SATAHIMA-Kohti hiilineutraalia Satakuntaa

Kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden kehittäminen

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Energiainsinööri Marjo Kekki,

marjo.kekki@pori.fi,

puh. 044 701 1219

Ilmastoasiantuntija Anu Pujola,

anu.pujola@pori.fi,

puh. 044 701 3338

Projektipäällikkö Esa Merivalli,

esa.merivalli@pori.fi,

puh. 044 701 3359

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: EURA 2014/702/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Porin kaupungin Ympäristövirasto
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa keskitytään kuntatason, kuntalaisten ja pk-yrityksiin kohdistuviin energiatehokkuus ja hiilineutraliuteen tähtääviin toimenpiteisiin yhteistyössä oppilaitosten ja energiayhtiöiden kanssa. Hankkeen ensimmäisiä käytännön toimenpiteitä on koko Satakunnan ilmasto- ja energiataseen päivittäminen. Tuloksia verrataan myös vanhempiin taseisiin, jotta kehityksen suunta saadaan näkyviin. Näiden perustella hankkeen avulla laaditaan kuntiin toimenpideohjelmat, jotka sisältävät konkreettisia ilmastotekoja. Hankkeessa järjestetään uusiutuvaan energiaan, energiansäästöön ja ilmastopäästöjen vähentämiseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat suunnattu kunnille, yrityksille ja kotitalouksille. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä alueellisten toimijoiden kuten ammattikorkeakoulun, ammattiin valmistavien oppilaitosten, yliopiston, yritysten, energiayhtiöiden, kuntien ja alan muiden toimijoiden yhteistyötä ja kehittää jo olemassa olevia edellisissä hankkeissa syntyneitä yhteistyöverkostoja.

Hankkeen tuloksena Satakunnan yritysten energia- ja ilmastotietoisuus kohenee ja tietoisuus uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä erilaisista uusiutuvan energian tukimuodoista paranee. Hankkeen myötä energia-asioiden asiantuntemus vahvistuu ja yhteistyö eri yritysten ja toimijoiden välillä kehittyy edelleen. Hankkeen myötä yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyky paranevat, kun yritykset saavat paremmin tietoa energiakustannusten vähentämisestä ja uusiutuvien energialähteiden mahdollistamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Kuntien toiminnoissa mm. energia- ja ilmastotietoisuus lisääntyy, uusiutuvan energian ja lähienergian osuus energiantuotannosta kasvaa ja myös energiatehokkuus lisääntyy jolloin hiilidioksidipäästöt vähenevät. Hankkeen myötä alueen kunnat etenevät kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Hankkeen avulla myös kotitaloudet tekevät arkisissa valinnoissaan ympäristön ja päästöjen vähentämisen kannalta kestävämpiä ratkaisuja esimerkiksi lämmitysjärjestelmien, liikkumisen ja yleisemmin energiankulutuksen saralla. Hankkeessa tavoitellaan Satakuntaan energia- ja ilmastoasioiden osaamis-, neuvonta- ja tukikeskusta, joka kehittää ja tarjoaa jatkossa energiatehokkaita ja ilmastoystävällisiä palveluita kunnille ja yrityksille.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Mikä on mennyt hyvin ?

Ilmastonmuutos ja energia-asiat on koettu tärkeiksi. Hankkeessa on mukana lähes kaikki maakunnan kunnat ja alueen energiayhtiöt.

Mikä on mennyt huonosti ?

Aivan täyttä kattavuutta alueelta ei saatu.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys