Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa

Silmä-ja näkötutkimuksen uusi toimintamalli

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2015 – 31.12.2019 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

 

 

 

 

Hanna Samposalo, Toiminnanjohtaja

Jaakko Hakulinen, Testialustoista vastaava

Hannu Uusitalo, Silmätautiopin professori ja SILKn johtaja

sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@staff.uta.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan Liitto (EAKR)
EURA-tunnus: EURA 2014/761/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen Yliopisto
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa -hankkeessa perustetaan silmä-ja näkötutkimukseen keskittyvä uusi toimintamalli. Toimintamallin perusideana on toteuttaa silmä- ja näköalalla työskenteleville tutkimuslaitoksille, yhteisöille, yrityksille ja viranomaisille uusien innovaatioiden testaamiseen ja tuotteistamiseen soveltuva asiantuntija-, testaus- ja tuotekehitysympäristö. Hankkeessa hyödynnetään teollisuuden murroksen seurauksena vapautuvien Life Science-alan asiantuntijoiden osaamista, jota ei haluta menettää Pirkanmaalta.

Toimintamallin infrastruktuuri koostuu perustettavista näkötestialustoista, jotka keskittyvät erityisesti työ- ja liikennenäköön:

Työnäkö testialustaa käytetään uusien kehitettävien lääkkeiden, optisten apuvälineiden, valaistusmenetelmien, näyttöjen ja toimistoratkaisujen toimivuuden testaamiseen. Olosuhteiden muutoksen vaikutusta työtehoon mitataan erilaisilla näön testausohjelmistoilla. Työnäkö testialusta soveltuu lisäksi hyvin silmälääkkeiden ja piilolinssien käytettävyystutkimukseen.

Liikennenäkö testialustalla testataan liikennesimulaattorin ja testausohjelmistojen avulla vastaavien kehitettävien innovaatioiden vaikutusta liikennenäköön. Testialustan etuna on henkilön tuominen turvallisesti ja hallitusti osaksi simuloitua liikenneympäristöä.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on synnyttää uutta yritystoimintaa Pirkanmaan alueelle. Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus SILK.

 

Tulokset

2016: Hanke käynnissä ja on saavutettu tilanne, jossa molempien simulaattoreiden tekninen spesifikaatio on viimeistelyä vaille valmis. Myös tilojen muokkaus on suunnitteilla toteutettavaksi lähiaikoina. Seuraava vaihe on simulaattoreihin tulevien laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprosessi.

2017: Työ- ja liikennenäön simulaatioympäristöt on muokattu vastaamaan testialustojen vaatimuksia mm. valaistuksen, pimennyksen ja akustiikan suhteen.

2017: Liikennenäkö testialusta simulaattorineen, ohjelmistoineen ja näyttöratkaisuineen on kilpailutettu ja pystytetty.

2018: Työnäkö testialusta laitteineen ja testiohjelmitoineen on  kilpailutettu ja pystytetty.

2018: Työ- ja liikennenäön testialustat ovat valmiit ja otettu käyttöön.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys