MUKA -Muutoskyvykkyyttä, kasvua ja tuottavuutta hyvinvoivasta yrityksestä

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2015 – 30.06.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Marianne Ekonen, JAMK, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Organisaatiokonsultti Matti Hirvanen, Humap, etunimi.sukunimi@humap.com

Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijat

www.jamk.fi/muka

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20226
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana Humap
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Yritykset kokevat muutoshaasteita niin yrityksen sisältä tulevista tarpeista kuin ulkopuolisistakin tekijöistä johtuen. Yhteiskunnalliset muutokset, asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja kilpailun kasvaminen ovat tekijöitä, joiden vuoksi on reagoitava entistä ketterämmin. Koko henkilöstö on otettava mukaan ja pidettävä yhteinen suunta kirkkaana. Tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan ne tekijät, jotka edistävät ja toisaalta estävät kasvua ja muutoskyvykkyyttä. Yrityskohtaisesti räätälöidyn kehittämistyön avulla rakennetaan pohjaa liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle koko henkilöstöä osallistaen. Yhteinen tahtotila ja siihen liittyvien tavoitteiden käytäntöön vieminen yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa ovat keinoja, joilla yritysten muutosketteryyttä vahvistetaan.

Avainsanat:

Tulokset

Mallinnettu pk-yritysten työhyvinvoinnin ja muutosketteryyden tiekartta (roadmap):

  1. Mittarit
  2. Hyvät käytänteet

Yrityksille vertaistukiryhmä työhyvinvoinnin ja muutoskyvykkyyden kehittämistarpeiden paikantamisessa

 

 

 

 

 

Ratkaisun kuvaus

1) Nykytila-analyysi ja yhteinen ymmärrys pk-yritysten työhyvinvoinnista ja muutoskyvykkyydestä

2) Yritysryhmien yhteinen työskentelymalli ja toimenpiteet

3) Yrityskohtaiset toteutusmallit

4) Mallinnetaan pk-yritysten työhyvinvoinnin ja muutoskyvykkyyden tiekartta

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Marianne Ekonen

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Mukana olevat yritykset

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus