Ohjaamo Vantaa

Tukea työllistymiseen, kouluttautumiseen ja itsenäistymiseen alle 30-vuotiaille

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Katja Rajaniemi, Projektipäällikkö (ESR)

Jonna Kanerva, Projektisihteeri (ESR)

Annukka Jamisto, Kehittäjä (ESR)

Maria Kankkunen, Suunnittelija (ESR)

Satu Kinnunen, Asiantuntija (ESR)

Tuire Luostarinen, Asiantuntija (ESR)

Outi Kallio, Asiantuntija (ESR)

Tia de Godzinsky, Asiantuntija (ESR)

Anne-Mari Hedemäki, Asiantuntija (ESR)

Niina Kaksonen, Asiantuntija (OKM)

Harri Tiainen, Asiantuntija (TE-toimisto)

Pia Valkealahti, Psykologi (TE-toimisto)

Noomi Kojo, Palveluohjaaja (Vantaan kaupunki)

Maria Myuller, Palveluohjaaja (Vantaan kaupunki)

Mari Puustinen, Palveluohjaaja (Vantaan kaupunki)

Anne Sainio, Uraohjaaja (Vantaan kaupunki)

Petra Nurmola, Sosiaaliohjaaja (Vantaan kaupunki)

Kristina Kortelainen, Terveysohjaaja (Vantaan kaupunki)

Hanna Jokiaho, Vahtimestari (Vantaan kaupunki)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely, Vantaan kaupunki
EURA-tunnus: Hankekoodi: S20147
Toteuttajaorganisaatio: Vantaan kaupunki, Työllisyyspalvelut
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo Vantaa on alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste Tikkurilassa. Ohjaamosta nuori saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä omaan tilanteeseen sopivaa tukea. Ohjaamo Vantaan työntekijät auttavat nuoria mm. ammatinvalintaan, työllistymiseen ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen tavoitteena on luoda nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, josta nuoret löytävät helposti tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Ohjaamo Vantaan toiminnassa korostuu verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä nuorten osallistuminen kaikkeen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tulokset

Ohjaamo Vantaa -hankkeen tuloksena vantaalaiset alle 30-vuotiaat löytävät polkuja kohti työtä, koulutusta, asumista, mielekästä vapaa-ajanvietettä ja muita heidän elämässään tärkeitä asioita. Ohjaamo Vantaasta rakennetaan paikka, jonka nuoret tuntevat ja jonne he haluavat tulla tukea, neuvoa tai apua kaivatessaan. Ohjaamosta saatava palvelu toimii matalan kynnyksen periaatteella eikä ajanvarausta tarvita palvelua saadakseen.

Vuoden 2016 aikana Ohjaamossa oli yhteensä n. 6500 asiointia, joista 33% liittyi työllistymiseen, 22% koulutukseen, 12% asumiseen, 12% terveyteen ja 12% talouteen.

Ratkaisun kuvaus

Tulokseen päästään rakentamalla Ohjaamo Vantaasta verkostomainen toimintamalli, jossa hankehenkilökunnan ja TE-toimiston työntekijöiden lisäksi palveluitaan tarjoavat myös kaupungin muut toimialat sekä muut vantaalaisten nuorten kanssa toimivat tahot.

Hyvät käytännöt

Syksyllä 2015 hyväksi käytännöksi nuorten tavoittamiseksi on todettu osallistuminen TE-toimiston alkuinfoihin, joiden yhteydessä nuorille kerrotaan Ohjaamon palveluista ja madalletaan kynnystä Ohjaamoon tulemiseksi. Alkuinfoihin saapumattomille nuorille soitetaan Ohjaamon TE-toimistoasiantuntijan toimesta ja kutsutaan tapaamiseen Ohjaamoon.

Toinen hyvä käytäntö on yhteistyökumppaneiden päivystysten järjestäminen Ohjaamossa. Päivystyksissä tullaan tutuksi muiden toimijoiden kanssa, mahdollistetaan nuorille monialaisten palveluiden saanti sekä kartoitetaan Ohjaamon ja muiden palveluiden synergian ja yhteistyön mahdollisuudet.

Maaliskuussa 2016 Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui ja sen myötä Ohjaamo Vantaa -hanke ja muu Vantaan kaupungin nuorten työllisyydenhoito yhdistettiin Nuorten palvelut Ohjaamo -yksiköksi. Organisaatiouudistus on askel kohti Ohjaamo-toiminnan vakiinnuttamista osaksi kaupungin pysyvää toimntaa.

Työllistämiseen liittyvinä hyvinä käytäntöinä on kehitetty mm. työnhakuboosti ja cv-boosti -konseptit, joissa nuoria sparrataan työnhakudokumenttien teossa. Yritysyhteistyökonsepteista toimiviksi ovat osoittautuneet Työnantajatreffit, joilta yli 25% osallistuneista on työllistynyt ko.yrityksiin, sekä Mentorointitapahtumat että Walk in -rekryt.

Hyvän käytännön siirtotapa

Viimeisen toimintavuoden aikana Ohjaamo-toiminta pyritään erityisesti juurruttamaan Vantaan kaupungin muillekin toimialoille jotta kehitetty toiminta jää elämään myös hankekauden jälkeen.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Ohjaamo Vantaa -hanke on kaupungin organisaatiossa työllisyyspalveluiden alainen hanke ja kehittymisen paikkana on Ohjaamo Vantaan verkostomaisen toimintamallin ulottaminen ja juurruttaminen myös kaupungin muille toimialoille ja sisällyttää muiden toimialojen nuorille suunnatut palvelut osaksi Ohjaamoa.

