Porin seudun VALO-valmennushanke

Ammatillisen tutkinnon osia tekemällä oppien

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2016 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hannele Tuomainen, hankepäällikkö
gsm. 045 667 4430
h.tuomainen@porinsininauha.fi

Susanna Saarijärvi, valmentaja
gsm. 045 667 3161
s.saarijarvi@porinsininauha.fi

Pasi Suominen, valmentaja/rakennusala
gsm. 045 667 3053
p.suominen@porinsininauha.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ja Porin Kaupunki
EURA-tunnus: EURA2014/2888/09020101/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Porin Sininauha ry.
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Porin seudun VALO-valmennushanke on Porin Sininauha ry:n hallinnoima ja Euroopan Sosiaalirahaston sekä Porin kaupungin rahoittama hanke. Hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin.

Olemme osa valtakunnallista VALO-valmennusverkostoa, jossa on nyt jo yli 30 toimijaa. Verkostossa teemme yhteistyötä parantaaksemme valmennuksellisten olosuhteiden laatua ja edistääksemme opinnollistettujen valmennusympäristöjen hyödyntämistä asiakkaidemme parhaaksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä työllisyyttä erityisesti niiden ryhmien kohdalla, joiden on kaikkien vaikeinta päästä eteenpäin ja työllistyä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, nuoret, osatyökykyiset, päihdekuntoutujat ja vankilasta vapautuvat. Toimintamalli sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja/tai kesken jääneet opinnot, tarve ammattitaidon ja osaamisen päivittämiseen tai koulutusjärjestelmän hyväksymän todistuksen saamiseen osaamisestaan. Uuden toimintamallin käyttöönotolla mahdollistetaan vaihtoehtoinen reitti keskiasteen koulutuksen hankkimiselle. Osatutkinnon suorittamisen lisäksi hankkeessa panostetaan erityisesti jatko-ohjaukseen.

Tulemme myös tarjoamaan Porin seudun kolmannen sektorin toimijoille palvelua, jolla voidaan nostaa esiin heidän olemassa olevasta toiminnastaan työprosesseja, joiden avulla on mahdollista suorittaa osatutkintoja ja näin voidaan lisätä työllistämisen vaikuttavuutta. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan käytäntöjä ja mahdollisuuksia kohderyhmän sähköisen asioinnin mahdollistamiseen.

Hanke aloittaa rakennusalan osatutkintojen tarjoamisella, joita suoritetaan Porin Sininauha ry:n pihapiirissä olevan vanhan asuintalon kunnostamisella. Talo on suojeltu ja se entisöidään yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. Talosta löytyy monipuolisesti erilaisia korjausrakentamiseen liittyviä työtehtäviä, jotka opinnollistetaan oppilaitosyhteistyönä. Jatkossa koulutusalat valitaan alueellisesta tarvenäkökulmasta, huomioiden kohderyhmän, toimijoiden ja hankkeen osapuolien resurssit.

VALO-valmennus Facebookissa
VALO-valmennuksen kotisivut
Porin Sininauhan kotisivut

 

Tulokset

VALO-valmennuksessa oli vuoden 2016 aikana 31 valmentautujaa, joista miehiä oli 26 ja naisia 5. Iältään he olivat seuraavissa luokissa: alle 25 v. 13 hlö, 25-29v. 9 hlö, 30-49v. 7 hlö ja yli 50v 2 hlö. Keski-ikä oli 29 v. Valmentautujista työkokeilussa oli 13 hlö, kuntouttavassa työtoiminnassa 16 hlö ja palkkatuella 2 hlö.

Vuonna 2016 järjestettiin 2 näyttötutkintotilaisuutta yhteistyössä Winnovan kanssa. Ensimmäisessä tutkintotilaisuudessa suorituksina: 3 valmentautujaa suoritti näytön, rakennusalan perustutkinnon telinerakentamisen osasta ja 1 valmentautuja telinerakentamisen ammattitutkinnon osasta. Toisessa näyttötutkintotilaisuudessa suorituksina: 2 perustutkinnon ja 1 ammattitutkinnon osatutkintoa telinerakentamisesta, 1 perustutkinnon ja 2 ammattitutkinnon osatutkintoa korjausrakentamisesta sekä runkovalmistuksesta 2 ammattitutkinnon osatutkintoa. Joulukuussa 2 valmentautujaa osallistui Talonrakennusalan ammattitutkinnon tenttiin Winnovassa ja saivat itselleen ammattitutkinnot. Lisäksi 5 valmentautujaa suoritti Työturvallisuuskortin ja 1 valmentautujalle hankittiin märkätilasertifikaatti.

Vuoden aikana valmentautujat ovat saaneet tehdä monipuolisesti korjausrakentamisen erilaisia työtehtäviä ja tämän myötä heidän ammattiosaamisensa ja työelämän taitonsa ovat kehittyneet huomattavasti. Jakson aikana valmentautujia tuetaan myös elämänhallinnassa ja heidän työnhakutaitojaan vahvistetaan. Jakson päättyessä tarjotaan vahva tuki jatkopolkujen etsimiseen.

Ratkaisun kuvaus

Rakennustyömaa on ollut sopivan monipuolinen, rakennustyömaan valmentajat osaavia ja valmentautujat sangen oppivaisia siten, että ollaan saatu työmaa etenemään hyvällä temmolla ja osatutkintoja suoritettua. Näyttötutkintotilaisuudet ovat vaatineet hyvää ja toimivaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Hyvät käytännöt

Hyvinä käytänteinä olemme käyttäneet VALO-valmennuksen valtakunnallisia toimintamalleja: oppilaitosyhteistyön aloittaminen, VALO-valmentajien käsikirja ja valmiit lomakkeet, joita on kehitetty jo vuodesta 2009.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvien käytänteiden siirtäminen on aloitettu edistämällä alueen välityömarkkinakentän toimijoiden työprosessien opinnollistamista VALO-mallin mukaisesti mm. Luonnollisesti töissä-hanke, luonto- ja ympäristöalan pt.

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Porin seudun VALO-valmennus on päässyt aloittamaan nopeasti, koska on jo olemassa valtakunnallinen VALO-malli, joka on istutettu paikalliseen toimintaympäristöön.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana kehittymisen paikoiksi on noussut ulkopuolelta tulevien tekijöiden tuomat haasteet, kuten:

Valmentautujien vaihteleva sitoutuminen valmennuksessa käymiseen
Jaksojen lyhyys (esim. työkokeilu 6 kk) ei välttämättä ehdi suorittaa osatutkintoja
Oppilaitosten ja viranomaisten kesälomat/asioiden etenemisen tahti
Projektiluontoinen kohde vs. jatkuva pajatoiminta, näyttötilaisuudet ainutkertaisia
Uuden rakennuskohteen/kohteiden hankkiminen
Opinnollistamisen haasteina esim. logistiikan/varastoala oppilaitosyhteistyökumppanin löytyminen

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys