Sähköinen kaupankäynti ja toiminnan digitalisointi mikro- ja pk-yritysten toiminnan muutosajurina (PK-Digi)

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.07.2017 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Tiina Nieminen, SeAMK Oy

Projekti-insinööri Kari Rajamäki, Teak Oy

Projektihenkilö Jaana Liukkonen, SeAMK Oy

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: EURA 2014/3273/09 02 01 01/2015/PL
Toteuttajaorganisaatio: SeAMK Oy & Teak Oy
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.07.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

PK-Digi-hanke tähtää erityisesti mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen uusien sähköisen kaupankäynnin ja toiminnan digitalisoinnin välineiden hyödyntämisen kautta. Hankkeen kohderyhmänä on hankealueen kasvu- ja kehittämishaluiset mikro- ja pk-yritykset, erityisesti palveluyritykset ja näistä erityisesti yritykset, jotka eivät ole vielä juuri lainkaan hyödyntäneet sähköisen kaupankäynnin välineitä tai joissa digitalisaatiota ei mielletä osaksi yrityksen kehitys-toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintakonsepti, jonka avulla erityyppiset yritykset voidaan luokitella ja jäsentää erilaisina uuden tekniikan omaksujina ja soveltajina.

Konseptia pilotoidaan 40-50 yrityksessä. Pilottiyrityksille syntyy hankkeen tuloksena käytännöllinen ”reittikartta”, jonka avulla yritys pystyy suhteuttaa omaa toimintaa ja sen kehittämistä erilaisiin sähköisen kaupankäynnin ja toiminnan digitalisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin.
Hankkeessa kehitetty toimintakonsepti levitetään koko maakunnan hyödynnettäväksi.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys