Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for Companies

Toimintalinja 2 (EAKR) | – | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for Companies –hankkeen toteuttaa Prizztech Oy.

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: EAKR, Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A74168
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for Companies –hankkeen tavoitteena on luoda Satakuntaan automaation, robotiikan ja tekoälyn kansainvälinen tuotekehityksen huippuyksikkö – alusta, joka on niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin yritysten hyödynnettävissä.

Tuotekehitysalustan ansiosta yritykset pääsevät käytännönläheisesti pilotoimaan, protoamaan ja testaamaan uusia robotiikan liiketoiminta-avauksia sekä tapoja toimia tehokkaammin ja laadukkaammin.

Prizztech Oy:llä ja Ulvilan kaupungilla on voimassa oleva sopimus kehitysyhteistyöstä Made in China 2025 –ohjelman pilottikaupungin Ningbon kanssa, mikä on mahdollistanut sen, että Robocoast -klusteri on valittu Ningbon MIC2025 -kehitysyhteistyön strategiseksi kumppaniniksi. Yhteistyö Ningbon kanssa toteutetaan sovitussa USF -toimintaympäristössä, jonka puitteissa Suomessa ja toistaiseksi koko Euroopassa ainoastaan Prizztech Oy:llä ja NBCCD Oy:llä on mahdollisuus neuvotella ja käynnistää MIC2025 -ohjelmaan kuuluvia projekteja ja muita teemaan liittyviä toimenpiteitä pilottikaupunki Ningbon kanssa. Prizztech Oy:llä ja Robocoastilla on myös tärkeä ja keskinen rooli Satakuntaliiton ja CAST (China Academy of Safety Science) -yhteistyön toteutuksessa.

Robocoast R&D Center on globaalien yritysten näkökulmasta erityisen kiinnostava erityisesti siksi, että sen kautta eurooppalaisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan Kiinan modernisaatioprojekteihin. Kiinalaisille yrityksille Robocoast R&D Center on puolestaan väylä Euroopan markkinoille ja kanava hankkia robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvää huippuosaamista niin Suomesta kuin Euroopasta.

Tulokset

Tähän mennessä hankkeessa on käynnistetty useita yritysten modernisointi- kansainvälistymisprojekteja. Projekteissa kohtautetaan tiettyjen erityisalojen osaajia niiden yritysten kanssa, joilla on tuotannossa tai toiminnassaan jokin ongelma tai pullonkaula.

Digital Innovation Hub –verkostoa on kontaktoitu aktiivisesti ja kerrottu yhteistyömahdollisuudesta Kiinaan.

Living Lab-toiminta on käynnistymässä yhdessä Living Lab-ympäristössä, muista ympäristöistä käydään keskusteluja.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys