Ohjaamo Pohjanmaa – Navigatorn Österbotten

Luodaan matalankynnyksen palveluverkosto

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Matalankynnyksen monialaiset ohjauspalvelut asiakkaiden tarpeet huomioiden
Tiimimme on pieni, mutta pippurinen. Meitä on Tiia Ahonen, joka toimii palvelukoordinaattorina sekä minä, Nina Waxlax, projektipäällikkönä. Tällä kokoonpanolla viemme ohjaamo verkoston toimintamallin kehittämistä eteenpäin yhteistyössä eri organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Ilman tätä yhteistyötä Ohjaamo ei onnistu. Ohjaamossa luodaan myös rahoitusmalli, jonka turvin Ohjaamo toiminta on turvattu myös pilottiajan jälkeen.

Vi har ett litet team med krut i. Det är Tiia Ahonen som servicekordinator och Nina Waxlax som projektledare som utvecklar Ohjaamo nätverkets verksamhetsmodell tillsammans med olika organisationer och aktörer. Utan detta samarbete lyckas Ohjaamo inte. Vi kommer också att skapa en finansieringsmodell som försäkrar Ohjaamos fortsatta verksamhet efter pilotperioden.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20157
Toteuttajaorganisaatio: Vaasan kaupunki
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja heikossa sekä epävarmassa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- ja muita työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla parannetaan nuorten ja muiden heikossa sekä epävarmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden valmiuksia työllistyä tai saada tarvittava ammattitaito. Tärkeää on myös laajentaa AHOT (validointi) menettelyä Ohjaamon piiriin, jotta jo ennen koulutukseen hakua mahdollistetaan henkilön aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Varsinaiset kohderyhmät ovat alle 30 vuotiaat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joiden työllistymis-/koulutusedellytysten parantamiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan ohjausta ja muita vahvistavia toimenpiteitä kuten esimerkiksi sosiaalinen kuntoutus.

Avainsanat:

Tulokset

2015
Hankkeen alkuvaiheessa muodostettiin ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä. Pohjanmaalle tehtiin palvelukartoitus, jotta saatiin kuva siitä kuka tarjoaa , mitä palvelua tarjoaa ja millä alueella. Tämän selvityksen jälkeen oli helpompaa muodostaa kuva siitä mitä palveluita mahdollisesti puuttuu ja missä tehdään päällekkäistä työtä. Kävi nopeasti ilmi, että erityisesti Vaasassa on paljon palveluita tarjolla, mutta toimijat eivät tunne kovin huvin toisiaan ja heidän palvelujaan. Jotta pääsisimme yhteiseen tapaan tehdä työtä lähdettiin laajalla asiantuntijatyöryhmällä työstämään hankkeen strategiaa ja erityisesti löytämmään ne kehityskohteet, joihin voimme vaikuttaa. Syksyllä järjestettiin kaksi työpajaa, joissa näitä työstettiin. Osallistuimme myös yhteisellä osastolla Knowhow messuille marraskuussa ja se oli ensimmäinen kerta kun monet saivat paremman käsityksen mitä ihmisen hyvin vointiin kuuluu ja kuinka monta osaa saa aikaan henkilön hyvinvoinnin. Lisäksi teimme esittelyvideon keskeisistä toimijoista Ohjaamossa ja sitä on näytetty koulukiertueilla ja siitä pidettiin kovasti Sana sanalta Ohjaamo Pohjanmaa

Ord för ord Navigatorn Österbotten
2016
Heti alkuvuodesta vietettiin kansallista Ohjaamo viikkoa ja tällä alueella järjestimme avoimet ovat ohjaamoon päivän, joka oli suunnattu nuorille, mutta myös heidän läheisilleen. Pidimme viikolla myös CV pajaa ja Ohjaamossa oli TE-toimiston ja koulujen opoja päivystämässä. Myös työpaja Jupiterista käytiin ryhmävierailulla Ohjaamossa. Tammikuussa valittiin 2015 lopussa toteutetun Duuni jota ei- kilpailun voittajat ja kaupungin henkilöstöpalvelut loivat näistä 15 kpl kesätyöpaikkoja. Alueella myös pilotoitiin lyhytaikaisten työpaikkojen välitys Work Pilots ohjelmaa. Sen markkinointia on jatkettu pitkin vuotta niin työ tarjoajille kuin työtä etsiville. Tämä työ jatkuu. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä jatkoi toimintaansa ja loppukeväällä kävi ilmi, että osa ryhmän osallistujista työllistyi ja muille lähtivät hakemaan opiskelupaikkaa. Yksi keskeytti terveydellisistä syistä ja yksi henkilö koki, että haluaa jatkaa vielä saman tyyppisessä toiminnassa. Helmikuussa Ohjaamo osallistui Työ kuuluu kaikille- joka oli TE-toimistossa toteutettu koko päivän tapahtuma ja se oli suunnattu heikossa työmarkkina-asemassa oleville ja osatyökuntoisille. Valitettavasti itse nuoria ei saapunut paljoakaan paikalle. Huhtikuussa olimme Vatesin ja Vaasan Seudun Yhdistysten kanssa toteuttamassa Job Shadow Day tapahtumaa. Ohjaamon rooli oli markkinoida tapahtumaa sekä auttaa löytämään nuorille työpaikkoja sille päivälle. Ohjaamo toteutti yhdessä L-S AVIn ja Koordinaatin kanssa SOME päivät, jotka oli suunnattu asiantuntijoille, jotka tekevät työtä nuorten kanssa. 1. päivä oli tarkoitettu eri SoMe:n työkaluille ja niihin tutustumiseen ja 2. päivä oli pelillisyyteen liittyvä päivä. Ohjaamo toteutti yhdessä Tessun kanssa kaksi työpajapäivää verkostotoimijoille. Pajojen aikana työstettiin Ohjaamon strategiaa ja etenkin haasteita ja miten niiden kanssa tullaan toimimaan (toimintasuunnitelma. Tulokset esiteltiin Ohjausryhmälle, mutta sitä ei ehditty hyväksyä ennen toukokuun loppua. Ohjaamo auttoi Vaasan kaupungin kesätyötekijöiden valinnassa ja koulutti ensikertaa työelämään tulevia nuoria (Hyppy työelämään) ja kaupungin esimiehiä (Hyvä Pomo- koulutus. Järjestimme Elävän ammattikirjaston Mustasaaren yläasteen 8- luokkalaisille, jonka toteutus oli 1.6. Keväällä perustettiin työryhmä, joka miettii Koppari-työkalun kehittämistä, siten, että siitä saavat asiantuntijat hyvä työkalun itselleen. Projektipäällikkö on tehnyt kevään aikana vierailuja alueen kuntiin ja kertonut Ohjaamosta. Tarkoitus on, että ne jatkuvat etenkin sitten kun Ohjaamolla on selkeä toimintasuunnitelma. Ohjaamossa on myös kehitetty Boot Camp nimellä olevaa työkalua, jolla saadaan aikaisessa vaiheessa peruskoulun päättäviä nuoria, joilla on vaara, etteivät saa päättötodistusta tai eivät pääse toisen asteen koulutukseen tai ovat toisella asteella mahdollisia pudokkaita. Boot Camp pilotoidaan syksyllä 2016. Maakuntahallitus perusti toukokuussa MYR:in alaisen koulutuksen neuvottelukunnan ja sen valmistelussa on Ohjaamo ollut tiiviissä yhteistyössä AVIn, ELY-keskuksen ja Pohjanmaan liiton kanssa. Ohjaamo on myös mukana koulutuksen neuvottelukunnassa ja pystyy näin vaikuttamaan nuorten koulutuspolkujen ja työllistymisen kehittämisessä.

Te-toimiston , sosiaalipuolen edustajat eivät ole olleet sisällä Ohjaamossa päivystämässä, mutta muuten ovat kyllä olleet kehittämässä toimintaa. Syksylle kaikki kuukaudet on teemoitettu ja sovittu ns. maanantaipäivystyksistä. Rahoitusmallin luominen on alitettu, mutta vielä pahasti kesken.

Strategiatyöskentelyn aikana nostettiin esille mitkä ovat tämän Ohjaamon haasteet, mitkä ovat tavoitteet, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä toimintaa pitää tehdä, jotta haaste saadaan poistettua, samoin kuka/ketkä sen tekevät ja millä aikataululla. Tämä toimiin sähköisen toimintasuunnitelman runkona ja sitä päivitetään jatkuvasti. Suurimmat haasteet oli toimijoiden yhteistyö parantaminen, monikielisyys, laaja haja-asutusalue, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö Ohjaamossa sekä rahoitusmallin

Ratkaisun kuvaus

BOOT CAMP PILOTOINTI
BOOTCAMP
Ohjaamo Pohjanmaa vastuussa prosessin koordinoinnista

8-luokan kevät / 9-luokan syksy: Living library -> Ohjaamo (HUOM! Ehditäänkö toteuttamaan syksyllä 2016 vai meneekö kevääseen 2017?)

Toiminnan markkinointi ja verkoston yhteen kokoaminen -> Ohjaamo vastaa

9-luokan syys-lokakuusta alkaen : Jupiterin etsivä mukana esim. opojen työparina kun nuorten kanssa on mahdollista käydä henkilökohtaisia keskusteluita

9-luokan marras-joulukuussa: ensimmäinen info mahdollisuudesta päästä mukaan Bootcamp-toimintaan peruskoulun päätyttyä -> Ohjaamo, Jupiterin etsivät, opot

9-luokan helmi-maaliskuu: Tapaaminen yhteishakuun liittyen -> opot, Ohjaamo, Jupiterin etsivät, entä muita?

9-luokan kevät: lopullisen ryhmän muodostaminen – pidettäisiinkö esim. kevytversio living librarysta (5-10 ammattia) tämän ryhmän kanssa? -> mukana opot, Ohjaamo, Jupiterin etsivät

Kesävalmennus: Ohjaamo koordinoi, Jupiterin ja Vaasan kaupungin etsivät työparina Sisältöjen kehittäminen yhteistyössä verkoston kanssa

Syksy kesävalmennuksen jälkeen: Vaasan kaupungin etsivät

Kokonaisuus rakentuu 2 viikon valmennuksesta ja 2 viikon palkallisesta työharjoittelusta -> motivoi sitoutumaan valmennukseen

Tuleeko 2 ryhmää? Aamu- ja iltapäivän ryhmät (n. 10 henkeä/ ryhmä)
Aamupäivä klo 9-12
Iltapäivä klo 13-16
Yhteinen ruokailu? Muita yhteisiä osioita?

Jokaiselle nuorelle rakennetaan oma polku, pakollista läsnäoloa esim. 80%, jotta voi saada harjoittelupaikan? ( yhteensä esim. 2 viikon aikana 25 tuntia?)

Mietittäväksi: Mitä osioita jokaisen tulisi ainakin käydä?

Elämänhallinta, raha-asioiden hoito, omaan asuntoon muuttaminen, opiskelu 2. asteella, CV:n ja työhakemuksen teko, työhaastattelu, muut työelämävalmiudet, mitä muita?

Molemmilla viikoilla myös jotain yhteistä virkistystoimintaa

VIIKKO 1
Päivä 1: Valmennuksen sisältö ja tutustuminen. Sisältöä muokataan yhdessä nuorten kanssa
Päivä 2: Teemana elämänhallinta ja oma talous
Päivä 3: Teemana CV:n ja työhakemuksen teko -> harjoitteluhakemukset
Päivä 4: Teemana esim. sähköinen asiointi (Kela, Te-toimisto, muita?)
Päivä 5: Yhteistä tekemistä; esim. piknik, muuta?

VIIKKO 2
Päivä 1: Opiskelu 2. asteella -> mitä se vaatii, miten eroaa tähänastisesta
Päivä 2: Tutustumiskäynti esim. johonkin oppilaitokseen?
Päivä 3: Haastattelut harjoittelupaikkoihin, muuta?
Päivä 4: Teemana esim. harrastukset (yhteinen liikuntapäivä?)
Päivä 5: Kurssin päätös, harjoittelupaikat selvillä

VIIKOT 3-4: Palkallinen työharjoittelu. Työaika esim. 6h/ päivä

Elo- syyskuu 2016: Opot ja työryhmä koolle käytännön asioiden sopimiseksi

Loka-marraskuu 2016: Opot ja Jupiterin etsivät tapaavat nuoria henkilökohtaisesti

Joulukuu 2016 – tammikuu 2017: Potentiaalisen ryhmän 1. tapaaminen, markkinointi

Helmi- maaliskuu 2017: Yhteishakuun ja kesätöihin liittyvä tapaaminen

Huhti- toukokuu 2017: Ryhmä(t) kasassa

Kesäkuu 2017: Kesävalmennus 2 viikkoa, työharjoittelu 2 viikkoa

-> Elo-syyskuu 2017: Ohjaamo ja Vaasan kaupungin etsivät ovat yhteydessä nuoriin

Hyvät käytännöt

Mustasaaren kunta haluaa jo tammikuussa 2017 kokeilla samaa nimellä LIVAP 20-29 vuotiaille

Hyvän käytännön siirtotapa

Esitellään muille Ohjaamoille sekä kaikille yhteistyökumppaneille. lisäksi Boot Camp toteutetaan yhteistyössä verkoston asiantuntijoiden kanssa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Tunnettuus niin asiantuntijoiden kuin nuorten keskuudessa.

Yhteisen työtavan löytyminen, johon voidaan sitoutua

Hankkeen aikana:

Samat kuin edellä. Lisäksi toimitilat eivät ole houkutelleet kovin paljon muita toimijoita erityisesti Kela, Te-toimisto ja Soskan palvelut puuttuvat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys