Rinkeli Kehitysvammaiset osallisena Green care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Kehitysvammaisten osallisuuden vahvistaminen GC-palveluissa

Toimintalinja 5 (ESR) | 20.08.2018 – 31.12.2020 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Marjut Levoska , projektipäällikkö Centria AMK p. 0401857542 marjut.levoska@centria.fi

Pirkko Kola, projektityöntekijä Soite p.0408043696 pirkko.kola@soite.fi

ESR-hanke, jossa mukana Centria Ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius KYC
Alueen kunnista Kannus, Kaustisen seutukunta ja Kokkola

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kokkola, Kannus ja Kaustisen seutukunta
EURA-tunnus: S21462
Toteuttajaorganisaatio: Centria AMK, Soite, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 20.08.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä.
Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-menetelmin.
Tarkoituksena on sisällyttää Green care-menetelmät osaksi Soiten kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa.
Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointitoimintoja arkeen.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys