NUOTTA – Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2017 – 31.01.2019 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Essi Erävesi, Ammattiopisto Livia
Mikko Haapala, Turun ammatti-instituutti
Reija Kiviluoto, Salon seudun ammattiopisto
Taru Laaksonen, Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Marjo Länsipii, Varsinais-Suomen TE-toimisto
Jenni Numme, Turun ammatti-instituutti

Projektin koordinaattori:
Timo Haukioja, Turun kaupungin sivistystoimiala / Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, projektitoimisto
e-mail timo.haukioja(at)turku.fi, puh. 040 192 5043

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttajaorganisaatiot
EURA-tunnus: S20887
Toteuttajaorganisaatio: Turun kaupungin sivistystoimiala, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2017
Lopetuspäivä: 31.01.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Varsinais-Suomi vastaanottaa huomattavan osan Suomeen saapuneista maahanmuuttajista. Maahanmuuttajista suuri osa on peruskouluiän ohittaneita nuoria aikuisia, joiden työllistymismahdollisuudet uudessa maassa ovat heikot. Haasteina ovat usein lähtömaasta poikkeavien toimintatapojen lisäksi puutteellinen kielitaito ja heikko pohjakoulutus. Yleisestikin maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistyminen on nähty eräänä vaikeimmista nuorten yhteiskuntatakuuta koskevista haasteista. Samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi luonnonvara- sekä hotelli-, ravintola- ja catering-aloilla työllisyys on hyvä ja sosiaali- ja terveysala sekä kotityö- ja puhdistusala kärsivät alueella suoranaisesta työvoimapulasta, viimeksi mainitun ammatillinen peruskoulutus myös opiskelijapulasta.

NUOTTA – nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille –hanke vastaa tähän kohtaanto-ongelmaan edistämällä maahanmuuttajataustaisten ja muiden aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien nuorten, kuten esimerkiksi romaninuorten, hakeutumista työvoimaa tarvitsevien alojen ammatillisiin opintoihin (sosiaali- ja terveysala, kotityö- ja puhdistusala, hotelli-, ravintola- ja cateringala sekä luonnonvara-ala).

Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään teemakokonaisuuteen seuraavasti:

1. Koulutukseen hakeutuminen ja opiskeluvalmiuksien kehittäminen: maahanmuuttajataustaisille nuorille ja esimerkiksi
romaninuorille rakennetaan varta vasten räätälöidyt valmentautumisjaksot ammatilliseen koulutukseen hakeutumista varten.

2. Opintojen tuki: aliedustettujen ryhmien opintojen etenemistä tuetaan kehittämällä niille sopivia pedagogisia menetelmiä ja opiskelumateriaaleja sekä lisäämällä opettajien ja ohjaajien osaamista.

3. Kulttuurien kohtaaminen koulussa ja työpaikalla: hankkeessa kehitetään työelämä- ja koulutusorganisaatioiden tarpeista lähtevät, henkilökunnalle, esimiestasolle ja opettajille suunnitellut täydennyskoulutusmallit maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten opiskelijoiden ohjaamiseen.

4. Tiedotus, viestintä, arviointi ja levittäminen

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys