Opin portailla Satakunnassa -hanke

Opin portailla Satakunnassa -hanke

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.01.2019 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diakonia-ammattikorkeakoulussa projektitiimiin kuuluvat hankepäällikkö Anu Halosen lisäksi opiskelijamentorikoordinaattori Jonna Pakman sekä kuusi opetus- ja asiantuntijahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osatoteuttajaorganisaatioissa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedussa toimii kummassakin kuusi hankehenkilöä.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, Keski-Suomen ELY-keskus
Toteuttajaorganisaatio: Päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.01.2019
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien, erityisesti maahanmuuttajien, osallisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa parantamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä korkeakoulutukseen. Hankkeessa luodaan korkeakouluvalmiuksia edistävä kulttuurisensitiivinen tukirakenne, joka edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä 2. asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin. Tukirakenteessa parannetaan opiskelijoiden suomen kielen taitoa, verkko- ja monimuoto-opetuksessa tarvittavien välineiden ja sovellusten hallintaa sekä annetaan vertaistukea opiskelijamentoroinnin kautta. Hankkeen toisena tavoitteena on valmistaa helposti saavutettavaa digitaalista tietoa koulutusmahdollisuuksista Suomessa keskeisillä maahanmuuttaja- ja pakolaiskielillä tarpeen mukaan. Materiaali auttaa Suomeen jääviä pakolaisia heille sopivan koulutuksen löytämisessä ja nopeuttaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Se helpottaa myös kotoutuksesta vastaavan henkilöstön ohjaustyötä.

 

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys