Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa

Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa -hanke

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2018 – 29.02.2020 | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Raahen kaupunki
1) Hanketoiminta ja kehittäminen yksikkö, Jaana Hautamäki p. 040 1303 822
2) Nuorisotoimi, Ari Pietarinen p. 040 8303 006  ja Katja Mathlin p. 044 4393 461
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@raahe.fi

Raahen koulutuskuntayhtymä
Milka Grekula p. 040 8086 902
Sähköposti etunimi.sukunimi@raahenedu.fi

Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymä
Satu Kinnunen p. 044 4393 704
Sähköposti etunimi.sukunimi@ras.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S21245
Toteuttajaorganisaatio: Raahen kaupunki
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2018
Lopetuspäivä: 29.02.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa perustetaan Raahen Ohjaamo, monialainen palvelupiste, joka palvelee nuoria erityisesti työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa yhden luukun periaatteella.

Ohjaamo  auttaa nuoria mm. sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, koulutukseen ohjautumisessa, työllistymisessä tai vaikkapa asumiseen liittyvissä haasteissa. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

Toiminnan tavoitteena on nuorten nopea palveluihin ohjaus, syrjäytymisen ehkäisy, opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja kouluttautumisen tukeminen. Samalla parannetaan tiedonjakon ja palveluketjujen toimivuutta Ohjaamon toimijaverkostossa.

Hankkeen aikana luodaan Raahen alueelle toiminta- ja yhteistyömalli, joka edistää nuorisotakuun toteutumista ja elinikäistä ohjausta sekä ehkäisee ennalta nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet Raahen seutukunnan alueen muihin kuntiin.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Nuorten tavoittaminen heille kohdennettujen palveluiden piiriin (palveluiden saavutettavuus)

Tarvittavien palveluiden määritys/palvelukartoitus toimijakohtaista (palveluiden kohdentaminen ja oikea aikaisuus)

Nuorten siirtyminen palveluketjuissa palveluntarjoajalta toiselle

  • katkokset (tietojen siirtyminen, joustavuus, toimipaikat ja palvelut erillään)
  • asiakkaan katoaminen
  • yhteistyön toimivuus palveluketjussa

Ohjaamon kriteeristö, täytämmekö minimivaatimukset?

Hankkeen aikana:

Ohjaamon palveluverkoston laajentaminen ja sitouttaminen toimintaan

Hanketoimijat versus vapaaehtoisesti palvelupisteesä työskentelevät henkilöt

Hankehallinnollinen perehdytys ja osaaminen hankkeen toteuttajilla

Useiden hankkeiden yhteistyö samassa palvelupisteessä

Toimintatavat

Hankkeelle on perustettu ylätasolle Ohjausryhmä, jossa on edustus hankkeen toteuttajatahoilta ja rahoittajalta.

Operatiivista toimintaa seurataan ja toteutetaan Operatiivisessa ryhmässä, johon kuuluvat kaikki Ohjaamon palvelupisteessä toimivat henkilöt. Ohjaamon palvelupisteen toimintaa toteutetaan olemassa olevin henkilö- ja tilaresurssit, joten hankkeelle ei ole palkattu uutta työvoimaa nuorten palveluiden tuottamiseen. Olemassa olevaa palveluverkostoa tuetaan ja täydennetään nuorille suunnatuin ostopalveluin.

Projekti/hanketiimi keskittyy oman organisaationsa toiminnan koordinointiin ja yhteistyöhön, joka mahdollistaa hankkeen optimaaliseen toteutuksen hankesuunnitelman mukaisesti.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Raahen Kaupunki

Kumppanit

Raahen Koulutuskuntayhtymä
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Ohjausryhma

Jaana Ritola, Raahen koulutuskuntayhtymän johtaja, ohjausryhmän pj. (varalla Jukka Pekka Ansamaa)
Jaana Hautamäki, Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen, ohjausryhmän siht.
Lucina Hänninen, Raahen kaupungin sivistystoimenjohtaja (varalla Ari Pietarinen)
Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja (varalla Antti Tornberg)
Paula Salmu, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto (varalla Marjo Pekkonen)
Hannele Meskus, Raahen kaupunki, Hanketoiminta ja kehittäminen yksikön johtaja
Anita Myllykoski, Raahen kaupunki, työllisyyden hoito
Eeva Martikainen, Keski-Suomen ELY-keskus