Oma reitti-hanke

Tavoitteena on opintojen keskeyttämisen vähentäminen ja läpäisyn tehostaminen.

Toimintalinja 4 (ESR) | 02.01.2015 – 31.05.2016 | Keski-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Anne Eteläaho, 044 72 50 106

Reittisuunnittelija Eveliina Tyynelä, 040 807 3579

Reittiohjaaja Jaakko Ojatalo, 040 359 6212

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus, ESR,
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 02.01.2015
Lopetuspäivä: 31.05.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Oma reitti_esite_2015Hankkeen avulla haetaan ratkaisua koko ikäluokan kouluttamiseen, jotta toisen asteen ammatillinen koulutus mahdollistaisi entistä enemmän tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen koulutuspalvelun nuorille ja mahdollistaisi koulutustakuun toteutumisen. Tavoitteena on lisäksi lisätä opintojen läpäisyä ja ehkäistä keskeyttämistä.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimijoiden ja verkoston kanssa. Hankkeen valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että aiemmissa hankkeissa luodut hyvät käytänteet otetaan huomioon ja niitä kehitetään edelleen uutta hakemusta tehtäessä. Oma polku-hanke, Reimari-hankkeet sekä 3T ja Uva 2, Step Up ja Askel-projektit ovat toimineet suunnittelun pohjalla.

Tavoitteena on lisätä työelämälähtöisyyttä, oppimisympäristöjen monipuolisuutta, työvaltaista koulutusta, opiskelijoiden hyvinvointia sekä osallisuuden vahvistamista. Hankkeen tavoitteena on ottaa huomioon tutkinnon perusteiden uudistus, osaamisperusteisuus, ecvet, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Valma uudistus sekä osaamispisteet.

Hankkeessa pilotoidaan pysäkit, joihin ohjataan ne nuoret, jotka ovat tippumassa koulutusjärjestelmästä. Pysäkeissä toimivat reittisuunnittelija ja reittiohjaaja, jotka ottavat kokonaisvaltaisen vastuun niistä nuorista, jotka uhkaavat tippua järjestelmästä. Reittisuunnittelijan tehtävänä on räätälöidä opiskelijalle yksilöllinen polku ja olla mukana kehittämässä opiskelijoiden työelämätaitoja.

Opiskelijoiden avuksi kehitetään avoin ammattiopisto tyyppinen palvelutarjotin. Kuvataan erilaiset moduulit kuten:

–                          vapaasti valittavat opinnot

–                          atto-aineet/yhteiset opinnot

–                          koulutuskokeilu

–                          arviointijakso

–                          valma ja oppisopimuksen ennakkojakso

–       Kokkotyö-säätiön moduulit kuvataan, joita voidaan tunnistaa osaksi ammatillista tutkintoa.

Muodostetaan erilaisia reittejä ja laaditaan oma reittiopas.

                         Laajennettu työssäoppiminen

                         Työvaltainen koulutus

                         Tuotantokoulu

                         Pajalta opintoihin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta

 

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2015, keskeistä uudistuksessa on osaamisperusteisuuden, työelämälähtöisyyden ja nopean reagointikyvyn korostaminen. Opiskelijoiden ohjaamisessa korostetaan joustavuutta, valinnaisuutta, yksilöllisiä opinpolkuja, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Myös yhteiset tutkinnon osat uudistuvat samaan aikaan. Niistä muodostetaan neljä laajaa kokonaisuutta. Yhteiset tutkinnon osat puretaan myös työvaltaisuutta ajatellen ja niin että niitä voi tehdä myös muissa ympäristöissä kuin oppilaitoksissa.

 

Valmistaudutaan Valma koulutuksen hyödyntämiseen osana avoimen ammattiopiston tarjontaa. Oma reitti_esite_2015Hankkeen aikana käydään läpi uudet tutkintojen perusteet työvaltaisen koulutuksen ja opinnollistamisen näkökulmasta. Koska syksyllä 2015 astuu voimaan tutkinnon perusteiden uudistus, suoritetaan Kokkotyö-säätiön pajojen opinnollistaminen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Näin avoimen ammattiopiston palvelutarjonta laajenee. Resursoidaan ammattiopintojen opettajille ja Kokkotyö-säätiön työvalmentajille työaikaresurssia opinnollistamistyöhön. Näin myös pajoilla olevat nuoret voidaan saada helpommin opintojen ääreen pajoilla opitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.

Kokkotyö-säätiö laajentaa pajatoimintaa Kaustiselle, Halsualle, Veteliin sekä Toholammille, näitä työpajoja myös opinnollistetaan, näin syrjäseutujen nuorille tarjotaan myös vaihtoehtoinen oppimisympäristö tilanteessa missä opinnot ovat jääneet kesken tai uhkaavat jäädä kesken. Näin voidaan saada aikaan uusia oppimisympäristöjä ja tapoja suorittaa opinnot. Ammatillisen koulutuksen saatavuus alueellisesti paranee kun tutkinnon osia voidaan suorittaa enempi yrityksissä ja työpajoilla.

Tarjotaan kaikille opintonsa aloittaville opiskelijoille ryhmäyttämistilaisuuksia sekä ohjauksellisia ja elämyksellisiä moduuleita, joita voidaan käyttää ohjauksen ja opetuksen tukena.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa pilotoidaan pysäkit, joihin ohjataan ne nuoret, jotka ovat tippumassa koulutusjärjestelmästä. Pysäkeissä toimivat reittisuunnittelija ja reittiohjaaja, jotka ottavat kokonaisvaltaisen vastuun niistä nuorista, jotka uhkaavat tippua järjestelmästä. Reittisuunnittelijan tehtävänä on räätälöidä opiskelijalle yksilöllinen polku ja olla mukana kehittämässä opiskelijoiden työelämätaitoja.

Opiskelijoiden avuksi kehitetään avoin ammattiopisto tyyppinen palvelutarjotin. Kuvataan erilaiset moduulit kuten:

–                          vapaasti valittavat opinnot

–                          atto-aineet/yhteiset opinnot

–                          koulutuskokeilu

–                          arviointijakso

–                          valma ja oppisopimuksen ennakkojakso

–       Kokkotyö-säätiön moduulit kuvataan, joita voidaan tunnistaa osaksi ammatillista tutkintoa.

Muodostetaan erilaisia reittejä ja laaditaan oma reittiopas.

                         Laajennettu työssäoppiminen

                         Työvaltainen koulutus

                         Tuotantokoulu

                         Pajalta opintoihin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta

 

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2015, keskeistä uudistuksessa on osaamisperusteisuuden, työelämälähtöisyyden ja nopean reagointikyvyn korostaminen. Opiskelijoiden ohjaamisessa korostetaan joustavuutta, valinnaisuutta, yksilöllisiä opinpolkuja, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Myös yhteiset tutkinnon osat uudistuvat samaan aikaan. Niistä muodostetaan neljä laajaa kokonaisuutta. Yhteiset tutkinnon osat puretaan myös työvaltaisuutta ajatellen ja niin että niitä voi tehdä myös muissa ympäristöissä kuin oppilaitoksissa.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hankkeen tulokset: Avoin ammattiopisto palvelutarjotin (sisältää omat ja yhteistyökumppaneiden tuottamat moduulit).

Opinnollistetut työpajat Kokkotyö-säätiöllä.

Työvaltaiset toteutussuunnitelmat osasta perustutkintoja (sekä opetussuunnitelma, että näyttötutkinnot) myös yhteiset tutkinnon osat.

Ryhmäyttämismalli

Reittiopas ja reittikuvaus (erilaiset tavat suorittaa tutkinto)

Pysäkit keskeyttämisvaarassa oleville ja reittisuunnittelija ja reittiopas tuotekortti ja toiminnan pilotointi.

Hanketoiminnan keskeinen ajatus on se, että uudet aloittavat opiskelijat saavat ryhmäyttämistoimien ansiosta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opintoihinsa ja opiskelijat saavat suoritettua tutkinnon ja siten lisäävät mahdollisuuksiaan työllistyä.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Anne Eteläaho.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto.

Kumppanit

Kokkotyö-säätiö.

Rahoittaja

Esr, Ely-keskus.