Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK)

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.08.2015 – 31.08.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektitiimiin kuuluvat: työelämäkoordinaattori, yliopistonlehtori Ossi Eskelinen, tutkijakehittäjä, yliopisto-opettaja Erna Törmälehto ja TKI-asiantuntija, yliopisto-opettaja Tero Mamia. Kaikki toimivat hankkeessa kokoaikaisesti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Tay Porin yksikön sosiaalityön professori Timo Toikko.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet: Aro Timo, Hietaniemi-Virtanen Niina, Kostiainen Tuula, Sundell Juhani, Tomberg Jyrki, Levonen Mari, Multisilta Jari.

Asiantuntijatyöryhmä: Eija Hirvonen, Ulla Hytti, Antti Kokkila, Timo Aro.

Kehittämistyöryhmä: Kokkila Antti, Niemi Mari, Virtanen Krista, Häyrynen Maunu

Porin kaupunki, perusturva, yhteistyötiimi: Bia Kaski ja Antti Vuolanne

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: : EURA 2014/764/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen yliopiston Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tampereen yliopiston Porin yksikön Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) vastaa tarpeeseen uudistaa Satakunnan työpaikkoja ja palveluita nykyisessä toimintaympäristön muutoksessa. Muutosympäristö edellyttää yksityisen (ml. kolmas sektori) ja julkisen sektorin organisaatioilta ja heidän henkilöstöltään uusia selviytymiskeinoja. POSOK luo edellytyksiä työorganisaatioiden uudistamiselle tarjoamalla tarvelähtöisesti organisaatioille ja niiden asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille tutkimusta, kehittämistä ja täydennyskoulutusta. Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea etenkin sosiaali- ja terveysalan yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistamista. Meneillään olevan SOTE-uudistuksen tuottamassa uudessa toimintaympäristössä palvelujen tuottajat ja järjestäjät tulevat olemaan keskinäisessä yhteistyössä. POSOK-hanke ottaa tämän huomioon koulutus- tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Yliopiston ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan myös yhteisen kehittämisen toimintoja, joissa toimijat ja kehittäjät kohtaavat toisensa nettipohjaisella alustalla ja myös kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa.

Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme: 1. Julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteisen osaamisen kehittäminen, 2. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka ja 3. Tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä.

Hankkeen yhteydessä tuotetaan SOTE-alalle soveltuvaa täydennyskoulutusta ns. akateemisina moduuleina, jotka koostuvat joustavasti tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opintojaksoista ja opintojaksojen muodostamista kokonaisuuksista. Moduulit ovat kandi-, maisteri- tai tohtoritasoisia opintoja. Omaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista voi täydentää työn ja kehittymisen kannalta sopivia kokonaisuuksia opiskelemalla.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys