NdFeB magneettien kierrätys

Kehittää menetelmiä NdFeB magneettien kierrättämiseen.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 03.02.2015 – 31.10.2016 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Timo Santa-Nokki

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A70059
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 03.02.2015
Lopetuspäivä: 31.10.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

NdFeB magneettien kierrätys

– menetelmiä kestomagneettien kierrättämiseksi ja harvinaisten maametallien talteenottamiseksi

Nd, Pr, Dy ja Tb ovat kriittisiä alkuaineita. Ne ovat olennaisia mm. autoteollisuudelle ja uusiutuvalle energiantuotannolle. Primäärituotanto on pääosin EU:n ulkopuolella (Kiina) ja aiheuttaa huomattavia ympäristöhaittoja.

supralankaJauhekasat - rajattu kestomagneetit_2 Napamoottori

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmät NdFeB magneettien kierrättämiseksi ja näiden sisältämien harvinaisten
maametallien talteen ottamiseksi. Lisäksi kartoitetaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä ja käsittelyä Suomessa,
Skandinaviassa ja Euroopassa
Harvinaiset maametallit ovat avainasemassa monissa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden laitteissa. Niiden
pääasiallinen tuottajamaa on Kiina, missä niiden primäärituotanto aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja.
Maailmanlaajuisesti romutetaan vuosittain arviolta 45000 tonnia NdFeB magneetteja, jotka sisältävät noin 15000
tonnia harvinaisia maametalleja Nd, Pr, Tb ja Dy, arvoltaan 1.6-2.0 miljardia USD. Lähes kaikki magneetit päätyvät
teräsromun mukana sulattoihin ja harvinaiset maametallit menetetään kuonaan. Romutettavien magneettien määrän
voidaan arvioida kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Hankkeessa kehitetään ja pienimuotoisesti testataan menetelmät NdFeB-magneettien erottelemiseksi muusta romusta
ja saattamiseksi käyttökelpoiseen muotoon metalliseoksen tai sen sisältämien harvinaisten maametallien
kierrättämiseksi.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Prizztech Oy

Rahoittaja

Pirkanmaan liitto