Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun

Vahvistetaan sote-yritysten liiketoimintaa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.02.2018 – 31.07.2018 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Salla Kettunen (projektipäällikkö), Anu Aalto, Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Henri Teittinen, Piia-Pauliina Mäntysaari

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A73643
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.02.2018
Lopetuspäivä: 31.07.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tämän hankkeen tavoitteena on 1) kehittää

toimintamalleja ja räätälöidä sopivia työkaluja sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten kasvun ja menestymisen

tukemiseen, 2) selvittää ja tuottaa alan pk-yrityksille tietoa digitaalisuuden ja uuden teknologian tuomista

mahdollisuuksista alan palvelukehitykseen ja kasvun mahdollistamiseen sekä 3) kehittää uusia, innovatiivisia

toimintatapoja yhdessä alan pk-yritysten kanssa, joissa otetaan oppia sekä sote että muiden toimialojen

edelläkävijäyrityksistä kansainvälisesti ja kansallisesti, millä varaudutaan ennalta tuleviin toimintaympäristön

muutoksiin.

Tulosena tulee useita malleja ja työkaluja yritysten käyttöön, sekä opas mm. digitaalisuudesta.

sotepolku.blogspot.com

 

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy sosiaali- ja terveysalalle räätälöityjä toimintamalleja ja työkaluja, opas ja käsikirja

seuraavasti:

1.Sosiaali- ja terveysalalle sopivat työkalut ja konkreettinen toimintamalli markkinaorientaation ja

markkinointikyvykkyyden kehittämiseen.

2.Sosiaali- ja terveysalan yrityksille talousjohtamista tukevia malleja ja analyysimenetelmiä, joiden avulla voidaan

paremmin ymmärtää sekä omaa että kilpailijoiden taloudellisesta toimintaa, ja lisäksi, hahmotetaan tunnuslukujen ja

raportoinnin merkitys sote-alan liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

3.Sosiaali- ja terveysalalle sopivat työkalut ja konkreettinen toimintamalli yrittäjämäisen orientaation kehittämiseen ja

prosessimalli sekä työkaluja sote-alan yritysten omistajanvaihdoksiin.

4.Digitaalinen opas sote-alan yrityksille digitaalisuuden ja uusien teknologioiden luomista mahdollisuuksista

palvelutuotannon kehittämiseen.

5.Sosiaali- ja terveysalalle sopivat työkalut ja konkreettinen toimintamalli tulevaisuuden ennakointiin ja strategiseen

uudistumiseen.

6.Verkossa julkaistava käsikirja, johon on koottu kaikki hankkeessa tuotetut työkalut ja -mallit sekä tulokset hankkeen

vaikuttavuudesta sekä uusimmista tutkimustuloksista.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Työpajat yritysten kanssa

Eri tahojen merkitys