Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology – MeWeT

Hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristö

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projekti toteutetaan Sataedun ja Samk:in yhteistyönä. Projektipäällikkönä toimii Jaakko Niemelä Sataedusta ja Samk:in yhteyshenkilönä Sari Merilampi. Projektitiimi on monialainen ja -asteinen. Tiimissä työskentelee asiantuntijoita hyvinvointi- ja teknologia-aloilta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta sekä korkeakoulusta.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: EURA 2014/3146/09 02 01 01/2015/PL
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa kehitettiin uusimman hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristö (TKI-O), joka palvelee monipuolisesti sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusien oppisisältöjen kehitysalustana että korkeakoulutuksen testaus- ja kehitysympäristönä. TKIO-ympäristö kytkee hyvinvointiteknologian uusimman tiedon osaksi korjausrakentamisen sekä hoivan ja huolenpidon oppimista ja tukee etä- ja automaatioratkaisujen implementointia osaksi opetusta.

MeWeT-konseptia on kehitetty tarvelähtöisesti osallistaen yrityksiä, hyvinvointiteknologian loppukäyttäjiä, hoito- ja teknologia-alan ammattilaisia sekä eri alojen opiskelijoita palvelumuotoilun keinoin.

 

Avainsanat:

Tulokset

Konkreettisena tuloksena on syntynyt MeWeT- älykoti, joka sijaitsee Sataedun Ulvilan toimipaikassa. Ympäristö on esteetön, muistisairaan toimintakykyä tukeva ja hyödyntää viimeisintä hyvinvointiteknologiaa. Älykoti toimii monialaisena ja -asteisena tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristönä.

Ratkaisun kuvaus

Lisätietoja MeWeT-kodista, teknisistä ratkaisuista sekä konseptista löytyy: https://mewethome.com/

 

Hyvät käytännöt

Hyvinä käytäntöinä ovat olleet:

  • monialainen ja -asteinen yhteistyö ammatillisen opetuksen sekä korkeakoulun teknologia-, hyvinvointi- ja järjestelmäasiantuntijoiden välillä. Yhteistyö ei välttämättä kehittämisessä ole saumatonta, mutta vuoropuhelu avaa kaikille kokonaiskuvaa. Kukaan ei omista monialaista oppimisympäristöä, vaan jokaisen asiantuntemusta tarvitaan.
  • palvelumuotoilun hyödyntäminen kohderyhmän näkökulman sisällyttämisessä suunnitelmaan. Monialainen ja aktiivinen opiskelijoiden, työelämän, vanhusten, lasten, hoitohenkilökunnan, yritysten  jne. äänen kuuleminen varmistaa kehittämisen tarkoituksenmukaisuuden.
  • osallistuminen komission Silver Economy Awards-kilpailuun lisäsi MeWeT-tilan näkyvyyttä myös kansallisesti.

Hyvän käytännön siirtotapa

MeWeT-konsepti on osa Sataedun ja Samkin opetusta sekä työelämäyhteistyötä.

Konseptia kehitetään edelleen ja laajennetaan osaksi maakunnallista hyvinvointiteknologian ekosysteemia v. 2019 alkavassa Satakunta DigiHealth -hankkeessa (EAKR, rahoittajana Satakuntaliitto).

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Tilan konkreettisen rakentamisen käynnistyminen (ensin opiskelijatyönä, lopulta ostopalveluina).

Hankkeen aikana:

Monialaisten tiimien yhteistyön rakentaminen ja aikataulussa pysyminen.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Erityisen tärkeässä roolissa monialaisen ja -asteisen yhteistyön koordinoinnissa, johon liittyi myös rakennuttajan rooli.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Sataedun sekä Samkin projektitoimijat toivat oman asiantuntemuksensa ja verkostonsa hyödyntämään yhteistä lopputulosta.
Taustaorganisaatiot tukivat hankkeen hallinnointia ja yhteistyö oli siltäkin osin sujuvaa.

Kumppanit

Yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa oli innovatiivista ja tuloksellista.

Rahoittaja

Rahoittaja oli aktiivisesti mukana ja tietoinen hankkeen etenemisestä. Saimme nopeasti tarvittavat vastaukset kysymyksiin.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä toimi erinomaisena asiantuntijaforumina ohjaten hanketta laadulliseen lopputulokseen.