Ohjaamo Satakunta

Monialaisia palveluita yhdessä toimipisteessä kohdennettuna alle 30-vuotiaille

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.07.2017 – 30.06.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankepäällikkö – Jyri Träskelin, 044 701 1838, jyri.traskelin@pori.fi

Hankesuunnittelija – Hanna-Riikka Vesterholm, 044 701 2671, hanna-riikka.vesterholm@pori.fi

Hanketyöntekijä (Pori) – Marko Lundenius, 044 701 1324, marko.lundenius@pori.fi

Hanketyöntekijä (Rauma) – Seija Petman, 044 701 2648, seija.petman@pori.fi

Hankeassistentti – Anu Lindfors, 044 701 8056, anu.j.lindfors@pori.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S21040
Toteuttajaorganisaatio: Porin Kaupunki / Konsernihallinto / Elinvoimayksikkö / Työllisyyspalvelut
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.07.2017
Lopetuspäivä: 30.06.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Hyvät käytännöt

Ohjaamo Satakunnan Porin toimipiste viettää avajaisiaan valtakunnallisen Ohjaamoviikon yhteydessä 12.2.-16.2.2018. Avajaisviikon ajankohdasta johtuen Porin toimipiste saa kaivattua näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja, mikäli avajaisviikko onnistuu suunnitelmien mukaan, tarkoituksena on tehdä ”avajaisviikosta” vuosittainen tapahtuma.

Hyvän käytännön siirtotapa

Porin toimipisteessä suoritettujen onnistuneiden (ja miksei epäonnistuneidenkin) kokeilujen perusteella luotuja käytäntöjä voidaan hyödyntää sellaisenaan Ohjaamo Satakunnan muissa toimipaikoissa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Käynnistettävään hankkeeseen, sen toimintamuotoihin ja jo olemassaoleviin käytäntöihin tulisi perehtyä huolellisesti ja useista näkökulmista.

Hankehakemus tulee kirjoittaa mahdollisimman konkreettisesti ja yksiselitteisesti, siten, että lopullisesta hankesuunnitelmasta löytyy mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisia ristiriitaisuuksia. Vältä ”korulauseita” ilman selkeää tarkoituksenmukaisuutta. Tämä pohjatyö helpottaa strategian ja toimintasuunnitelman laatimisessa huomattavasti.

Hankehenkilöstön rekrytoinnit, työskentelyfasiliteettien järjestäminen sekä perehdyttäminen työtehtäviin tulee suunnitella ja aikatauluttaa selkeästi, jotta hankehenkilöstöltä ei kuluisi työaikaa ja muita resursseja ”turhaan mutta välttämättömään” hankkeen ulkopuoliseen suunnittelutyöhön.

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys