Potkua Biotalouteen

Selvitys biotalouden liiketoimintamahdollisuuksista & osaamisen kehittämisestä

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2015 – 31.03.2016 | Pirkanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Raili Siekkinen
Hankkeen projektipäällikkö
040 587 4508
raili.siekkinen@tut.fi

Katri Rauvola
Hanketyöntekijä
040 849 0465
katri.rauvola@tut.fi

Mari Rajala
Hanketyöntekijä
040 771 0009
mari.rajala@tut.fi

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Tredea, Kehitysparkki, MW-kehitys ja Sastamalan seudun yrityspalvelu Oy
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.03.2016
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tausta: Suomen biotalousstrategian mukaan Suomen potentiaali biotaloudessa on 100 000 uutta työpaikkaa. Pirkanmaalle biotalous voisi tuoda 10 000 uutta työpaikkaa ja 10 miljardia liikevaihtoa. Pirkanmaan maakuntastrategissa ja maaseudun kehittämisohjelmassa biotalous nähdään erittäin potentiaalisena uutena toimialana, joka on vasta kehittymässä.

Tavoitteet: Potkua biotalouteen -hankkeen tavoitteena on mallintaa biotalouteen liittyvä osaamisen kehittäminen. Mallinnuksessa tunnistetaan osaamisen kehittämisen tarpeet ja kuvataan kehittämisen toimenpiteet, joita biotalouden uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää.

Tulokset

Hankkeessa on mallinnettu biotalouteen liittyvä osaamisen kehittäminen. Mallinnuksessa on tunnistettu osaamisen kehittämisen tarpeet sekä kuvattu kehittämisen toimenpiteet, joita biotalouden uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää.

Potkua biotalouteen osaamisen kehittämisen mallinnus

Ratkaisun kuvaus

  • Biotalousalan yritysten verkostoitumismahdollisuuksien kehittäminen
  • Biotalousalan ekosysteemin kehittäminen
  • Biotalousalan klusterin perustaminen
  • Haastatteluiden perusteella nousseiden yritysten osaamis- ja kehittämistarpeisiin vastaaminen
  • Biotalousbrandin tunnetuksi tekeminen ja sen hyödyntäminen

Hyvät käytännöt

Hankkeessa työskenneltiin tiimimallilla, mikä osoittautui hankkeen toteuttamisen ja osaamisen jakamisen kannalta erinomaiseksi ja tehokkaaksi työskentelymalliksi. Hankkeen workshopeissa oli aktiivista toimintaa ja niissä syntyi konkreettista verkostoitumista ja lähes liiketoimintaneuvotteluita yritysten välillä.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Tiedon keräämisen vaiheessa tehtiin yritysvalinta ja valittiin 21 yritystä sekä suoritettiin yrityshaastattelut. Tiedon analysoinnin vaiheessa analysoitiin haastattelutulokset ja tulosten perusteella suunniteltiin workshopit. Mallintamisen vaiheessa toteutettiin neljä workshopia sekä analysoitiin niiden aineisto. Lisäksi järjestettiin hankkeen päätöstilaisuus. Yrityshaastatteluaineisto, workshopien ja päätöstilaisuuden tulokset ovat olleet osaamisen kehittämisen mallintamisen perustana.

Eri tahojen merkitys