Robottiekosysteemi uudistuvan teollisuuden kehityskyvyn takaajana automaatio– ja palvelusektorilla

OpenCRP

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 30.06.2017 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Petri Oksa, projektipäällikkö

Pekka Loula, hankkeen vastuullinen johtaja

Erkki Castren, tutkimusapulainen/pilotointiympäristön kehittäjä

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto/Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A71334
Toteuttajaorganisaatio: TTY-säätiö/TTY Porin laitos
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kehittämishankkeen keskeisinä sovellusalueina ovat avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistot ja -robotit. Hankkeessa toteutetaan demonstraatio- ja pilotointiympäristö, jossa tutkitaan kahden erilaisen robottialustan soveltuvuutta osana itsenäisesti toimivaa ja automatisoitua ympäristöä. Työ tuottaa teknisiä ratkaisuja siitä miten tietoa siirretään, tallennetaan, jalostetaan ja koordinoidaan robottien kesken pilvipalvelun avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy muistisairaiden opastamiseen ja ohjaamiseen tarkoitettu robottiratkaisu Kuntoutuskoti DiaVire:lle, joka toimii Länsi-Suomen Diakonialaitoksella Porissa. Vaikeasti muistisairaiden hoitotyössä on havaittu, että apua tarvitaan erityisesti silloin kun ikäihmiset unohtavat tärkeitä asioita ja eksyvät tutuissa paikoissa. Nyt toteutettavalla mobiililla robottiratkaisulla avustetaan potilasta pääsemään mahdollisimman helposti haluttuun paikkaan kuntoutuskoti DiaVire:n sisätiloissa.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys