Ohjaamo Pohjanmaa – Navigatorn Österbotten

Luodaan matalankynnyksen palveluverkosto

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 30.06.2018 | Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Matalankynnyksen monialaiset ohjauspalvelut asiakkaiden tarpeet huomioiden
Tiimimme on pieni, mutta pippurinen. Meitä on hankkeessa työskennellyt Carl tengman 2015, Tiia Ahonen 2016-2017 ja 2017-2018 Jere Salomäki palvelukoordinaattoreina sekä minä, Nina Waxlax, projektipäällikkönä. Lisäksi saimme tiimiimme 2016 lopussa ohjaajaksi Jennifer Dalgrening Tällä kokoonpanolla viemme ohjaamo verkoston toimintamallin kehittämistä eteenpäin yhteistyössä eri organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Ilman tätä yhteistyötä Ohjaamo ei onnistu. Ohjaamossa luodaan myös rahoitusmalli, jonka turvin Ohjaamo toiminta on turvattu myös pilottiajan jälkeen.

Vi har ett litet team med krut i. Det har varit Carl Tengman 2015,  Tiia Ahonen 2016-2017 och Jere Salomaäki 2017-2018 som har jobbat som servicekordinatorer och Nina Waxlax som projektledare. Dessutom fick vi förstärkning i slutt av 2016 med Jennifer Dalgren som vägledare. Va har utvecklat Navigatorns nätverkets verksamhetsmodell tillsammans med olika organisationer och aktörer. Utan detta samarbete lyckas Navigatorn inte. Vi kommer också att skapa en finansieringsmodell som försäkrar Navigatorns fortsatta verksamhet efter pilotperioden.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20157
Toteuttajaorganisaatio: Vaasan kaupunki
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja heikossa sekä epävarmassa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- ja muita työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla parannetaan nuorten ja muiden heikossa sekä epävarmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden valmiuksia työllistyä tai saada tarvittava ammattitaito. Tärkeää on myös laajentaa AHOT (validointi) menettelyä Ohjaamon piiriin, jotta jo ennen koulutukseen hakua mahdollistetaan henkilön aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Varsinaiset kohderyhmät ovat alle 30 vuotiaat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joiden työllistymis-/koulutusedellytysten parantamiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan ohjausta ja muita vahvistavia toimenpiteitä kuten esimerkiksi työelämän valmiuksien kehittäminen.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen alkuvaiheessa muodostettiin ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä. Pohjanmaalle tehtiin palvelukartoitus, jotta saatiin kuva siitä kuka tarjoaa , mitä palvelua tarjoaa ja millä alueella. Tämän selvityksen jälkeen oli helpompaa muodostaa kuva siitä mitä palveluita mahdollisesti puuttuu ja missä tehdään päällekkäistä työtä. Kävi nopeasti ilmi, että erityisesti Vaasassa on paljon palveluita tarjolla, mutta toimijat eivät tunne kovin huvin toisiaan ja heidän palvelujaan. Jotta pääsisimme yhteiseen tapaan tehdä työtä lähdettiin laajalla asiantuntijatyöryhmällä työstämään hankkeen strategiaa ja erityisesti löytämmään ne kehityskohteet, joihin voimme vaikuttaa. Syksyllä järjestettiin kaksi työpajaa, joissa näitä työstettiin. Olemme eri toimijoiden kanssa osallistuneet nuorille suunnatuille Know how messuille 2015, 2016 ja 2017 yhteisellä osastolla Lisäksi teimme esittelyvideon keskeisistä toimijoista Ohjaamossa ja sitä on näytetty koulukiertueilla ja siitä pidettiin kovasti Sana sanalta Ohjaamo Pohjanmaa

Ord för ord Navigatorn Österbotten

Esitetty eri tilaisuuksissa tuhansille koululaisille ja siten tehty palveluja tutuiksi.

Toiminnassa on kokoajan pidetty strategian kehityskohteet mielessämme ja sitä noudattaen alla myöhemmin esiteltyjä toimintamalleja, jotka edesauttavat strategian toteutumista

Ohjaamo Pmaa_visio-ja-strategia_FI_LOWRESUUSIN

Ohjaamo Pmaa_visio-ja-strategia_SV_LOWRESUUSIN

Ratkaisun kuvaus

Sana sanalta video

Duuni joka puuttui – kilpailu

Ylä-asteikäisille, jotka ovat siirtymässä toiselle asteelle tarkoitettu kilpailu, jossa nuoret pienryhmissä miettivät mitä hyödyllisiä töitä Vaasassa voisi tehdä, mutta nyt jäävät tekemättä. Kilpailu on järjestetty kolmena vuotena ja saanut suurta suosiota luokissa. Parhaat ehdotukset on valittu (10 kpl) ja palkittu. Nämä työtehtävät ovat olleet yleisessä haussa vuoden alussa, samoin kuin kaupungin muut kesätyöpaikat.

duuni joka puuttui 2

Sadat nuoret osallistuneet ja miltei kaikki alueen koulut mukana kilpailussa

Hyppy työelämään nuorille

Nuorille pidetty kouluilla koulutuksia ja niille kaupungin kesätyöntekijöille, jotka saavat ensimmäisen kerran kesätyöpaikan kaupungilta. Valmennuksessa on tutustuttu työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin, miksi pitää olla verokorti tai miten toimitaan sairaustapauksissa. Tämä on madaltanut nuorten tulemista työhön

HYPPY TYÖELÄNÄÄN NUORILLE- valmennus runko

Koulukiertueiden aikan syksyisin kaikki 9- luokkalaiset ovat saaneet koulutuksen. Samoin sadat kesätyöntekijät 3- vuoden aikana=> Kesätyön aikana erityisen vähän hankaluuksia työpaikoilla

Hyvä Pomo – koulutus

Pidetty kolmena vuonna lähiesimiehille Vaasan kaupungilla. Infon tarkoituksena on ollut saada esimiehet ymmärtämään perehdytyksen ja vastaanoton merkitys nuorten sopeutumiseen ja siihen, että kesätyöstä jää positiivinen kokemus.

HYVÄ POMO – BRA BOSS (002)tp

Esimiehet Vaasan kaupungilla todenneet, että jokainen esimies tarvitsisi muutaman vuoden välein tällaisen infon.

Elävä ammattikirjasto

Järjestetty eri kouluissa ja tapahtumissa: Nuoret ovat saaneet valita 8-10 kiinnostavaa ammattia äänestämällä. Nuoret ovat valmistelleet kysymyksiä ammattilaisille. => Ohjaamo on hankkinut ammattilaiset ja toimittanut heille nuorten kysymykset etukäteen. Nuoret kiertävät jokaisessa ”ammattilais -pisteessä” esim. luokittain 15min/piste. Ammattilaiset kertovat omista ammateistaan ja arjestaan. Nuoret ovat pitäneet tästä lähestymistavasta ja myös opettajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Ammattilaisille kirje 16 2 2016

Noin 1200 nuorta ovat osallistuneet ammattikirjastoon ja saanet ajankohtaisen kuvan esitellyistä ammateista => helpottaa nuorta miettimään omia kiinnostuksen kohteitaan ja mahdollisuuksiaan.

Työnhaku videot

Olemme yhdessä ensimmäisen vuoden ammattikoululaisten kanssa tehneet työn haku videoita=> Oppilaat ovat saaneet opintopisteitä, videot ovat tulleet todelliseen käyttöön ja nuoret ovat itse kaivaneet esille Ohjaamon avulla eri työnhakutilanteisiin liittyviä asioita, kuten puhelin soitto potentiaaliselle työnantajalle, CV:n teko, työhaastattelu ja siihen valmistautuminen  ja ensimmäinen työpäivä. Täsät on ollut hyötyä nuorille opiskelussa ja samalla työnhakuun liittyvät asiat ovat tulleet tutuiksi. Nämä videot löytyvät mm. youtubesta

Noin 30 nuorta tekijöinä => ovat saaneet hyviä työelämän valmiuksia, opintopisteitä ja itsevarmuutta

Seurauspedagogiikka koulutus asiantuntijoille

Verkoston asiantuntijoille järjestettiin seurauspedagogiikan ruotsinkielinen koulutus. => Koulutuksen läpikäyneet ovat kokeneet, että ovat saaneet uusia hyödyllisiä työkaluja heidän omaan työhönsä ja asiakas kohtaamisiin.

Konsekvenspedagogik_Program.NavigatornÖsterbotten-2017

12 hlöä saanut uusia työkaluja työhönsä

Restart ja Puls valmennukset

tarkoitettu nuorille, joilla syrjäytyminen on jo aluillaan ja ovat olleet jo pitkään poissa koulutuksesta/ja/tai työelämästä.

Valmennuksessa on huomioitus arjen hallintaa, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat ja ennen kaikkea työllistymiseen ja koulutukseen liittyvien valmiuksien harjoittamiseen. Tavoitteena on ollut työllistyminen/työkokeilu tai koulutus.

Näissä tavoitteissa on onnistuttu erittäin hyvin.

Noin 35 nuorta on päässyt takaisin kiinni ”elänän” syrjään ja Mustasaaren kunnalta tuli viesti, että ovat nähneet selkeitä säästöjä.

Restart schema 2017

www.koppari.fi

Hankkeen alussa, kun tehtiin palvelukartoitusta, asiantuntija työryhmä totesi, että palveluja on paljon ja on vaikeaa muistaa mistä mitäkin saa. koppari oli jo olemassa nuorille tarkoitettuna ja meillä lähdettiin kehittämään sitä eteenpäin siten, että myös asiantuntijoille tuli oma sivusto (kirjautumisen kautta), josta he löytävät nuorille apua tarjoavista organisaatioista heti oikean henkilön ja hänen tietonsa. näin saadaan asiakaspalvelutilanteessa nuoren asia nopeasti eteenpäin. Myös nuoret ovat ottaneet Kopparin omakseen alueella.

koppari_70x100cm_juliste_suomi

Asiantuntijoille uusi hyvä työkalu ja nuorille helppo tapa tutustua alueen palveluihin eri elämäntilanteissa.

BOOT CAMP PILOTOINTI
BOOTCAMP
Ohjaamo Pohjanmaa vastuussa prosessin koordinoinnista

8-luokan kevät / 9-luokan syksy: Living library -> Ohjaamo (HUOM! Ehditäänkö toteuttamaan syksyllä 2016 vai meneekö kevääseen 2017?)

Toiminnan markkinointi ja verkoston yhteen kokoaminen -> Ohjaamo vastaa

9-luokan syys-lokakuusta alkaen : Jupiterin etsivä mukana esim. opojen työparina kun nuorten kanssa on mahdollista käydä henkilökohtaisia keskusteluita

9-luokan marras-joulukuussa: ensimmäinen info mahdollisuudesta päästä mukaan Bootcamp-toimintaan peruskoulun päätyttyä -> Ohjaamo, Jupiterin etsivät, opot

9-luokan helmi-maaliskuu: Tapaaminen yhteishakuun liittyen -> opot, Ohjaamo, Jupiterin etsivät, entä muita?

9-luokan kevät: lopullisen ryhmän muodostaminen – pidettäisiinkö esim. kevytversio living librarysta (5-10 ammattia) tämän ryhmän kanssa? -> mukana opot, Ohjaamo, Jupiterin etsivät

Kesävalmennus: Ohjaamo koordinoi, Jupiterin ja Vaasan kaupungin etsivät työparina Sisältöjen kehittäminen yhteistyössä verkoston kanssa

Syksy kesävalmennuksen jälkeen: Vaasan kaupungin etsivät

Kokonaisuus rakentuu 2 viikon valmennuksesta ja 2 viikon palkallisesta työharjoittelusta -> motivoi sitoutumaan valmennukseen

Tuleeko 2 ryhmää? Aamu- ja iltapäivän ryhmät (n. 10 henkeä/ ryhmä)
Aamupäivä klo 9-12
Iltapäivä klo 13-16
Yhteinen ruokailu? Muita yhteisiä osioita?

Jokaiselle nuorelle rakennetaan oma polku, pakollista läsnäoloa esim. 80%, jotta voi saada harjoittelupaikan? ( yhteensä esim. 2 viikon aikana 25 tuntia?)

Mietittäväksi: Mitä osioita jokaisen tulisi ainakin käydä?

Elämänhallinta, raha-asioiden hoito, omaan asuntoon muuttaminen, opiskelu 2. asteella, CV:n ja työhakemuksen teko, työhaastattelu, muut työelämävalmiudet, mitä muita?

Molemmilla viikoilla myös jotain yhteistä virkistystoimintaa

VIIKKO 1
Päivä 1: Valmennuksen sisältö ja tutustuminen. Sisältöä muokataan yhdessä nuorten kanssa
Päivä 2: Teemana elämänhallinta ja oma talous
Päivä 3: Teemana CV:n ja työhakemuksen teko -> harjoitteluhakemukset
Päivä 4: Teemana esim. sähköinen asiointi (Kela, Te-toimisto, muita?)
Päivä 5: Yhteistä tekemistä; esim. piknik, muuta?

VIIKKO 2
Päivä 1: Opiskelu 2. asteella -> mitä se vaatii, miten eroaa tähänastisesta
Päivä 2: Tutustumiskäynti esim. johonkin oppilaitokseen?
Päivä 3: Haastattelut harjoittelupaikkoihin, muuta?
Päivä 4: Teemana esim. harrastukset (yhteinen liikuntapäivä?)
Päivä 5: Kurssin päätös, harjoittelupaikat selvillä

VIIKOT 3-4: Palkallinen työharjoittelu. Työaika esim. 6h/ päivä

Elo- syyskuu 2016: Opot ja työryhmä koolle käytännön asioiden sopimiseksi

Loka-marraskuu 2016: Opot ja Jupiterin etsivät tapaavat nuoria henkilökohtaisesti

Joulukuu 2016 – tammikuu 2017: Potentiaalisen ryhmän 1. tapaaminen, markkinointi

Helmi- maaliskuu 2017: Yhteishakuun ja kesätöihin liittyvä tapaaminen

Huhti- toukokuu 2017: Ryhmä(t) kasassa

Kesäkuu 2017: Kesävalmennus 2 viikkoa, työharjoittelu 2 viikkoa

-> Elo-syyskuu 2017: Ohjaamo ja Vaasan kaupungin etsivät ovat yhteydessä nuoriin

Vuoden 2017 Bootcampiläiset suorittivat koko valmennuksen ja ovat myöhemmin jatkaneet opiskelua (20 kpl). Vuoden 2018 22 suorittivat koko valmennuksen )> Syksyllä 2018 yhteys => onko opiskelupaikka otettu vastaan ja kuinka menee

Hyvät käytännöt

Sana sanalta video

Duuni joka puuttui- kilpailu

Hyppy työelämään nuorille

Hyvä Pomo valmennus

Elävä ammattikirjasto

Työnhaku viedot

Restart ja puld valmennukset

Koppari.fi

Bootcamp

 

Hyvän käytännön siirtotapa

Esitellään muille Ohjaamoille sekä kaikille yhteistyökumppaneille. Eri toiminnat on toteutettu yhteistyössä verkoston asiantuntijoiden kanssa. Tämä osaltaan lisää Ohjaamon hyvien toimintamallien tunnetuksi tekemistä sekä kehittymistä

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Tunnettuus niin asiantuntijoiden kuin nuorten keskuudessa.

markkinointi on työ, johon on koko ajan panostettava. Uusia asiantuntijoita tulee ja samoin muoria eli se on työ joka ei lopu

Yhteisen työtavan löytyminen, johon voidaan sitoutua

Hankkeen aikana:

Samat kuin edellä. Lisäksi toimitilat eivät ole houkutelleet kovin paljon muita toimijoita erityisesti Kela, Te-toimisto ja Soskan palvelut puuttuvat.

Nyt kun on saatu ministeriöltä lisärahoitus 4 v eteenpäin voidaan edellä kuvattuja toimintamalleja juurruttaa eri puolille Pohjanmaata ja tietenkin myös kehittää niitä edelleen

Hankkeen jälkeen:

Nyt kun hanke on päättynyt, mutta alueelle on palkattu Ohjaamo koordinaattoreita, he lähtevät jatkamaan yllämainittujen työkalujen toteutusta ja kehittämistä yhdessä luodun verkoston kanssa. Koordinaattoreille on annettu kaikki materiaali käyttöön ja toinen heistä on itse ollut mukana kehittämässä näitä työkaluja.

Toimintatavat

Laaja verkosto saatu kerätty kasaan ja yhteinen tapa toimia löydetty

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Vaasan Kaupunki

Kumppanit

Mustasaaren kunta, Oppisopimustoimisto, Vaasan ammatti opisto, Te- toimisto, Kela, soska, oppilaitokset, III sektorin toimijat, Yritysjärjestöt

Rahoittaja

ESR/ keski-Suomen Ely-keskus

Ohjausryhma

Johan Lindman
Siv Björklund
Tuula Ahonpää
Heikki Heilä
Linda Öhman
Anne Pohjola
Irene Råstu
Ann-Helen Nysand
Nina Waxlax
Jere Salomäki, sihteeri