OMASI – omaa tulevaisuutta etsimässä

Nuorten naisten tulevaisuuskuvat ja käsitykset työelämästä

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2015 – 30.06.2017 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Turun yliopisto, tulevaisuudentutkimuksen keskus:

Nina Pietikäinen

Sari Miettinen

Katariina Heikkilä

Leena Jokinen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20426
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopisto
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Työ-ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on selvittää mitä esteitä liittyy nuorten, erityisryhmiin kuuluvien naisten, ammatinvalintaan ja työllistymiseen, ja miten työllistämistä voisi edesauttaa. Keskeistä on nuorten naisten oman toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen tulevaisuusohjauksen keinoin.

Tulokset

Hanke on toteuttanut toimintakaudellaan useita työpajoja joissa on tavoitettu  nuoria naisia ja kuultu heidän ajatuksiaan tulevaisuudesta sekä tulevaisuuden työelämästä.

julkaistu Tulevaisuus – paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja kokoaa joka yhteen Omasi-hankkeessa ja Utua-hankkeessa kehitetyt tulevaisuusohjauksen menetelmät yksien kansien väliin.

Tehtävät on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja ohjattavien kanssa ja ne tukevat erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien valintojen pohtimista. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä. https://omasi-hanke.fi/materiaalit/

Hyvän käytännön siirtotapa

Koulutukset ja tulevaisuusverstaat, seminaarit, mediaviestintä.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Omasi – Omaa tulevaisuutta etsimässä -hankkeen tavoitteena on selvittää mitä esteitä liittyy nuorten, erityisryhmiin kuuluvien naisten, ammatinvalintaan ja työllistymiseen, ja miten työllistämistä voisi edesauttaa. Keskeistä on nuorten naisten oman toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen tulevaisuusohjauksen keinoin.

Hankkeen taustalla on tutkimuksesta esille noussut havainto siitä, että työvoimapoliittisesta keskustelusta on puuttunut erityisesti nuorten naisten ääni ja kokemukset. Työelämässä nuorille naisille ovat tyypillisiä määräaikaiset työsuhteet sekä sukupuolittuneet koulutus- ja uravalinnat. Työelämästä syrjäytymisen syyt ovat osittain sukupuolittuneita, mikä on syytä ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä.

Hankkeen kohderyhmä on Varsinais-Suomen alueella nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat naiset, jotka tarvitsevat tukea koulutusvalinnoissa tai työelämään siirtymisessä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat kohderyhmän kanssa työskentelevät ohjaajat ja viranomaiset sekä yksityinen ja julkinen työnantajasektori.

Kohderyhmälle järjestetään tulevaisuustyöpajoja, joissa kartoitetaan naisten kuvia tulevaisuuden työelämästä ja kehitetään toimintamalleja elämänhallinnan ja työllistymisen tueksi. Hankkeessa tuotetaan materiaalipaketti, johon sisältyvät toimintamallit ovat vapaasti hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeessa koulutetaan kohderyhmään kanssa työskenteleviä.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on toiminut aktiivisesti koko hankkeen toimintakauden aikana. Ohjausryhmä on kannustanut ja antanut palautetta projektin toiminnasta.