PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.04.2015 – 31.03.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Marianne Kivelä

p. 044 403 6123

marianne.kivela@rauma.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: STM (ESR)
Toteuttajaorganisaatio: Rauman kaupunki (hallinnoija), Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Vates-säätiö, Työterveyslaitos, Rauman Taitokunto Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.04.2015
Lopetuspäivä: 31.03.2018
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

PARTY-hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kehittäminen ovat hankkeessa avainasemassa, samoin kuin työ- ja toimintakyvyn arviointimallien kehittäminen. Aikuisten työ- ja valmennuspajoja ja ryhmätoimintaa kehittämällä luodaan TYP-toiminnan tueksi uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Kuntien yhteisenä tavoitteena on edistää kuntien sosiaalisen kuntoutuksen ja työhön kuntoutuksen palveluja tukemaan etenkin osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluja ja heidän positiivisia siirtymiään työllisyyspolulla. Kuntien roolin kasvaessa työllisyyden hoidossa tarvitaan lisää osaamista pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Hankkeessa selvitetään myös työpankin mahdollisuuksia sekä kehitetään uusia työllistymismalleja, kuten palkkatuen siirtomallia.

Kohderyhmänä hankekokonaisuudessa ovat osatyökykyiset työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyvät työttömät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työttömät työnhakijat sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt. Tavoitteena on ns. matalan kynnyksen ja yhden luukun periaate sekä kohderyhmän pääsy tarvittaviin työllistymispalveluihin oikea-aikaisesti. Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti ottamalla asiakkaat aktiivisesti mukaan hankkeen toimintaan. Hankkeessa painotetaan myös kokemusasiantuntijuutta ja vertaisoppimista.

Hankkeen kumppaneita ovat Työeläkeyhtiö Varma, Rauman Seudun Työttömät ry, Turun Seudun TST ry sekä Porin ja Kaarinan kaupungit. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kela ja TE-hallinto.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys