OTTO- Osallistuva arki kotoutumisen tukena

Toimintalinja 5 (ESR) | – | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektitiimissä toimivat:

Jamk: Terveysalan lehtori: Riikka Sinivuo (Ttm)

Jamk: Sosiaalialan lehtori: Tuija Ketola (YtL)

Jamk: Terveysalan lehtori: Tiia Luotojoki (Ttm.)

Jamk: Projektisihteeri: Päivi Väänänen 1.5 2017 lähtien Heidi Ratinen

Jamk: sosiaali- ja terveysalan lehtori Teija Häyrynen

Jamk: Niina Autiomäki, peliasiantuntija

Jamk: Projektipäällikkö: Leila Nisula (YTT)

Jamk: Projektista vastaa TKI-päällikkö Kare Norvapalo (KTT, LitM)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S20797
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen päätavoitteena on luoda esikotoutumista vahvistava toimintamalli vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille turvapaikanhakuprosessin alkuvaiheeseen. Esikotoutumisen malli toimii siltana vastaanottokeskusten ja turvapaikanhakijoita vastaanottavien kuntien välillä. Malli sisältää neljä osallisuutta ja integroitumista vahvistavaa osa-aluetta:

1) Mielekäs ja osallisuuden kokemuksia vahvistava arjen kokonaisuus. 2) Psykososiaalisen tuen vahvistaminen 3) Työelämävalmiuksien kehittäminen 4) Osaamisen tunnistamiseen tähtäävien prosessien kehittäminen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Yhteistyökumppaneina ovat Salmirannan ja Keuruun vastaanottokeskukset sekä Suolahdella toimiva Redi Oy.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen toimenpiteinä on toteutettu ensimmäisen vuoden aikana Living La käyttäjälähtöisyyden pohjalta koulutus- ja kehittämispäiviä hankkeessa mukana olevissa vastaanottokeskuksissa sekä turvapaikanhakijoille että henkilöstölle. Haasteena ensimmäisen hankevuoden aikana on ollut se, että vastaanottokeskusten lukumäärä on vähentynyt turvapaikanhakijoiden määrän vähentyessä. Tämä on vaikeuttanut suunnitelmallista henkilöstön kanssa työskentelyä ja kehittämisprosessin luomista vastaanottokeskuksissa. Tästä huolimatta hankkeen tavoitteena olevaa esikotoutumisen mallia on rakennettu henkilöstön haastattelujen ja konsultaatioiden avulla. Toisaalta turvapaikanhakijoiden osallistuminen kehittämispäiviin on ollut hyvin runsasta ja sitä kautta hankkeessa on saavutettu osallisuutta vahvistavan toiminnan elementtejä.  Hankkeessa kehitetään erilaisia osallisuutta vahvistavia menetelmiä, kuten sähköinen peli, oppimateriaalia, videoita ja erilaisia kuvan käytön menetelmiä työelämätaitojen vahvistamisessa sekä osaamisen tunnistamisessa.  Toimintaympäristö vastaanottokeskuksissa on haasteellinen siinä mielessä, että asiakastyö siellä on kiireistä ja vastaanottokeskusten toiminnan jatkuvuudesta ei aina ole varmuutta. Tämä aiheuttaa usein turhautumista niin turvapaikanhakijoiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Turvapaikanhakijat eivät kuulu varsinaisten kotoutumispalveluiden piiriin. Kuitenkin turvapaikanhakuajat ovat pitkiä, jolloin vastaanottokeskuksessa vietetty aika on usein odottelua ja mielekästä tekemistä on vaikea löytää. Hankkeessa pyritään erilaisten osallistavien keinojen avulla luomaan tilanteita, joissa turvapaikanhakijat voivat itse suunnitella arjen toimintoja ja kertoa toiveistaan. Osallisuutta vahvistavien menenetelmien avulla tuotetaan esikotoutumisen mallia siten, että turvapaikanhakijat ovat itse rakentamassa mallia. Eri kieliryhmistä tulevien kohdalla osallisuuden vahvistaminen on haasteellista yhteisen kielen puuttumisen vuoksi. Tästä syystä haasteena on löytää keinoja jotka tukevat turvapaikanhakijaa osallistumaan oman arjen suunnitteluun ja toteutukseen tästä huolimatta. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin erityisesti maahanmuuttajien kotoutumisessa toteutettuja ja kehitettyjä menetelmiä

Toimintatavat

  • Systemaattinen ja säännöllinen yhteistyö vastaanottokeskusten kanssa
  • Osallisuutta  ja käyttäjälähtöisyyttää (Living Lab) vahvistavien menetelmien käyttäminen
  • Turvapaikanhakijoiden ohjaus ja tiedottaminen
  • Mahdollistaminen

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö koordinoi ja organisoi hankkeen toimintoja sekä vie suunnitelmassa olleita asioita eteen päin.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttaja organisaationa toimii Jamk, jolla on pitkäaikaista kokemusta monikulttuurisista ja maahanmuuttotaustaisten henkilöiden asemaa vahvistavista hankkeista.

Kumppanit

Ryhmäkoti Redi Oy/ Suolahti 31.8 2017 saakka
Keuruun vastaanottokeskus/ Keuruu 30.6 saakka
Salmirannan vastaanottokeskus/ Jyväskylä

Rahoittaja

Keski-Suomen Ely

Ohjausryhma

Kuosmanen Tomi/ yksikön johtaja Saarijärven vastaanottokeskus/ SPR
Hämäläinen Laura/ yksikön apulaisjohtaja Salmirannan vastaanottokeskus / SPR
Jokinen Sari/ erikoissuunnittelija Keski-Suomen ELY-keskus/ Jyväskylä
Antinaho Tuula /Kehittämisylihoitaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keurulainen Harri/yliopettaja JAMK/AOKK
Ahtamo Alina Monikkoyhdistys
Anttonen Ritva/ Palvelupäällikkö / Jyväskylän sos.toimi / Sosiaalipalvelut

Varajäsenet:
Harmainen Arja (Jokinen Sari) Keski-Suomen ELY-keskus/ Jyväskylä
Raitio Katja (Keurulainen Harri) Jamk/Hyvi-yksikkö
Hanna-Kaisa Harjula (Kuosmanen Tomi) Saarijärven vastaanottokeskus/ SPR
Sari Pöyhönen (Anttonen Ritva) Jyväskylän sos.toimi)
Hautala Matti (Hämäläinen Laura) Salmirannan vastaanottokeskus/ SPR