Hankkeen aikana:

Ohjaamo Vantaa on kehittänyt hankkeen aikana nuorille suunnattua yhden luukun palvelumallia, jossa nuori saa samasta paikasta apua ja neuvoja eri viranomaisasioiden hoitamiseen. Lisäksi nuori saa henkilökohtaista neuvontaa työnhakuun, koulutukseen, hyvinvointiin, talouteen, asumiseen, ammatinvalintaan ja vapaa-aikaan liittyen.

Ohjaamo Vantaan kehittäminen on kohdentunut erityisesti Matalan kynnyksen neuvonnan monialaiseen toimintaan ja verkostoyhteistyöhön, jossa nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittävät ja tuottavat verkastokumppanit. Lisäksi hanke on kehittänyt jalkautuvaa työotettta (Liikkuva Ohjaamo), oppilaitosyhteistyötä (Katse tulevaisuuteen -oppitunnit), maahanmuuttajien neuvontapalvelua (Monikielinen maanantai) sekä työnantajayhteistyötä (nuorille suunnatut rekrytointitapahtumat ja työnantajatreffit). Viimeisintä tehtiin yhdessä Helsingin ja Espoon Ohjaamo-hankkeiden kanssa.

Hankkeen jälkeen:

Hankekauden jälkeen Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden nuorten palvelut ja Uudenmaan TE-toimisto ovat sopineet jatkavansa Ohjaamo-toimintaa. Hankkeessa kehitetty Matalan kynnyksen neuvonta jatkaa toimintaa ja kehittyy kaupungin eri toimialojen yhteiseksi toiminnaksi. Vuonna 2018 Ohjaamon neuvonnasta vastaavat yhdessä Nuorisopalvelut, Työllisyyspalvelut, Aikuissosiaalityö ja TE-toimisto. Lisäksi neuvonnassa ovat säännöllisinä yhteistyökumppaneina mukana Kela, Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot, R3, Soradod ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Jatkossa neuvontaa on tarkoitus kehittää siihen suuntaan, että siitä rakentuu yhteinen alusta Vantaan nuorille aikuisille palveluille.

Hankekauden jälkeen Ohjaamo Vantaa on myös terävöittänyt nuorten monialaista ohjausta kohti työtä, koulutusta ja muita palveluja. Ohjaamon TE-asiantuntijat ja palveluohjaajat tapaavat nuoria säännöllisesti ja tiiviisti, tavoitteena kartoittaa nuorelle sopiva jatkopolku noin kolmen kuukauden kuluessa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vantaalaiselle nuorelle mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukea Vantaan nuorisotyöttömyyden laskua.

 

Toimintatavat

Ohjaamo Vantaa palvelee nuoria Tikkurilassa joka arkipäivä klo 12-15. Ohjaamon tavoittaa myös puhelimitse, Facebookissa, Instagramissa, WhatsAppissa, Twitterissä, Snapchatissa ja sähköpostilla. Lisäksi Ohjaamo Vantaa liikkuu ja järjestää Pop up Ohjaamoita ympäri Vantaata mm. järjestöissä ja oppilaitoksissa.

Tarpeen mukaan nuori voi siirtyä pidemmäksi aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen saaden oman tilanteensa mukaisesti palveluohjaajan, TE-asiantuntijan, uraohjaajan, sosiaaliohjan ja terveysohjaajan monialaista ohjauspalvelua.

Ohjaamo Vantaa osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneiden tapahtumiin markkinoidakseen toimintaansa mahdollisimman laaja-alaisesti sekä nuorille, heidän läheisilleen että yhteistyökumppaneille. Erityisesti Te-toimistoyhteistyö ja Ohjaamon palveuiden tarjoaminen Te-toimiston työnhakuasiakaille on olennaista.

Ohjaamon yritysyhteistyötä tekevät työntekijät kartoittavat nuorille sopivia työkokeilu-, oppisopimus- ja työpaikkoja sekä valmentavat nuoria työnhakutilanteisiin ja työelämään astumisessa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö vastaa hankkeen toiminnasta, toimii lähiesimiehenä projektitiimille, vastaa budjetista ja hankkeen etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti sekä vastaa verkostoyhteistyön suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Vantaan kaupunki, Työllisyyspalvelut
Vantaan kaupunki on resurssoinut henkilökuntaa, tilat ja välineet sekä kaupunkitasolla sitoutunut yli toimialarajojen toteuttamaan Ohjaamo-palveluja nuorille. Kaupunki on resurssoinut myös Ohjaamon henkilöstön koulutusta sekä mahdollistaa asiakkaille ostopalveluna tuotettavia erilaisia koulutus- ja valmennustilaisuuksia (esim. Työnhakuboostit).

Kumppanit

TE-palvelut, Nuorisopalvelut, Aikuissosiaalityö, Terveyspalvelut, Varia, Kela, Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ja NAL, OKM (Nuorten asumisen tukemiseen ja uusiin asumisratkaisuihin liittyvä erillishanke), RISE, DIAK (Auta miestä mäessä-hanke), R3, Sorasod, Vantaan järjestörinki, SPR, Sveps (ruotsinkieliset nuoret)

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Ohjausryhma

Vantaan kaupungilta:
Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö (pj)
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth (vpj)
Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen
Työllisyyspalveluiden johtaja Timo Saari
Nuorisopalveluiden johtaja Riikka Åstrand
Projektipäällikkö Katja Rajaniemi
Projektisihteeri Jonna Kanerva (sihteeri)

Mika Salo, Uudenmaan TE-toimisto
Esa Mänttäri, Vantaan Yrittäjät
Johtaja Ari Tulensalo, Helsingin seudun kauppakamari
Pirkko Kaasinen, Kela
Michael Mäkelä, Aluehallintovirastojen ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö, Uudenmaan ruotsinkielinen ELO-ryhmä
Maare Le Baron, R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry