Nosturi kehittämishanke

työvoimapoliittisten toimien kehittämishanke

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.05.2015 – 31.05.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Eija Raatikainen, puh. 0295 024 985

Projektisuunnittelija: Saila Pulkkinen, puh. 0295 024 846

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
EURA-tunnus: S20309
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen ELY-keskus
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.05.2015
Lopetuspäivä: 31.05.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Nosturi-hanke on työvoimapoliittisten toimien kehittämishanke. Työvoimapalveluja kehitetään ja innovoidaan uudenlaiseksi mm. monikanavaisuuden uusia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaampia toimintatapoja, luoda uusia avauksia ja kokeiluja työvoimapalvelujen kehittämiseksi ja niiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Myös palvelujen saatavuus syrjäseuduilla asuville asiakkaille huomioidaan (verkko-opetuksen mahdollisuudet), jolloin koulutuksellinen ja palveluiden tarjonnan tasa-arvoisuus ja saatavuus paranevat. Hankkeessa kiinnitetään huomioita työvoimapalvelujen kustannustehokkuuteen, vaikuttavuuteen (tulosperusteiset koulutukset) sekä työvoimapalvelujen poluttamisen tehostamiseen.

Hankkeen tavoitteena on auttaa erityisesti nuoria, korkeasti koulutettuja, maahanmuuttajia, ikääntyneitä ja pitkään työttömänä olleita valmennuksen, työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn sekä niiden vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamisen kautta pääsemään takaisin työmarkkinoille.

 

 

 

 

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaationa toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja toiminta-alueena on koko Keski-Suomi.

Kumppanit

Työvoimapoliittisia toimia sisältävät ESR-projektit Keski-Suomessa mm.
Elevaattori – portaat työelämään -hanke
TAIKO – Työtaidot kuntoon ja kohti työelämää -hanke
Uutta virtaa – nuorille ja pitkäaikaistyöttömille katkeamaton ja oikea-aikainen palveluketju -hanke

Keski-Suomen TE-toimisto
Kouluttajaorganisaatiot
Työ- ja elinkeinoministeriö
Keskisuomalaiset kunnat ja kaupungit
Alueen yritykset ja yhdistykset