RoboCoast – automaation ja robotiikan keskus

RoboCoastista on Satakunnan uusi korkean osaamisen brändi.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 15.06.2015 – 18.08.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Marko Mikkola

Projektisihteeri: Päivi Tammela

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: A70865
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 15.06.2015
Lopetuspäivä: 18.08.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Visio: ”Teknologialla tulevaisuutta”

RoboCoast synnyttää maakuntaan korkean teknologian innovaatiokeskittymän, jota alueen teollisuus hyödyntää kilpailukyvyn kehittämisessä. RoboCoast:ista tulee korkean osaamisen brändi ja toiminta-alusta, josta maakunta tunnetaan ja voidaan tehdä uusia yhteistyöavauksia. Visio on realistinen, koska Satakunnan yrityskentän teknologiaosaamisen on vahva.

 

Ratkaisussa yritykset saavat:

– osaamisen ja tiedon siirtoa uusien teknologioiden hyödyistä

– nykyistä paremman TKI-toimintaympäristön (osaaminen, verkostot, tutkimusinfra ja yhteistyö) teknologiseen kehittämiseen ja kehittymiseen

– tukea teknologiatarpeiden ratkaisujen löytämisessä (keskiössä: digitaalisuus, automaatio ja robotiikka)

 

Projektin työpaketit

TYÖPAKETTI 1 – Tiedon ja osaamisen siirto

– teknologiaseminaarit ja teknologiaraportit

TYÖPAKETTI 2 – Verkoston kehittäminen

– Verkottuminen muiden automaatioalan toimijoiden ja hankkeiden kanssa

– Kansallisten verkostojen kehittäminen ja täydentäminen

– Kansainvälisten verkostojen tunnustelut

TYÖPAKETTI 3 – Arviointi

 

Tulokset

Hankkeessa on syntynyt teknologiaraportteja, yrityksiä on verkostoitu, teknologian hyödyntämistä aktivoivia seminaareja sekä hankkeen toimesta että yhteistyössä alueen muiden hankkeiden kanssa. Myös kansainvälisien verkostojen rakentaminen on käynnistetty; yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa suunniteltu teknologiaseminaari Brysselissä on tuottanut uusia kansainvälisiä kontakteja.

Hankkeen myötä SAMK on panostanut Robocoast -toiminnan laajempaan kehittämiseen, juurruttamiseen ja kansainvälisyyden kasvattamiseen. Tämän hankkeen rinnalle ja työtä jatkamaan on käynnistynyt toinen hanke (Satakunta Euroopan robotiikkamaakunnaksi), jossa kehitetään mm. Robotiikka Akatemia -toimintaa.

Ratkaisun kuvaus

RoboCoast –ratkaisussa yritykset saavat koko maakunnan alueella:

  • osaamisen ja tiedon siirtoa uusien teknologioiden hyödyistä
  • nykyistä paremman TKI-toimintaympäristön (osaaminen, verkostot, tutkimusinfra ja yhteistyö) teknologiseen kehittämiseen ja kehittymiseen
  • tukea teknologiatarpeiden ratkaisujen löytämisessä (keskiössä: digitaalisuus, automaatio ja robotiikka)

Hyvät käytännöt

Hankkeen hyviksi käytännöiksi voidaan todeta yhteistyö muiden hankkeiden kanssa ja yhteistyö alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Hanke tuo sisällöllisen kärjen ,joka toisten hankkeiden ja elinkeinotoimijoiden kanssa koordinoidusti löytää oikeita yleisöjä kohteekseen.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Vielä paremmin/tarkemmalla tasolla voisi kartoittaa ennen hanketta muut alueella olevat hankkeet ja niiden kanssa tehtävät yhteistyömahdollisuudet. Tämä vaatii laajaa näkökulmaa huomata yllättäviäkin mahdollisuuksia.

Toimintatavat

Hankkeen päätoimintatavat ovat:

teknologiaraporttien toteuttaminen

yritysten tapaamiset

teknologiaseminaarien järjestäminen hankkeen puitteissa ja yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Rahoittaja

ELY-keskus

Ohjausryhma

Mikko Puputti (pj), Porin seutu
Lauri Pörsti, Nakkila
Leena Hakanen, Huittinen
Heikki Nurmi, Rauma
Harri Virén, Eura/Säkylä
Marko Rajamäki, Kankaanpää
Anne Jortikka (rahoittajan edustaja)