Porin seudun VALO-valmennushanke

Ammatillisen tutkinnon osia tekemällä oppien

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2016 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hannele Tuomainen, hankepäällikkö
gsm. 045 667 4430
h.tuomainen@porininauha.fi

Anne Mikkilä, valmentaja
gsm. 045 667 3161
a.mikkila@porinsininauha.fi

Pasi Suominen, valmentaja/rakennus- ja pintakäsittely
gsm. 045 667 3053
p.suominen@porinsininauha.fi

Harri Rosu, valmentaja/rakennus- ja pintakäsittely
gsm. 045 691 6573

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ja Porin Kaupunki
EURA-tunnus: EURA2014/2888/09020101/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Porin Sininauha ry.
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Porin seudun VALO-valmennushanke on Porin Sininauha ry:n hallinnoima ja Euroopan Sosiaalirahaston sekä Porin kaupungin rahoittama hanke. Hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden hankkia rakennusalan työkokemusta ja halutessaan suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin.

Olemme osa valtakunnallista VALO-valmennusverkostoa, jossa on nyt jo yli 50 toimijaa. Verkostossa teemme yhteistyötä parantaaksemme valmennuksellisten olosuhteiden laatua ja edistääksemme opinnollistettujen valmennusympäristöjen hyödyntämistä asiakkaidemme parhaaksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä työllisyyttä erityisesti niiden ryhmien kohdalla, joiden on kaikkien vaikeinta päästä eteenpäin ja työllistyä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, nuoret, osatyökykyiset, päihdekuntoutujat ja vankilasta vapautuvat.

Toimintamalli sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja/tai kesken jääneet opinnot, tarve ammattitaidon ja osaamisen päivittämiseen tai koulutusjärjestelmän hyväksymän todistuksen saamiseen osaamisestaan. Uuden toimintamallin käyttöönotolla mahdollistetaan vaihtoehtoinen reitti keskiasteen koulutuksen hankkimiselle. Osatutkinnon suorittamisen lisäksi hankkeessa panostetaan erityisesti jatko-ohjaukseen.

Tarjoamme Porin seudun kolmannen sektorin ja muille välityömarkkinatoimijoille palvelua, jolla voidaan nostaa esiin heidän olemassa olevasta toiminnastaan työprosesseja, joiden avulla on mahdollista suorittaa osatutkintoja ja näin voidaan lisätä työllistämisen vaikuttavuutta. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan käytäntöjä ja mahdollisuuksia kohderyhmän sähköisen asioinnin mahdollistamiseen. Sähköiseen asiointiin on tullut voimaan laki 1.1.2016, jolla myös maksuhäiriöisille myönnetään pankkitunnukset.

Hanke aloitti rakennusalan osatutkintojen tarjoamisella, joita suoritettiin Porin Sininauha ry:n pihapiirissä olevan vanhan asuintalon kunnostamisella. Tämän jälkeen VALOn valmennettavat ovat korjanneet jo vanhan suojellun talon Katariinankadulla ja kolmatta kohdetta tehdään Antinkadulla. Uusien kohteiden myötä osatutkintoja voi suorittaa nyt myös pintakäsittelyalalta. Lisäksi olemme saaneet ikkunoiden kunnostustöitä Kyläsaaresta ja seuraava kohteemme on Kaupunginsairaalassa lattiapintojen kunnostustöissä.

Rakennuskohteista löytyy monipuolisesti erilaisia korjausrakentamiseen ja pintakäsittelyyn liittyviä työtehtäviä, jotka on opinnollistettu ja opinnollistetaan oppilaitosyhteistyönä. Kyläsaaressa on uutena osatutkintona Restaurointikisällimestarin ammattitutkinnosta Ikkunoiden lasitus ja korjaus-osio. Jatkossa koulutusaloja laajennetaan muihinkin aloihin yhteistyökumppaneiden toiminnoissa.

VALO-valmennus Facebookissa
VALO-valmennuksen kotisivut
Porin Sininauhan kotisivut

 

Tulokset

VALO-valmennuksessa oli vuoden 2017 aikana 44 valmentautujaa, joista miehiä 38 ja naisia 6. Iältään he olivat seuraavissa luokissa: alle 25 v. 19 hlö, 25-29v. 9 hlö, 30-39v. 8, 40-49v 4hlö ja yli 50v. 4 hlö. Valmentautujista työkokeilussa oli 13 hlö, kuntouttavassa työtoiminnassa/työelämäkokeilussa 29 hlö ja palkkatuella 2hlö.

Vuoden 2017 aikana osatutkintosuorituksia on tehty 7 kappaletta 5 hlön toimesta ja näiden pohjalta on saatu myös 2 Rakennusalan perustutkintoa ja lisäksi yksi Hotelli-ravintola-cateringalan pt:n osatutkinto. Työn alla on tällä hetkellä (01/2018) 16 henkilöllä osatutkintoja joko pintakäsittelyyn, rakennusalaan tai restaurointikisällimestarin tutkintoihin.

VALO-valmennuksessa oli vuoden 2016 aikana 31 valmentautujaa, joista miehiä oli 26 ja naisia 5. Iältään he olivat seuraavissa luokissa: alle 25 v. 13 hlö, 25-29v. 9 hlö, 30-49v. 7 hlö ja yli 50v 2 hlö. Keski-ikä oli 29 v. Valmentautujista työkokeilussa oli 13 hlö, kuntouttavassa työtoiminnassa 16 hlö ja palkkatuella 2 hlö.

Vuonna 2016 järjestettiin 2 näyttötutkintotilaisuutta yhteistyössä Winnovan kanssa. Ensimmäisessä tutkintotilaisuudessa suorituksina: 3 valmentautujaa suoritti näytön, rakennusalan perustutkinnon telinerakentamisen osasta ja 1 valmentautuja telinerakentamisen ammattitutkinnon osasta. Toisessa näyttötutkintotilaisuudessa suorituksina: 2 perustutkinnon ja 1 ammattitutkinnon osatutkintoa telinerakentamisesta, 1 perustutkinnon ja 2 ammattitutkinnon osatutkintoa korjausrakentamisesta sekä runkovalmistuksesta 2 ammattitutkinnon osatutkintoa. Joulukuussa 2 valmentautujaa osallistui Talonrakennusalan ammattitutkinnon tenttiin Winnovassa ja saivat itselleen ammattitutkinnot. Lisäksi 5 valmentautujaa suoritti Työturvallisuuskortin ja 1 valmentautujalle hankittiin märkätilasertifikaatti.

Hankkeen aikana valmentautujat ovat saaneet tehdä monipuolisesti korjausrakentamisen erilaisia työtehtäviä ja tämän myötä heidän ammattiosaamisensa ja työelämän taitonsa ovat kehittyneet huomattavasti. Jakson aikana valmentautujia tuetaan myös elämänhallinnassa ja heidän työnhakutaitojaan vahvistetaan. Jakson päättyessä tarjotaan vahva tuki jatkopolkujen etsimiseen.

 

Ratkaisun kuvaus

Rakennustyömaat ovat olleet sopivan monipuolisia, rakennustyömaan valmentajat osaavia ja valmentautujat sangen oppivaisia siten, että ollaan saatu työmaat etenemään hyvällä temmolla ja osatutkintoja suoritettua. Näyttötutkintotilaisuudet ovat vaatineet hyvää ja toimivaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Hyvät käytännöt

Hyvinä käytänteinä olemme käyttäneet VALO-valmennuksen valtakunnallisia toimintamalleja: oppilaitosyhteistyön aloittaminen, VALO-valmentajien käsikirja ja valmiit lomakkeet, joita on kehitetty jo vuodesta 2009.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvien käytänteiden siirtäminen on aloitettu edistämällä alueen välityömarkkinakentän toimijoiden työprosessien opinnollistamista VALO-mallin mukaisesti.

Opinnollistettuja yksiköitä ovat:

Porin kaupungin Luontopaja, luonto- ja ympäristöalan pt. (Sasky, Osaran maaseutuoppilaitos)
Porin kaupungin Nuorten työpaja/ Cafe Nuokkari, hotelli-catering- ja ravintola-alan pt. (Winnova) ja Bändipaja, musiikkialan pt. (Palmgren Opisto)
SPR-Kontti, logistiikan pt. (AEL)
Porin Sininauha ry. Koti- ja puhdistuspalvelualan pt. (Winnova)

Seuraavissa yksiköissä on käyty esittelemässäVALO-valmennusmalli ja toimija päättää, miten vie prosessia eteenpäin, VALOlaiset konsultoivat tarvittaessa:

Porin kaupungin Nuorten työpajat muut kuin yllä mainitut osastot
TYPA
Kiertopiste
Monikulttuuriyhdistys
Ulvilan Nuorten työpajat
VALTTI-työpajat
PoVeTu-porjekti
Työllistävät järjestöt/Startti-hanke

Mopiili-hanke (päättynyt 12/2016)

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Porin seudun VALO-valmennus on päässyt aloittamaan nopeasti, koska on jo olemassa valtakunnallinen VALO-malli, joka on istutettu paikalliseen toimintaympäristöön.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana kehittymisen paikoiksi on noussut ulkopuolelta tulevien tekijöiden tuomat haasteet, kuten:

Valmentautujien vaihteleva sitoutuminen valmennuksessa käymiseen
Jaksojen lyhyys (esim. työkokeilu 6 kk) ei välttämättä ehdi suorittaa osatutkintoja
Oppilaitosten ja viranomaisten kesälomat/asioiden etenemisen tahti
Projektiluontoinen kohde vs. jatkuva pajatoiminta, näyttötilaisuudet ainutkertaisia
Uuden rakennuskohteen/kohteiden hankkiminen
Opinnollistamisen haasteina esim. oppilaitosyhteistyökumppanin löytyminen tietyille aloille

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö on huolehtinut projektin sujuvasta toteutumisesta hallinnolliselta ja käytännön puolelta. Projektitiimin työ on ollut saumatonta ja tehokasta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Porin Sininauhan tuki toiminnalle on ollut pyyteetöntä ja toiminnanjohtajan kanssa on pidetty hankkeen toiminnan puitteissa hyviä kehittämis- ja yhteistyöpalavereja.

Kumppanit

Yhteistyökumppaneiden kanssa on saatu aikaan hyvät yhteistyösuhteet asiakasohjautuvuuden (Typ, Te-tsto), rakennustyömaihin (TPK) ja opinnollistamiseen (välityömarkkinnatoimijat) liittyvien asioiden hoidossa. Lisäksi oppilaitosyhteistyö (Winnova, Osara, AEL, Sataedu, Palmgren Opisto) on saatu hyvälle alulle ja myös jo syvennettyäkin.

Rahoittaja

Maksatushakemuksia jätetään 2 kuukauden välein. Rahoittaja tarkistaa ja antaa neuvoja tarvittaessa.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä noin puolen vuoden välein pidettävillä kokouksilla, jossa Hankepäällikkö kertoo hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.