Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK)

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.08.2015 – 31.07.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektitiimiin kuuluvat: työelämäkoordinaattori, yliopistonlehtori Ossi Eskelinen (-31.12.2018), tutkijakehittäjä, yliopisto-opettaja Erna Törmälehto ja TKI-asiantuntija, yliopisto-opettaja Tero Mamia (-22.8.2017), Jukka Niemelä 1.8.2017-31.3.2018). Kaikki toimivat hankkeessa kokoaikaisesti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Tay Porin yksikön sosiaalityön professori Timo Toikko (-31.7.2017) ja 1.8.2017-31.7.2018 yliopisto-opettaja Erna Törmälehto.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet: Aro Timo, Hietaniemi-Virtanen Niina, Kostiainen Tuula, Sundell Juhani, Tomberg Jyrki, Levonen Mari, Multisilta Jari.

Asiantuntija- ja Kehittämistyöryhmä: Timo Aro, Eila Hirvonen, Kokkila Antti, Niemi Mari, Virtanen Krista, Häyrynen Maunu

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: : EURA 2014/764/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen yliopiston Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.07.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tampereen yliopiston Porin yksikön Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) vastaa tarpeeseen uudistaa Satakunnan työpaikkoja ja palveluita nykyisessä toimintaympäristön muutoksessa. Muutosympäristö edellyttää yksityisen (ml. kolmas sektori) ja julkisen sektorin organisaatioilta ja heidän henkilöstöltään uusia selviytymiskeinoja. POSOK luo edellytyksiä työorganisaatioiden uudistamiselle tarjoamalla tarvelähtöisesti organisaatioille ja niiden asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille tutkimusta ja kehittämistä. Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea etenkin sosiaali- ja terveysalan yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistumista. Meneillään olevan SOTE-uudistuksen tuottamassa uudessa toimintaympäristössä palvelujen tuottajat ja järjestäjät tulevat olemaan yhteistyössä. POSOK-hanke ottaa tämän huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Yliopiston ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan myös yhteisen kehittämisen toimintoja, joissa toimijat ja kehittäjät kohtaavat toisensa verkkoympäristössä ja myös kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa.

Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme: 1. Julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteinen kehittäminen, 2. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka ja 3. Tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä.

Hankkeen yhteydessä tuotetaan SOTE-alalle soveltuvia seminaareja, työkokouksia ja työpajoja.

(http://www.uta.fi/yky/pori/posok.html)

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Erna Törmälehto, koordinaattori
Ossi Eskelinen
Jukka Niemelä

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Kumppanit

Alueen sote -alan yritykset
Sosiaali- ja terveystoimen julkiset organisaatiot (Porin perusturva, Porin sivistystoimi, Satakunnan sairaanhoitopiiri)
Järjestöt
Porin Poliisilaitos

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto
Tampereen yliopisto

Ohjausryhma

Aro Timo, Hietaniemi-Virtanen Niina, Kostiainen Tuula, Sundell Juhani, Tomberg Jyrki, Levonen Mari, Multisilta Jari.