Rainer S20398

Hankkeen toimenpiteillä edistetään romanien etenemistä kohti työelämää

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.06.2015 – 31.01.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Hankkeeseen sisältyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK:in ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen KOSKE:n osahankkeet.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus.
EURA-tunnus: S20398
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.06.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Rainer-hankkeen toimenpiteillä edistetään keskisuomalaisten romanien etenemistä kohti työelämää. Rainer-hankkeen tarkoituksena on keskisuomalaisten romanien koulutustason parantaminen. Lisäksi hankkeen toimenpitein tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja edistetään monialaisten palveluiden hyödyntämistä.

Hankkeen tavoitteena on tukea romanien kouluttautumista, ammatin hankkimista, työpaikkojen löytymistä sekä työssä menestymistä. Hankkeessa puretaan koulutukseen hakeutumiseen ja tutkintojen loppuun suorittamiseen liittyviä esteitä esimerkiksi tukihenkilötoiminnalla, perhetyöllä ja opiskelijoille räätälöidyllä valmennusohjelmalla. Koulutustason nostamisen avulla vahvistetaan työmarkkinoille pääsyä.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen rooli hankkeessa on kytkeä romaniasiat sosiaalialan
osaamiskeskustoimintaan yhdeksi sen erityistehtäväksi. Tarkoituksena on luoda rakenne, joka mahdollistaa romanityössä hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen hyödyntäen niin sosiaalialan kuin moniammatillisia verkostojaan paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallisen osaamiskeskusverkoston mukaanotto romanityön rakenteeseen lisää pitkällä aikavälillä sosiaalialan ammattilaisten osaamista romanityössä.
Tarkoituksena on parantaa romaniväestön saamia palveluita kuntien peruspalveluissa ja lisätä yhdenvertaisuutta.Tärkeällä sijalla tällaisen erityistehtävän hoidossa on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi.

Tulokset

Rainer-hankkeessa on tuotettu opiskelijoille Tukea arkeen – valmennusohjelmia Jyväskylässä, Viitasaarella, Keuruulla ja Saarijärvellä. Valmennusryhmien päättymisen  jälkeen on tarvittaessa jatkettu työskentelyä yksilö- ja perhetyön keinoin.  Yksilö- ja perhetyö on käynnistynyt myös Laukaassa ja Äänekoskella.

Hankkeessa on tehty viranomaisyhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa kuten oppilaitosten, kuntien työllisyyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen kanssa. Lisäksi on esittäydytty Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusen Kosken järjestämässä sosiaalityön maakunnallisessa työkokouksessa.

Hankkeeseen osallistujia on avustettu peruskoulun päättötodistuksen saamisessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa. Hankkeeseen osallistujia on ollut työsuhteessa, oppisopimuskoulutuksessa, työharjoittelussa, palkkatukityössä ja ammattiin valmistavassa koulutuksessa joista yksi henkilö on opiskellut  ammattikorkeakoulussa.

Rainer-hankkeelle EU-tason tunnustusta

Keski-Suomessa toimiva Rainer-hanke (2015–2018) on nostettu yhdeksi hyväksi käytännöksi kansallisten romanistrategioiden toimeenpanosta EU:n Komission vuosittain tekemässä arviossa. Perusteluina oli Rainer-hankkeen suuntautumineen vähälukuisiin romaniyhteisöihin, romaniväestön suureen tavoittamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Tiedonannossa hankkeelle esitetään toimintamuodon jatkokehittämistä ja levittämistä suuremmalle alueelle ja muille paikkakunnille.

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/romi/04.07/Roma.report.2016.pdf

(Rainer-hankkeesta s. 28 ja Suomen kokonaisarviointi s. 52-53)

Hyvät käytännöt

(JAMK)
Tukea arkeen -valmennusohjelma
Valmennusohjelman tavoitteena on vahvistaa romanien koulutus- ja työelämävalmiuksia.
Valmennusohjelma koostuu ryhmätapaamisista (6-8 krt) ja toteutuu hankkeeseen kuuluvissa kunnissa.
Valmennusohjelma pohjautuu osallisuuteen, vertaisuuteen, vastuullisuuteen ja voimaantumiseen.
Prosessin aikana määritellään jokaiset omat tavoitteet ja tuen tarpeet

(KOSKE)
Osana Rainer-hanketta viedään eteenpäin ROMKO-esiselvityksessä jäsennettyä suunnitelmaa valtakunnallisen romaniasiain tutkimus- ja kehittämistyön käynnistämiseksi.
Organisointivaihtoehtoja ja resurssointimahdollisuuksia selvitetään osana Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Kosken) perustyötä, jolloin erityistehtävä kytkeytyy olemassa olevaan osaamiskeskustoimintaan.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Romanien koulutukseen hakeutumisen ja tutkintojen suorittamiseen liittyvien esteiden ja tuen tarpeen selkiytyminen.

Hankkeen aikana:

Romaniperheiden tukeminen ja perheiden kokonaisvaltainen kohtaaminen, jolloin kehittämistoimet suunnataan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen laadun kehittämiseen.

 

Hankkeen jälkeen:

Valtakunnallisen romaniasiain kehittämistoiminnan rakentuminen ja integroituminen sosiaalialan

osaamiskeskustoimintaan.

 

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän kaupunki

Kumppanit

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus