joka mahdollistaa uusimman tiedon sekä valtakunnallisen ja kansainvälisen huippuosaamisen entistä nopeamman siirtymisen olemassa olevien ja tulevien alan yrittäjien ulottuville. Uusi palveluympäristö poistaa välimatkat käytännössä kokonaan. Se kytkee Etelä-Pohjanmaan suoraan maailman suurkaupungeissa tapahtuviin konferensseihin, koulutuksiin ja kokouksiin.

MOREssa investoidaan tarvittava tekninen toimintaympäristö, johon kuuluu nopeat verkkoyhteydet, akustisesti ja visuaalisesti toimiva tila ja moderni videoneuvottelulaitteisto oheislaitteineen.

Musiikkialan yrittäjälähtöisyyttä

Uusi videoneuvottelutila palvelee alan olemassa olevia sekä tulevia yrittäjiä ja ammattilaisia. Uusi palveluympäristö kehittää musiikkialan yrittäjälähtöisyyttä ja tuo myös kokonaan uudenlaisen palvelun osaksi Rytmikorjaamon toimintaympäristöä. Se palvelee talon ammattitoimijoita, toimii vetovoimatekijänä alan uusille yrittäjille ja avaa uuden osaamisen väylän valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

Avainsanat:

Tulokset

Rytmikorjaamon alueen yrittäjät, mikroyrittäjät ja alueen yrityskehittäjät ovat tavanneet workshopien parissa ja uusia toimintamuotoja ja yhteystyöalustoja on alkanut varovasti syntymään.

Rakennettu palveluympäristö on ollut jatkuvassa käytössä.

Hyvät käytännöt

  • uudenlainen verkostoituminen läpi koko yrittäjäkentän
  • yksinkertainen palveluympäristö helpolla käyttöliittymällä
  • tapaamiset eri alojen mikroyrittäjistä aina yrityskehittäjiin ja markkinoilla toimiviin kansallisiin ja kansainvälisiin yrittäjiin.
  • Workshopeissa oppiminen – kaikki oppivat kaikilta.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

  • tiedottaminen

Hankkeen aikana:

  • mainonta kehittäminen jatkuvaksi

Hankkeen jälkeen:

  • tiedottaminen ja mainonta toiminnan ja palveluympäristön jatkumisesta

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

- laiteasiantuntijuus, käytön avustus
- laitteiston koostaminen ja tilan rakentaminen
- mainonta ja tiedottaminen
- laitteiston kehittäminen ja yhteyksien rakentaja
- projektin hallinta ja päivittäinen toiminta erilaisissa projektin tilanteissa

Ohjausryhma

Hanketoteuttaja on vastuussa toteutuksesta ja ohjausryhmä toimii projektipäällikön tukena - ohjaavana ja neuvovana. Ohjausryhmä pitää huolta, että tavoitteet saavutetaan. Ohjausryhmä tärkeimpiä tehtäviä on kertoa hankkeesta omille ryhmilleen. Näin on mahdollista juurruttaa hankkeen luomia uusia toimintatapoja ja juurruttaa hankkeen toiminta pysyväksi toiminnaksi.