Porin seudun VALO-valmennushanke

Ammatillisen tutkinnon osia tekemällä oppien

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2016 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hannele Tuomainen, hankepäällikkö
gsm. 045 667 4430
h.tuomainen@porininauha.fi

Anne Mikkilä, valmentaja
gsm. 045 667 3161
a.mikkila@porinsininauha.fi

Pasi Suominen, valmentaja/rakennus- ja pintakäsittely
gsm. 045 667 3053
p.suominen@porinsininauha.fi

Harri Rosu, valmentaja/rakennus- ja pintakäsittely
gsm. 045 691 6573

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ja Porin Kaupunki
EURA-tunnus: EURA2014/2888/09020101/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Porin Sininauha ry.
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Porin seudun VALO-valmennushanke oli Porin Sininauha ry:n hallinnoima ja Euroopan Sosiaalirahaston sekä Porin kaupungin rahoittama hanke. Hanke tarjosi heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden hankkia rakennus- ja pintakäsittelyalan työkokemusta ja halutessaan suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin.

VALO valmennushanke oli osa valtakunnallista VALO-valmennusverkostoa, jossa on nyt jo yli 80 toimijaa. Verkostossa teimme yhteistyötä parantaaksemme valmennuksellisten olosuhteiden laatua ja edistääksemme opinnollistettujen valmennusympäristöjen hyödyntämistä asiakkaidemme parhaaksi.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä työllisyyttä erityisesti niiden ryhmien kohdalla, joiden on kaikkien vaikeinta päästä eteenpäin ja työllistyä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, nuoret, osatyökykyiset, päihdekuntoutujat ja vankilasta vapautuvat.

Toimintamalli sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja/tai kesken jääneet opinnot, tarve ammattitaidon ja osaamisen päivittämiseen tai koulutusjärjestelmän hyväksymän todistuksen saamiseen osaamisestaan. Uuden toimintamallin käyttöönotolla mahdollistettiin vaihtoehtoinen reitti keskiasteen koulutuksen hankkimiselle.

Tarjosimme Porin seudun kolmannen sektorin ja muille välityömarkkinatoimijoille palvelua, jolla voitiin nostaa esiin heidän olemassa olevasta toiminnastaan työprosesseja, joiden avulla on mahdollista suorittaa osatutkintoja ja näin voitiin lisätä työllistämisen vaikuttavuutta. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin käytäntöjä ja mahdollisuuksia kohderyhmän sähköisen asioinnin mahdollistamiseen. Sähköiseen asiointiin on tullut voimaan laki 1.1.2016, jolla myös maksuhäiriöisille myönnetään pankkitunnukset.

Hanke aloitti rakennusalan osatutkintojen tarjoamisella, joita suoritettiin Porin Sininauha ry:n pihapiirissä olevan vanhan asuintalon kunnostamisella. Tämän jälkeen VALOn valmennettavat korjasivat useita eri Porin kaupungin/TPK:n hankkeelle osoittamia työkohteita mm. vanhan, suojellun talon, Katariinankadulla ja Opiskelijatalo Saikun Antinkadulla, tämä projekti jatkuu edelleen. Kohteiden runsastumisen myötä osatutkintoja pystyi suorittamaan myös pintakäsittelyalalta. Lisäksi saimme ikkunoiden kunnostustöitä Kyläsaaren Kylätalosta, jonka projektin aikana 9 valmentautujaa suoritti osatutkintona Restaurointikisällimestarin ammattitutkinnosta Ikkunoiden lasitus ja korjaus-osion.

Rakennuskohteista löytyi monipuolisesti erilaisia korjausrakentamiseen ja pintakäsittelyyn liittyviä työtehtäviä, jotka opinnollistettiin oppilaitosyhteistyönä. Koulutusaloja laajennetttiin Porin Sininauhassa Siivousalan, Lähihoitajan ja Kasvatus- ja ohjausalan opintoihin ja myös muihin aloihin yhteistyökumppaneiden toiminnoissa.

VALO-valmennus Facebookissa
VALO-valmennuksen kotisivut
Porin Sininauhan kotisivut

 

Tulokset

Hanke perusti ja juurrutti hankesuunnitelman mukaisesti Poriin liikkuvan työpajan, joka perustuu toimiviin yhteistyösuhteisiin Porin kaupungin ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeessa työskentelivät hankepäällikkö ja 2 VALO-valmentajaa. Hankkeeseen osallistui kaikkiaan 85 henkilöä. Hanke tarjosi haastavassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille työjaksoja, jossa oli mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen osa-, perus- ja ammattitutkintoja. Tutkinnon osia suoritettiin yhteensä 71 kappaletta 32 eri henkilön toimesta. Näistä muodostui myös 2 Talonrakennusalan ammattitutkintoa ja 2 Rakennusalan perustutkintoa. Lisäksi valmentautujat ovat suorittaneet erilaisia korttikoulutuksia 63 kappaletta ja märkätilakursseilla on ollut 11 henkilöä. Yritysyhteistyökumppaneita on ollut 8 kappaletta ja oppilaitosyhteistyökumppaneita 5.

Työpajan perustamisen ja tutkintotavoitteisten työjaksojen lisäksi hanke auttoi alueen välityömarkkinatoimijoita heidän toimintojensa opinnollistamiseen liittyvissä asioissa. Toimijoita ja oppilaitoksia saatettiinkin yhteisten neuvottelupöytien äärelle ja saatiin mahdollistettua osatutkintojen suorittaminen Porin kaupungin Luontopajalla, Porin kaupungin Nuorten työpajoilla (Cafe Nuokkari ja Bändipaja) ja SPR-Kontissa. Hankkeen aikana myös Porin Sininauhassa laajennettiin opiskeltavia aloja Koti- ja puhdistuspalveluihin, Kasvatus- ja ohjausalan- ja Lähihoitajan opintoihin.

Hankkeen tavoitteena oli myös opastaa valmentautujia sähköiseen asioiden hoitoon ja kartoittaa käytäntöjä ja tehdä vaikuttamistyötä pankkitunnusten saamiseksi tälle kohderyhmälle, jolta ne usein on evätty. Tähän asiaan reagoitiin yhteiskunnan puolelta suotuisasti, kun loppu vuodesta 2016 julkistettiin uutisia, että asiat ovat edenneet oikeaan suuntaan ja vuoden 2017 alusta ao. tunnusten saaminen kaikille, myös maksuhäiriöisille, onnistuu. Hankkeessa opastettiin aina tarvittaessa valmentautujia sähköiseen asioiden hoitamiseen liittyviin asioihin.

Porin VALO-valmennuspajalle haettiin työpaja-status 2017 ja se jatkaa hankerahoituksen päätyttyä LSAVIn työpaja-avustuksen ja Porin Kaupungin TPK:n rahoituksella ainakin 31.5.2019 saakka. Jatkorahoituksia on haettu. VALO-pajalla työskentelee yksi valmentaja ja siellä tarjotaan valmentautujille raksa- ja pintakäsittelyalan töitä, joiden kautta on mahdollisuus ko. alojen osa-, perus- tai ammattitutkintojen suorittamiseen. Tutkintosuoritusten näytöt tehdään yhteistyössä Winnovan kanssa. Pajalle pystytään ottamaan noin 7-10 hlöä kerrallaan.

 

 

Ratkaisun kuvaus

Rakennustyömaat ovat olleet sopivan monipuolisia, rakennustyömaan valmentajat osaavia ja valmentautujat sangen oppivaisia siten, että ollaan saatu työmaat etenemään hyvällä temmolla ja osatutkintoja suoritettua. Näyttötutkintotilaisuudet ovat vaatineet hyvää ja toimivaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Hyvät käytännöt

Hyvinä käytänteinä olemme käyttäneet VALO-valmennuksen valtakunnallisia toimintamalleja: oppilaitosyhteistyön aloittaminen, VALO-valmentajien käsikirja ja valmiit lomakkeet, joita on kehitetty jo vuodesta 2009.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvien käytänteiden siirtäminen on aloitettu edistämällä alueen välityömarkkinakentän toimijoiden työprosessien opinnollistamista VALO-mallin mukaisesti.

Opinnollistettuja yksiköitä ovat:

Porin kaupungin Luontopaja, luonto- ja ympäristöalan pt. (Sasky, Osaran maaseutuoppilaitos)
Porin kaupungin Nuorten työpaja/ Cafe Nuokkari, hotelli-catering- ja ravintola-alan pt. (Winnova) ja Bändipaja, musiikkialan pt. (Palmgren Opisto)
SPR-Kontti, logistiikan pt. (AEL)
Porin Sininauha ry. Koti- ja puhdistuspalvelualan pt. (Winnova)

Seuraavissa yksiköissä on käyty esittelemässäVALO-valmennusmalli ja toimija päättää, miten vie prosessia eteenpäin, VALOlaiset konsultoivat tarvittaessa:

Porin kaupungin Nuorten työpajat muut kuin yllä mainitut osastot
TYPA
Kiertopiste
Monikulttuuriyhdistys
Ulvilan Nuorten työpajat
VALTTI-työpajat
PoVeTu-porjekti
Työllistävät järjestöt/Startti-hanke

Mopiili-hanke (päättynyt 12/2016)

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Porin seudun VALO-valmennus on päässyt aloittamaan nopeasti, koska on jo olemassa valtakunnallinen VALO-malli, joka on istutettu paikalliseen toimintaympäristöön.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana kehittymisen paikoiksi on noussut ulkopuolelta tulevien tekijöiden tuomat haasteet, kuten:

Valmentautujien vaihteleva sitoutuminen valmennuksessa käymiseen
Jaksojen lyhyys (esim. työkokeilu 6 kk) ei välttämättä ehdi suorittaa osatutkintoja
Oppilaitosten ja viranomaisten kesälomat/asioiden etenemisen tahti
Projektiluontoinen kohde vs. jatkuva pajatoiminta, näyttötilaisuudet ainutkertaisia
Uuden rakennuskohteen/kohteiden hankkiminen
Opinnollistamisen haasteina esim. oppilaitosyhteistyökumppanin löytyminen tietyille aloille

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö on huolehtinut projektin sujuvasta toteutumisesta hallinnolliselta ja käytännön puolelta. Projektitiimin työ on ollut saumatonta ja tehokasta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Porin Sininauhan tuki toiminnalle on ollut pyyteetöntä ja toiminnanjohtajan kanssa on pidetty hankkeen toiminnan puitteissa hyviä kehittämis- ja yhteistyöpalavereja.

Kumppanit

Yhteistyökumppaneiden kanssa on saatu aikaan hyvät yhteistyösuhteet asiakasohjautuvuuden (Typ, Te-tsto), rakennustyömaihin (TPK) ja opinnollistamiseen (välityömarkkinnatoimijat) liittyvien asioiden hoidossa. Lisäksi oppilaitosyhteistyö (Winnova, Osara, AEL, Sataedu, Palmgren Opisto) on saatu hyvälle alulle ja myös jo syvennettyäkin.

Rahoittaja

Maksatushakemuksia jätetään 2 kuukauden välein. Rahoittaja tarkistaa ja antaa neuvoja tarvittaessa.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä noin puolen vuoden välein pidettävillä kokouksilla, jossa Hankepäällikkö kertoo hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.