Ohjaamo Tampere

Hankkeessa kehitetään tamperelainen Ohjaamo osana kaupungin palvelumallityötä.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.07.2015 – 30.06.2018 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Maria Virtanen (osa-aikainen, 40%), projektisuunnittelija Riikka Pulkkinen (kokoaikainen, 100%) ja projektikoordinaattori Hanne-Maria Leppäranta (osa-aikainen, 60%). Osa-aikaisena projektikoordinaattorina elo-lokakuussa 2016 toiminut Minna Merikoski on siirtynyt eri tehtäviin.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen kaupunki
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.07.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa kehitetään tamperelainen Ohjaamo osana kaupungin palvelumallityötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työikäiset nuoret, pois lukien perusasteen oppilaat, opiskelijat tms. Hankkeessa pilotoidaan (1.) nuorten aikuisten tukihenkilötoimintaa, (2.) asiakkaiden tarpeisiin nopeasti reagoivaa kynnyksetöntä ryhmä- ja vertaisohjaustoimintaa (ml. kokemusasiantuntijat), (3.) uudenlaisia tapoja tuottaa mielenterveyspalveluita palvelun ulkopuolelle jääneille sekä (4.) henkilökohtaista terveys- ja liikkumisneuvontaa, mahdollistetaan (5.) nuorille suunnatun tiedotuksen koordinaatio eli kehitetään Nuorten Tampere –sivustoa myös nuorten aikuisten tarpeisiin, järjestetään (6.) tapahtumia yhteistyössä TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa, toteutetaan (7.) chat- ja verkko-ohjauspilotteja ja kehitetään sähköisiä ja monikanavapalveluita (työllisyys, koulutus, viranomaispalvelut ym.), etsitään (8.) tilaratkaisu, joka mahdollistaa laajat aukioloajat ja laajan palveluvalikoiman nuorille, vaikutetaan (9.) siihen, että peruspalveluissa huomioitaisiin paremmin nuorisotakuun erityisryhmät, ja osallistetaan (10.) vaikeasti tavoitettavia nuoria palveluiden kehittämiseen.

Tampereen kaupunki valmistelee suuren mittakaavan nuorten palvelukeskittymää Tampereen kaupungin keskustaan. Väliaikainen keskitetty nuorten palvelupiste sisältäen Ohjaamo-toiminnan avattiin 2.1.2017 Sumeliuksenkadulle, josta se muutti helmikuussa 2017 osoitteeseen Puutarhakatu 2. Samaan osoitteeseen keskitetään lisää nuorten palveluita toukokuussa 2017. Suurempi keskitetty nuorten palvelupiste sisältäen Ohjaamo-toiminnan ja kattavan valikoiman peruspalveluita avataan käyttöön vuonna 2019.

Ensivaiheessa Keskustorin Ohjaamo-asiakasneuvontapisteessä on lokakuusta 2015 alkaen toiminut OKM:n rahoituksella käynnistetty raskaamman tuen Nuorten asumisneuvonta. Loppusyksyllä 2015 yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa toteutettiin verkkoon sähköinen yhden luukun ohjauspiste: http://ohjaamo.tampere.fi . Syksyllä 2016 Ohjaamo-toiminta jalkautui kokeiluluonteisesti myös alueellisiin hyvinvointikeskuksiin. Väliaikainen keskitetty nuorten palvelupiste sisältäen Ohjaamo-toiminnan avattiin 2.1.2017.

Avainsanat:

Tulokset

  • Yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa toteutettu sähköinen yhden luukun ohjauspiste verkossa: http://ohjaamo.tampere.fi
  • Kokemusasiantuntijatoiminta

Hyvät käytännöt

Sähköinen yhden luukun ohjauspiste verkossa ja kokemusasiantuntijatoiminta

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Tampere haki yhtä aikaisesti ja strategisesti suunnitellusti Avoin ammattiopisto -tyyppistä hanketta nuorten työllisyyden ja kouluttautumisen edistämiseksi sekä Ohjaamo-hanketta nuorten elämänhallinnan vahvistamiseksi. Toteutuessaan nämä olisivat paikanneet merkittävästi paikallisia palveluvajeita ja nopeuttaneet yhdessä nuorisotakuun toteutumista.

Tampereen Ohjaamo-hankkeen pääpaino on nuorten elämänhallinnassa, mutta valtakunnallisesti Ohjaamoja markkinoidaan työllisyyskärjellä. Hankkeen aikana tämä ristiriita on kuormittanut hankehenkilöstöä ja vaikeuttanut hankkeen toiminnasta viestimistä paikallisesti.

Hankkeen aikana:

Valtakunnallisessa brändäyksessä Ohjaamot ovat työllisyyspainotteisia. Tampereen Ohjaamo-hankkeen hankesuunnitelman toimenpiteet 1-10 (Ks. Lyhyt selostus hankkeesta -kohta.) ovat kuitenkin pääosin sote- ja elämänhallintapainotteisia. Valtakunnallinen viestintä aiheuttaa vääränlaisia odotuksia nuorille ja eri toimijoille siitä, mitä paikallisesti hankkeen puitteissa on nuorille tarjolla ja mitä ylipäätään mahdollista tehdä. Tampereen Ohjaamo-hanke ei esimerkiksi etsi nuorille työpaikkoja.

Hankkeen aikana päädyttiin kevyen Ohjaamo-asiakasneuvontapisteen sijaan valmistelemaan suuremmalla mittakaavalla nuorten palveluiden keskittämistä yhteen paikkaan kaupungin keskustassa ja toteutettiin sähköinen yhden luukun ohjauspiste verkossa.

Vaikka Ohjaamon ideana piti olla matala kynnys nuorille, osoittautui käytännössä, että ESR-rahoitusinstrumentin mukanaan tuoma raskas asiakasseuranta- ja raportointibyrokratia korotti nuorten asiointikynnystä ja teki anonyyminä asioinnin mahdottomaksi.

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön osa-aikaisuus (40%) on hankkeen toteutuksen kannalta haasteellista.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Käynnissä olevat mittavat valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset muutosprosessit ja organisaatiouudistukset ovat vaikeuttaneet hankkeen toteutusta.

Kumppanit

Käynnissä olevat mittavat valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset muutosprosessit ovat vaikeuttaneet hankkeen toteutusta.