Palvelukonseptien kehittäminen mahdollistavien teknologioiden tuella – PaTe

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia palvelukonsepteja autoalalle.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2016 – 31.01.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
Toteuttajaorganisaatio: TTY Pori
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:

– kehittää autoalalle uudenlaisia palvelukonsepteja uusien teknologioiden tuella

– ottaa käyttöön uusia markkinointimenetelmiä

– kehittää autoalan uusien teknologioiden osaamista ja tukea sen käyttöön ottamista

– lisätä yritysten mahdollisuuksia älykkäiden palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi autoalalle ns. mahdollistavien teknologioiden tuella

– kehittää Satakunnan älyliikennevalmiuksia, pyrkii vahvistamaan Satakunnan roolia tulevaisuuden älyliikenteen edelläkävijänä

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena tavoitellaan uudenlaisia palvelukonsepteja satakuntalaisille autoalan yrityksille. Tavoitteena on hankkeessa innovoida yritysten kanssa älykkäitä tuotteita ja palveluita sekä kaupallistaa niitä. Hankkeessa on tavoitteena myös tukea autoalan yrityksiä uuden teknologian käyttöön ottamisessa. Näin pystytään myös kehittämään ympäristöriskejä tai -haittoja vähentäviä tuotteita.

Hankkeen työpaketit ovat:

Työpaketti A: Yritysten uusien, älykkäiden palveluiden ja palvelukonseptien kehittämisen tukeminen

Työpaketti B: Markkinoinnin uusien välineiden käyttöönottaminen

Työpaketti C: Uusien teknologioiden osaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen autoalalla

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys