Osana-hanke

Osana - maahanmuuttajien osaamista ja sosiaalista osallisuutta edistävä hanke

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hanketta toteuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä:

Projektipäällikkö: Kirsi Mikkola, kirsi.mikkola@kpedu.fi, 044 725 0878

Projektityöntekijä: Elisa Märsylä, elisa.marsyla@kpedu.fi, 044 725 0893

 

Kokkolan kaupunki

Neuvontakoordinaattori: Tuula Löf, tuula.lof@kokkola.fi, 040 8068 138

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20634
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Osana-hankkeessa kehitetään tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä maahanmuuttajille, joilla edistetään maahanmuuttajien osaamista ja osallisuutta.

 

Hankkeen toimenpiteet

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, hankkeen päätoteuttaja:

1. Maahanmuuttajien osallisuutta edistävä koulutukseen hakeutumisen ja työelämään siirtymisen ohjaus- ja neuvontapalvelu

2. Kielitaitoa parantava, sosiaalista osallisuutta tukeva, syrjäytymistä ehkäisevä sekä työ-ja toimintakykyä edistävä ryhmätoiminta maahanmuuttajille

3. Verkostoyhteistyön kehittäminen yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa, osallistuminen verkostoyhteistyöhön.

 

Kokkolan kaupunki, hankkeen osatoteuttaja:

1. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu maahanmuuttajille

2. Ajankohtaisten asioiden tiedotuspalvelu maahanmuuttajille, maahanmuuttajatyöverkostolle sekä kaupungin henkilöstölle

3. Verkostoyhteistyömallin kehittäminen ja toteuttaminen.

 

 

 

 

Tulokset

Hankkeen tuloksia tähän mennessä

1.Kaikille maahanmuuttajille avoin matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu (TNO) on osoittautunut tärkeäksi palveluksi hankkeessa.  Sillä edistetään maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

  • TNO-palvelun avulla on pystytty tukemaan erilaisissa kotoutumiskysymyksiin liittyvissä tilanteissa olevia maahanmuuttajia yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa.
  • Kokkolan kaupungin palvelupiste toimii Vingenkadun kiinteistössä (Puutarhakatu 2, Kokkola) samoissa tiloissa Nuorisokeskus Vingen ja Ohjaamon kanssa.  Palvelupiste on avoinna tiistaisin klo 12 – 16 ja torstaisin klo 12 – 18.  Neuvontakoordinaattorina pisteessä toimii Tuula Löf.
  • Kpedun ohjauspiste on avoinna Kokkolassa Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla (Närvilänkatu 8) tiistaisin kello 14 – 16. Kpedun ohjauspisteessä työskentelevät Kirsi Mikkola ja Elisa Märsylä.

2. Osana-hankkeen osallisuutta edistävä ryhmätoiminta on joustava tapa edistää kotoutumista ja osallisuutta. Toiminnan sisältöjä on kehitetty ja toteutettu yhdessä kohderyhmän kanssa heiltä saatujen kehittämisideoiden ja tarpeiden pohjalta. Ryhmätoiminnassa on toteutettu

  • Useita infotilaisuuksia ajankohtaisista kotoutumiseen liittyvistä asioista (mm. kaupungin ajankohtaiset tapahtumat, yhteiskuntaan liittyvä tietous, esim. kunnallisvaalit, opiskeluun liittyvät tietous, esim. suomen kielen verkkomateriaalien hyödyntäminen kielenoppimisessa, aktiivimalliasia, ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen ja oppisopimusopiskelu). Infotilaisuuksia on toteutettu yhteistyössä asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin kanssa esimerkiksi Yhteisöklubi Sillan KV-klubilla keskiviikkoiltaisin. Keväällä 2018 Osana-projekti organisoi yhdessä Kokkolan seudun kieli- ja kulttuuriryhmien palveluverkoston kanssa monikulttuurisen Kokkolan Tietotori-tapahtuman maahanmuuttajille Kokkolan kaupungintalolla. Tapahtumassa maahanmuuttajien oli mahdollista saada tietoa eri toimijoiden  ja viranomaisten toiminnasta ja palveluista.
  • Osallisuutta edistäviä ryhmiä koko hankkeen ajan, mm.  kieliryhmätoimintaa maahanmuuttajille, joilla on erityisiä haasteita oppia suomen kieltä sekä mm. digitaalisen tarinan työpajatoimintaa ja digitaito-ohjausta, jutteluryhmätoimintaa Yhteisöklubi Sillan tiloissa ja ruokaryhmätoimintaa Kokkolan Marttayhdistys ry:n kanssa. Osana-projekti toimii myös kansainvälisellä klubilla Yhteisöklubi Sillan tiloissa keskiviikkoisin yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

3. Hankkeessa on myös keskitytty verkostoyhteistyön edistämiseen, kehittämistyöhön osallistuu alueen toimijoita: mm. viranomaisia, koulutuspuolen toimijoita, kolmannen sektorin toimijoita, eri hankkeiden toimijoita. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Verkostolla on tärkeä rooli esim. ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa ja palveluiden sujuvoittamisen kehittämisessä.

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen tähän mennessä onnistuneita käytäntöjä ovat

Kaikille maahanmuuttajille avoin ja matalankynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspiste, jossa jokainen kävijä saa henkilökohtaista palvelua arkeen liittyvissä asioissa. Hanketyöntekijä ohjaa henkilöä eteenpäin tarpeen mukaan oikeaan palveluun.

Osallisuutta ja osaamista edistävä ryhmätoiminta, jota voidaan joustavasti ja ketterästi kohdentaa vastaamaan kohderyhmän ajankohtaisiin tarpeisiin ja kysymyksiin. Toiminnalla edistetään myös kohderyhmän kielitaitoa sekä kotoutumista alueelle ja kokkolaisten kohtaamista.

Tehokkaan verkostoyhteistyömallin kehittäminen ja juurruttaminen.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Tavoitteena on, että kaikille avoin tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelu siirtyy Osana-hankkeen päättymisen (31.12.2018) jälkeen esimerkiksi kaupungin normaaliksi palvelutoiminnaksi. Hankkeessa edistetään toiminnan jatkumista. Ryhmätoimintaa kehitetään hankkeen aikana eri toimijoiden, mm. alueen muiden projektien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Yhteisöklubi Sillan KV-klubilla, toiminta on säännöllistä ja vakiintunutta. Mukaan toimintaan on kuitenkin tärkeää saada uusia aktiivisia osallistujia, sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia. Myös tehokkaan verkostoyhteistyön jatkuminen hankkeen päätyttyä on tärkeä tavoite.

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys