Ohjaamo Lohja

monialaisen Nuorisokeskuksen palvelukokonaisuudessa

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Eeva Sammalniemi, hankekoordinaattori (hankehallinto), p. 044-374 0282, eeva.sammalniemi@lohja.fi
Paula Lemberg, terveydenhoitaja, p. 044-374 7704, paula.lemberg@lohja.fi
Katri Tamminen, opinnollistamis- ja yritysyhteistyöohjaaja, p. 050-313 7222, katri.tamminen@lohja.fi
Hanna Virta, työnsuunnittelija TE-toimisto, p. 0295 040076, hanna.virta@te-toimisto.fi

Ohjaamon työntekijöiden lisäksi Ohjaamossa työskentelee laaja joukko Nuorisokeskuksen henkilökuntaa. Heidän yhteystietonsa löytää osoitteesta nuorilohja.fi/henkilosto.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S21296
Toteuttajaorganisaatio: Lohjan kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo Lohja – hankkeen tavoitteena on tarjota työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea monialaisesti ja matalalla kynnyksellä. Ohjaamo Lohja sijoittuu monialaiseen nuorten palvelukeskukseen, jossa tarjotaan laaja-alaisia nuorten hyvinvointia edistäviä palveluja. Työtä tehdään ratkaisukeskeisesti ja nuoria osallistaen. Palvelut räätälöidään yhdessä nuorten kanssa ja nuorten tarpeet huomioiden.

Ohjaamo Lohjan tavoitteena on edistää Lohjan kaupungin ja TE-toimiston yhteistyötä nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi. Ohjaamossa kootaan yritys- ja koulutusverkosto, jonka avulla laajennetaan nuorten työllisyys- ja opinnollistamispolkuja. Nuorten työelämävalmiuksia parannetaan yksilö-ja ryhmäohjauksen menetelmillä.

Ohjaamossa tarjotaan nuorille matalan kynnyksen terveyspalveluja, jossa keskiössä ovat nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Terveyspalveluissa toteutetaan nuorten työ- ja toimintakyvyn arviointeja ja terveystapaamisia.

Odotettuja tuloksia ovat nuorten työllisyystilanteen parantuminen ja työttömyysajan lyhentyminen. Opinnollistamisen kehittämisellä tehdään näkyväksi nuorten osaaminen. Nuorten kokonaisvaltainen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja elämänhallinta paranevat. Monialainen verkostotyö laajenee ja monipuolistuu, jonka myötä nuoret saavat palvelut oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja joustavasti.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys